Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 mai 2018
2018-05-04 16:49:21

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 8 mai 2018

DISPOZIŢIA Nr. 461
din 4 mai 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 8 mai 2018

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 8 mai 2018, ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:


1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 397/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 402/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

3. proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ de către Consiliul local al municipiului Focșani în calitate de autoritate deliberativă a administrației publice locale, pentru acordarea titlului de „Colegiul Național Pedagogic" Liceului Pedagogic „Spiru Haret" Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul municipiului Focșani", județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani", județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Slt. Dumitru Tănăsescu și str. Tinereții";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru strada Panduri (zona de case) și Aleea Căminului situate în Cartier Bahne;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 192/2018 privind aprobarea deplasării, în perioada 13-17 mai 2018, a domnului viceprimar al municipiului Focșani, Iorga Marius Eusebiu, în orașul Munchen, Germania, în vederea participării la Târgul internațional de mediu IFAT 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva" - Focșani, pe perioada 09.05.2018-06.04.2022, a terenului în suprafață de 184,00 mp. situat în Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, județul Vrancea, adiacent Punctului termic nr. 19;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă


12. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2018, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan


13. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Călin Dorin Flavius din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 55 (tronson II) în imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 50 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu


14. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu


15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere" -generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 61660;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă


16. proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice și persoane fizice autorizate;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

 


P R I M A R,
Cristi Valentin Misăilă

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti