Dezbateri publice 23 - 30 septembrie 2016

ANUNŢÎn conformitate cu prevederile art. 7 alin. 10 - 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea a patru dezbateri publice ce vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, astfel:

  • în data de 23 septembrie 2016, ora 12.00 dezbatere publică privind proiectul de act normativ privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani;
  • în data de 26 septembrie 2016, ora 15.00 dezbatere publică privind proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, transmise în folosință pe durată nedeterminată și fără plată, organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești și asociațiilor meșteșugărești;
  • în data de 27 septembrie 2016, ora 15.00 dezbatere publică privind proiectul de act normativ privind amplasarea pe domeniul public/privat al municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare și a echipamentelor tehnice aferente și proiectul de act normativ privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Focșani;
  • în data de 30 septembrie 2016, ora 12.00 dezbatere publică privind proiectul de act normativ privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Focșani în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect