Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 13 februarie 2019
2019-02-08 21:29:33

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 13 februarie 2019

DISPOZIŢIA Nr. 129
din 08 februarie 2019
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 13 februarie 2019

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 13 februarie 2019, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secțiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din HCL nr.2/14.01.2019, privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului "Amplasare,montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice" a suprafețelor necesare derulării acestuia;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului pentru Mediu pentru realizarea proiectului :"Amplasare, Montare și Punere în funcțiune a 5 (cinci) Stații de Reîncărcare Mașini Electrice";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Tinereții" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7806, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Cernei" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2790, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ana Ipătescu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Aleea Căminului" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9324, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Peneș Curcanul" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5337, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Piața Victoriei" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7790, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Maior Ghe.Pastia" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 10440, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Mihai Eminescu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4437, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Cezar Bolliac" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8550, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Comisia Centrală" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4891 și Parcela 4862, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Alexandru Vlahuță" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9273, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "Pasaj" situat în Focșani, identificat cu Tarla 161, Parcela 8303, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "B-dul Gării" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1735, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ecaterina Varga" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 2885 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 2885, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Culturii" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3549, 3563, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Dimitrie Cantemir" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8460, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Scarlat Târnăvitu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3528, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Mare a Unirii" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 3597, Tronson 2, Tarla 57, Parcela 3513 și Tronson 3, Tarla 0, Parcelele 3578 și 3513, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Magazia Gării" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2010/1, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Greva de la Grivița" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5320 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 3364, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Aurora" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5294 și Tronson 2, Tarla 54, Parcela 3414, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ștefan cel Mare" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5531 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Republicii" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 8295 și 8550 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8295, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
30. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Prof. Constantin Stere" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 507 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 507, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul "str. Lupeni" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 9833, 9400 și 9182, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar