Anunt - Achizitie servicii de consultanta, asistenta si de reprezentare juridica in domeniul achizitiilor publice si implementarii contractelor
2017-07-21 10:59:11

Autoritate contractanta - MUNICIPIUL FOCSANI
Adresa postala: Str.Dimitrie Cantemir Nr.1 bis , Localitatea: Focsani , Cod postal: 620098 , Romania , Punct(e) de contact: VIORICA MARAFEVICI , Tel. +40 237215710 , Email: marafevici@focsani.info , Fax: +40 237216700 , Adresa internet (URL): www.focsani.info

Detalii anunt - Tip anunt: Anexa 2B
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de consultanta, asistenta si de reprezentare juridica in domeniul achizitiilor publice si implementarii contractelor
CPV: 79110000-8-Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de consultanta,asistenta si reprezentare juridica in domeniul achizitiilor publice si implementarii contractelor, in special a celor finantate din fonduri europene/internationale nerambursabile, la solicitarea achizitorului, in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire si oferta prestatorului. Achzitia se va derula in conformitate cu Normele procedurale interne si se va finaliza cu incheierea unui Acord-Cadru cu durata de 48 luni si atribuirea Contractelor anuale subsecvente(12 luni. Valoare estimata Acord - Cadru: 480.000 lei exclusiv T.V.A.; Valoare estimata Contract subsecvent anual: 120.000 lei exclusiv T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: 480000.00 RON
Conditii contract: Conform Caietului de sarcini si Anexei - Instructiuni pentru ofertanti
Conditii participare: Conform Caietului de sarcini si Anexei - Instructiuni pentru ofertanti
Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate- pret Pentru aplicarea criteriului, la calcularea punctajului, se va avea in vedere Fisa de Punctaj, aferenta aneixei la Caietul de sarcini - Instructiuni pentru ofertanti
Termen limita primire oferte: 28.07.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire (Caietul de Sarcini, Anexa la Caietul de Sarcini - Instructiuni pentru ofertanti, Norme procedurale interne, Clauze Acord-Cadru, Clauze Contract subsecvent) se regasesc pe pagina web: www.focsani.info - Sectiunea "Comunicate". Informatii suplimentare: Birou achizitii: tel: 0237/215710. Oferta, cu adresa de inantare, in care se va mentiona obiectul achizitiei, se va prezenta, in plic inchis, la Registratura Primariei Municipiului Focsani, pana la data de: 28.07.2017, ora 14,00. Ofertele se vor deschide in data de 31.07.2017, ora 12,00.

 

Documente anexate.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar