Comunicat de presă
2018-03-02 15:49:51

Comunicat de presă

Primăria Municipiului Focșani, cu sediul în Str. Dimitrie Cantemir Nr.1 bis, Județul Vrancea, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile legii 98/2016, privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contracte de achiziții publice de servicii și lucrări având ca obiect următoarele:
- „Reabilitare loc de joacă Gradina Publică - Piața Unirii"- Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentații necesare obținerii avizelor și acordurilor, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), anunț de participare simplificat nr 423569; Contract de prestari servicii (Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor;
- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) aferente obiectivului: "Sistematizare verticală și împrejmuire Colegiul Național Unirea, Focșani", anunț de participare simplificat nr 423455;
- Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție, caiete de sarcini, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Refacere infrastructură str. Alexandru Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. Lunei din Municipiul Focșani", anunț de participare simplificat nr 423377;
- Contract de prestări servicii și execuție lucrări aferente obiectivului "Reabilitare Pasaj Cinematograf Balada", anunț de participare simplificat nr 423168;
- Servicii de proiectare documentație tehnico-economică pentru avize și acorduri, proiect pentru autorizație execuție lucrări (PAC), proiect tehnic (PT), detalii de execuție (DDE) și asigurare servicii de asistență tehnică proiectant pe perioada de execuție, aferente obiectivului " Reparații capitale și dotări sală de sedințe Primărie", anunț de participare simplificat nr 423154;
- "Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud"- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), Documentație avize și acorduri, Audit energetic și certificat de performanță energetică, Studiu geotehnic, Proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor (PAC), Proiect tehnic (PT), Detalii de execuție (DDE), anunț de participare simplificat nr 423150;
- Reactualizare proiect și execuție lucrări "Rețele exterioare, sistematizare verticală și rețea iluminat public - Cartier Brăilei etapa a II-a, din Municipiul Focșani", anunț de participare simplificat nr 422937;

 

- Servicii de realizare a Proiectului tehnic de execuție, detalii de execuție, caiete de sarcini, asistență tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Refacere infrastructură str. Poligonului, din Municipiul Focșani, anunț de participare simplificat nr 422934.
Primăria Municipiului Focșani invită pe toți cei interesați să transmită ofertele pentru serviciile și lucrările menționate mai sus.

Modul de finalizare a achizițiilor este prin încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii/lucrări. Prețul este exprimat în RON, fără TVA, nu se acceptă actualizarea prețului, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, sursa de finanțare - buget local.
Anunțul de participare simplificat la achizițiile în desfășurare este publicat în catalogul SEAP la secțiunea - "Invitații de participare / Anunțuri de participare simplificate", operatorii economici interesați putând transmite ofertele on-line.

Alte informații suplimentare pot fi obținute la numarul de telefon - 0237.236.000, interior 203.


           PRIMAR
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti