Dezbatere publică 17 aprilie 2018

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea unei dezbateri publice ce va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, în data de 17 aprilie 2018, la ora 16,00 privind următoarele proiecte de act normativ:
- proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al Municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente;
- proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Focșani.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect