Şedinţă octombrie 2017

Şedinţă octombrie 2017

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 24.10.2017, ora 14,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani


În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ


Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 24.10.2017, ora 14,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 31.08.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public de proiecte școlare intitulat „Mie-mi pasă! Las curat în urma mea", pentru implicarea activă a cetățenilor în menținerea curățeniei municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre privind organizarea Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru implementare a proiectului „Arta în Spațiul Public" al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani;
Iniţiatori: consilieri locali Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura
Mihalea, Tănase Neculai

7. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

8. Diverse.

 


PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect