Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa persoanelor fizice si juridice din municipiul Focşani...
2010-09-23 00:00:00

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa persoanelor fizice si juridice din municipiul Focşani ca data de 30 septembrie este termenul limita pana la care se poate achita impozitul pe clădiri, terenuri si mijloace de transport pentru anul 2010 fara majorări de întârziere la plata (pentru rata a doua).
De la data de 01.10.2010 pentru impozitele datorate pentru anul curent neplătite se va calcula o majorare de 2% pe luna sau fracţiune de luna .
Se aduce la cunoştinţa de asemenea ca au fost calculate majorările de impozit pentru proprietarii care deţin mai multe clădiri si pentru mijloacele de transport, autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 2000 cm3 .
Diferenţele de impozit pot fi achitate pana la data de 30 septembrie cu o bonificaţie de 10% sau pana la 31 decembrie fara bonificaţie si fara calcularea de majorări de întârziere la plata.
Reamintim totodată ca persoanele care deţin in proprietate mai multe clădiri au obligaţia depunerii unei declaraţii speciale, conform art. 252 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, la serviciile de specialitate ale administraţiei publice locale unde isi au domiciliul cat si la cele in raza cărora sunt situate celelalte clădiri.


Sef Serviciu,
Melus Nazaru
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect