Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 3 iulie 2018
2018-06-28 15:46:30

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 3 iulie 2018

DISPOZIŢIA Nr. 589
din 28 iunie 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 03 iulie 2018

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,


- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 03 iulie 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
Secţiunea I - proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani profesorului Abeaboeru Petre, personalitate cu recunoaștere națională în domeniul istoriei; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani, domnului Constantin Balaci; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani doamnei pictor Toporaș Viorica Didina; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani sportivului Cătălin Paraschiveanu, boxer profesionist; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 1,50 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în anul școlar 2017-2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.212/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stapân și animale de companie"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea anexei din HCL nr.82/14.02.2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - faza națională și internațională, organizate în perioada iunie 2017 - iunie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute aspra unui teren pe o lungime de 43,50 m către ENGIE ROMÂNIA SA-Distrigaz Sud Rețele SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 56,00 mp.situat în Focșani, b-dul Independenței nr.11, județul Vrancea, T.53, P.3402 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Stănescu Maricel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr.384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 3 autorizații taxi disponibile, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 familii în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL, situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR,
CristValentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP