Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 18 martie 2019
2019-03-14 21:11:17

DISPOZIŢIA Nr. 258 din 14 martie 2019
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 martie 2019


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 18 martie 2019, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:


Secțiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan", din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Cotești" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5693, Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5701, Tronson 3, Tarla 0, Parcela 5693 și Tronson 4, Tarla 0, Parcela 5693 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Dimitrie Caian" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1524, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Frăției" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 6119 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 120, 118, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. G-ral Gheorghe Magheru" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 7641 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5789, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. George Coșbuc" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5718 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5718, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Fundătura Gheorghe Asachi" situat în Focșani, identificat cu Tarla 119, Parcela 6219, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ghinea Dorinel" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5762 și Tronson 2, Tarla 0, Parcelele 5762, 5734/1, 5734/2, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Nicolae Iorga" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5405, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Patriei" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6303, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Popa Șapcă" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5691, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Slt. Gheorghe Potop" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5846 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5846, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Slt. Tănăsescu Dumitru" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1692, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Vămii" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a apartamentului nr. 38, în suprafață utilă de 10,31 mp. situat în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 12287;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP