Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
PROIECT DE HOTARARE

Privind, privind aprobarea metodologiei de funcționare și autorizare a teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului Focşani şi pe proprietăţi particulare

2010-05-26 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind, aprobarea Regulamentului cadru de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile îpn Municipiul Focșani

2010-05-12 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind, aprobarea aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creştere și îngrijire a animalelor domestice şi de companie în Municipiul Focşani

2010-05-11 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind, aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Administrației Piețelor Municipiului Focșani

2010-03-25 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de transport persoane, cu vehicule cu tracţiune animală, tip trăsură adaptate pentru astfel de servicii

2009-09-03 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Pentru completarea HCL nr. 110/267/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fară autorizare și a vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe domeniul public/ privat al municipiului Focșani și a taxelor aferente, modificată

2009-07-21 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Pentru modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 63/2002 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea Municipiului Focşani, completată prin Hotărârea nr. 291/2002

2009-07-14 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în municipiul Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 79/2007, cu modificările şi completările ulterioare

2009-05-19 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spaţiul verde şi sensuri giratorii aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Focşani

2009-05-19 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind, aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.298/2006, pentru aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului de salubrizare stradală, la nivelul municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare

2009-05-11 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer şi similar în municipiul Focşani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.80/2007

2009-05-11 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr.101/24.04.2007 privind Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focşani

2009-02-18 00:00:00
PROIECT DE HOTARARE

Pentru modificarea anexei la Hotărârârea Consiliului Local Nr.102/24.04.2007 privind,aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Focșani

2009-02-18 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect