ANUNT, privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 15.06.2010
2010-06-11 00:00:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

DISPOZIŢIA Nr. 1115
din 11 iunie 2010

privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 15 iunie 2010


Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


D I S P U N E :


Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 15 iunie 2010, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului cu destinaţia de păşune, în suprafaţă de 35,26 ha, T.90, P.455, T.125, P.6577 şi T.12, P.72, din domeniul public al municipiului Focşani în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea garantării de către Municipiul Focşani în calitate de acţionar unic, a datoriei SC ENET SA Focşani la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind transmiterea pe perioada executării lucrărilor a unor sectoare de drumuri trecute în domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în vederea reabilitării acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romănia SA;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3.informare privind derularea proiectului cu finanţare europeană: ,,Recalificare Urbană Perimetru Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică Focşani”.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect