PROCESUl VERBAL, din 27 septembrie 2011, al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani...
2011-09-30 00:00:00


R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L
Din 27 septembrie 2011Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 27.09.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1908 / 21.09.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard saluta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, director in cadrul Institutiei Prefectului Vrancea.

La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-ra Liliana Gheorghita– inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Cristina Enache – inspector, compartiment achizitii;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Nelu Ionita – sef serviciu ordine publica Politia Locala Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”.
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 30.08.2011.
Nu sunt discutii si se aproba cu 21 voturi “pentru”.In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 2.800 lei, in vederea organizarii in perioada 13-16 octombrie 2011, unui curs de formare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focsani, nou alesi in functie;

2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 900 lei pentru premierea sportivilor participanti la Campionatul National de Sah pentru copii si juniori pe echipe, care s-a desfasurat in perioada 24-31 iulie 2011 la Iasi;

3. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 10,80 mii lei Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 pentru participarea cu 6 sportivi la Campionatul Mondial SKDUN si Cupa Mondiala SKDUN, care se va desfasura in perioada 5-10 octombrie 2011 in Germania;

4. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezatorul” Focsani;

5. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Nicolae” – Tabacari, Focsani;

6. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a cinci posturi, in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care indeplinesc conditiile de promovare;

7. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.209/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei”;

8. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de prioritati;

9. proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

10. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii ,,Racordare interioara la instalatia de gaze naturale a 12 apartamente aferente blocului nr. 20 situat in str. Cpt. Cretu Florin – bloc Moonen, din municipiul Focsani”;


11. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ,,Extindere Cimitir Nordic”, din municipiul Focsani;

12. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 161/318/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii: ,,Extindere si amenajare Cimitir Sudic Focsani”;

13. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 16/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Recalificare Urbana Perimetru Istoric si Gradina Publica Focsani”, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011;

15. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.302/2006 pentru aprobarea delegarii dreptului de administrare catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani, asupra cladirilor si terenurilor aferente ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, in care acestea functioneaza, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura, nr. 57L, Focsani”;

17. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

18. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 48,07 m.p., apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, str. Scarlat Tirnavitu, nr. 6A, judetul Vrancea;

19. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 81,31 m.p., apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC PISTRELO SRL, teren adiacent constructiei proprietatea SCM ARTA MODEI Focsani, pentru extindere spatiul comercial;

20. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 15,55 m.p., apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, teren adiacent constructiei proprietatea Albu Mariana, pentru extindere apartament pe teren concesionat pentru locuinta;

21. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 49,00 m.p., situat in Focsani, bdul. Unirii nr. 14A, judetul Vrancea, T. 193, P. 10614 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Farhat Paula;

22. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 31,00 m.p., situat in Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, judetul Vrancea, T. 164, P. 8474 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Baesu George;

23. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,40 m.p., situat in Focsani, str. Fulger nr. 1, judetul Vrancea, T. 57, P. 3513 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Balosin Gheorghe;

24. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 30,27 m.p., situat in Focsani, str. George Cosbuc nr. 1, judetul Vrancea, T. 107, P. 5683 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Mihalceanu Victor;

25. proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii, in perioada 6-10 octombrie 2011, a unei delegatii a Municipiului Focsani la Tivoli - Italia, la invitatia Municipalitatii Tivoli pentru a participa la definitivarea acordului de infratire;

26. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna octombrie 2011;

Informari, declaratii politice.

Ia cuvantul dl. consilier Bogdan Matisan “inainte de a incepe sedinta, am rugamintea si daca se poate si cu acordul colegilor consilieri, in sala se afla dl. Liviu Nedelcu reprezentantul Centrului Cultural Vrancea care doreste sa ne spuna cateva cuvinte despre un simpozion de scluptura pe care dansii intentioneaza sa-l organizeze a carui rezultat vor fi niste obiecte de arta pe care dansii ar intentiona, cu acceptul dumneavoastra bineinteles sa le amplasam in sensurile giratorii din oras.”
Dl. Liviu Nedelcu “este vorba despre un proiect pe care l-am propus d-lui Primar, un proiect pe care vrem sa-l derulam in parteneriat cu Primaria Focsani. Acest proiect urmareste sa realizam impreuna cu trei scluptori importanti ai Romaniei, bucuresteni, un simpozion de scluptura, lucrarile vor fi executate in piatra la dimensiuni monumentale. Ce vreau sa va rog, pentru ca am discutat proiectul cu dl. primar si urma sa va propun si dumneavoastra ideea noastra. Noi nu avem posibilitate sa sustinem financiar tot proiectul, avem posibilitate sa punem la dispozitie 61.000 lei care inseamna onorariul artistilor, cazare si masa pentru trei saptamani pentru ca ei vor trebui sa stea in simpozion la Focsani, transportul lor pe ruta Bucuresti Focsani si retur. Rugamintea nostra catre dumneavoastra, daca intentionati sa fim parteneri in acest proiect, este sa rezolvati dumneavoastra cheltuielile pentru achizitionarea pietrei, ceea ce inseamna 700 euro/mc, transportul acesteia de la Tulcea, comuna Baschioi si deasemenea plata realizarii soclurilor pe care lucrarile vor fi instalate. Tema simpozionului va fi Unirea, ne-am gandit ca va fi o tema care va personalize intr-un fel si orasul nostru,dar si sensurile giratorii din oras. Intentinam sa-l derulam pe mai multe editii daca se incepe de acum, poate reusim la anul sa rezolvam si intrarile in oras cu proiecte pe care sa le supunem artistilor de comun acord cu Primaria Focsani. Invitatii sunt prezenti cu niste machete pe care vor sa le rezolve la Focsani si cu o documentatie, sunt artisti foarte importanti, au participat la simpozioane de scluptura atat in tara, cat si in strainatate, sunt artisti foarte bine cotati la momentul acesta.”
D-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu “dl. Primar Decebal Bacinschi este intr-o delegatie, probabil va ajunge un pic mai tarziu.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “propunerea era ca in pauza sau la sfarsitul sedintei sa putem vedea aceste machete care sunt in foaierul Primariei.”
Dl. consilier Neculai Tanase “daca tot suntem in situatia de a discuta anumite proiecte pentru municipiul Focsani si mi se par foarte interesante aceste proiecte de a infrumuseta orasul Focsani. Noi ne gandim foarte mult si la situatia focsanenilor din orasul Focsani, stim ca situatia energetica.”
Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier Neculai Tanase, daca va referiti la aceeasi probleme vis-à-vis de partea artistica, daca nu va rog frumos, haideti sa intram in ordinea de zi si la declaratii politice, la diverse va dau cuvantul.’
Dl. consilier Neculai Tanase “nu era o declaratie politica, vroiam sa cer sa introducem pe ordinea de zi doua proiecte de hotarare pe care noi le-am initiat. Am motivat acest lucru pentru ca situatia in municipiul Focsani este destul de proasta din punct de vedere energetic, dorim sa introducem pe ordinea de zi doua proiecte in sprijinul si in beneficiul cetateanilor municipiului Focsani in ceea ce priveste aceasta izolare termica a blocurilor. Stim ca la noi nu sunt acest tip de proiecte si este foarte putin de actualitate in municipiul Focsani si de aceea noi am propus doua proiecte pentru izolarea termica a blocurilor din municipiul Focsani, venind astfel in strijinul focsanenilor pentru ca e posibil ca la iarna sa nu avem agent termic, sa nu fie energie termica si atunci trebuie sa facem tot posibiliul si am gasit si modalitatea de finantare si eu cred ca noi cu totii, nu este o problema numai a PDL-ului, este o problema a tuturor celor care reprezinta municipiul Focsani.”
Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier spuneti titlurile celor doua proiecte de hotarare.”
Dl. consilier Neculai Tanase “ieri s-au depus cele doua proiecte la dl. secretar, proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in anumite conditii de catre Consiliul local al municipiului Focsani a finantarii cheltuililor ce revin in sarcina asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, condominii, din municipiul Focsani, acesta ar fi un prim proiect. Iar al doilea, proiect de hotarare privind constituirea fondului special de reabilitare termica la nivelul municipiului Focsani. Eu spun ca sunt doua proiecte necesare pentru focsaneni.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “confirm existenta acestor doua proiecte care mi-au parvenit in jurul orei 16.00 de la colega noastra, d-ra Violeta Dima, le-am vazut, am rezerve drept sa va spun, nu am avut cu cine discuta, nimeni nu m-a contactat, din punctul meu de vedere comporta discutii ample. Nu sunt doua proiecte care nu au implicatii financiare sau sociale. Faptul ca dumneavoastra le-ati depus asta nu inseamna ca obligatoriu pot intra pe ordinea de zi astazi. Repet, nu am fost contactat, nu am discutat cu nimeni, nu m-am aplecat asupra lor pentru ca din punctul meu de vedere este tarziu, sedintele de comisii au avut loc saptamana trecuta, nu s-au purtat discutii si nici dumneavoastra nu ati initiat discutii in sensul acesta. Daca doriti la viitoarea sedinta sau in sedinta extraordinara pentru ca dumneavoastra in cele doua proiecte intentionati ca toate cheltuielile ocazionate de reabilitarea termica sa fie suportate din bugetul local. Ori Ordoananta de Guvern, prevede anumite cuantumuri, stiti foarte bine 50%, 30%, 20%, dar nu lasa posibilitatea colectivitatilor locale sa mearga pana la 100%. Dumneavoastra prin aceste initiative cam asta doriti, sa suporte bugetul local integral contravaloarea reabilitarii pentru acele apartamente care nu au reabilitate apartamentele. Indicati si sursa in proiectul al doilea, 50% din valoarea rezultata in urma concesiunilor si 50% din vanzari, dar vorbiti de anul 2012. din punctul meu de vedere am spus ca nu este urgent si putem discuta la urmatoarea sedinta acest proiect de hotarare, trecem prin procedura comisiilor, studiem sau studiati si dumneavoastra ca si consilieri locali, daca apreciati ca este in regula se voteaza daca nu, nu se voteaza.”
Dl. consilier Neculai Tanase “faptul ca dl. secretar a primit abia acum cateva ore acest proiect, asta nu este problema noastra, este problema Primariei si a aparatului tehnic pentru ca noi am depus ieri. In al doilea rand dumneavoastra spuneti ca nu comporta o anumita urgenta, eu spun ca mai urgent de atat, cred ca nici nu exista si eu spun ca legea se respecta. Acesta este un proiect de hotarare al nostru si am indicat efectiv si finantarea, eu nu vad nici o problema. Asa putem sta pana la anul viitor sa gasim urgente si altele, eu spun ca are absolut toate prerogativele unui proiect de urgenta pentru locuitorii municipiului Focsani. Eu stiu foarte bine si stim cu totii, nenumarate proiecte de hotarare venite din partea altor colegi, au trecut si nici macar nu se stiau cand au ajuns in Consiliul local, erau facute pe genunchi si treceau, totusi noi l-am depus cu ceva timp in urma.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “este de notorietate faptul ca actuala guvernare face administratie la telvizor si prin presa, noi colegii consilieri, toata lumea a luat la cunostinta de aceasta mareata initiativa din presa locala. Dar este tot atat de adevarat ca Primaria Focsani si dumneavoastra stiti, stimati colegi de la PDL, ca am depus la Ministerul Dezvoltarii o lista intreaga de blocuri pentru a fi reabilitate prin acel program de reabilitare termica a locuintelor. In expunerea de motive pe care o faceti pentru aceste proiecte de hotarare, ne dati exemple orase ca Suceava, Brasov, Piatra Neamt si altele localitati unde primari sunt PDL. Banii au venit de la Guvern o suma foarte mica a venit de la bugetul local si s-au facut acele reabilitari termice. Dumneavoastra spuneti ca este o chestiune foarte urgenta, d-na ministru Elena Udrea, am citit tot in presa zilele trecute, doreste ca o parte din banii pe care-i solicita de la Comisia Europeana de realocare a fondurilor necheltuite de Romania pana in prezent, sa se duca o parte din aceste fonduri sa se duca pe reabilitarea termica a blocurilor. Din banii europeni sau din banii Consiliului local? Cred ca starea de urgenta sau necesitatea urgenta a acestor proiecte de hotarare nu-si are locul aici pentru ca daca discutam despre agentul termic care pana la urma tot onor guvernarii PDL nu-l mai avem, stim foarte bine ce datorii are Guvernul Romaniei fata de subventia in accest an la ENET, stim foarte bine cum stau lucrurile, iar daca la iarna in loc sa dam drumul la calorifere ne propunem sa mai punem o plapuma in plus, este treaba dumneavoastra, noi unii nu suntem de acord.”
Dl. consilier George Mardare “s-a spus ca aceste proiecte compoarta urgenta deosebita, as vrea sa intreb, daca urgenta este atat de mare de ce au fost depuse ieri, de ce nu au fost depuse odata cu celelalte proiecte? Sau au fost coapte asa in pripa? Eu am luat cunostinta de continutul partial al acestor proiecte din presa pentru ca asa cum spunea colegul meu, politica se face acum in presa si as vrea sa spun ca in primul rand obiectul acestor proiecte contravine legislatiei in vigoare. Deci prin Ordonanta de Urgenta nr. 18/04.05.2009 se statueaza foarte clar procentele cu care trebuie sa participe la aceasta reabilitare termica bugetul de stat, bugetele locale si asociatiile de proprietari, deci acolo se spune clar ca 50% din costul acestor lucrari este suportat de MDRT, in acest sens inteleg ca banii care nu vin de la acest minister trebuiesc substituiti de catre administratia publica locala? Daca este pentru popor si daca sunt probleme urgente si daca aceste probleme implica un efort deosebit, de ce ministerul de resort care a fost delegat printr-un act normativ, printr-un act legal nu-si indeplineste obligatiile, mai ales ca in preambulul acestui act normativ se spune clar ca neadoptarea prezentului act normativ conduce la indeplinirea obligatiilor asumate de Romania privind transpunerea directivei Parlamentului European, precum si a altor acte normative europene. Consider ca nici nu s-ar putea lua in discutie aceste proiecte, dat ca ele contravin legislatiei in vigoare.”
Dl. consilier Liviu Oloeriu “stimati colegi ma asteptam ca discutiile acestea sa le purtam la declaratii politice pentru ca este politica, nu este administratie. Problema si initierea acestor proiecte, initiativa, d-le secretar nu stiu ce atatea discutii, proiectul care nu a fost avizat in comisii nu intra pe ordinea de zi, deci aici nu avem ce discuta. Dar revenind la fondul problemei, cu durere stimabilii nostri deputati care au facut in presa acea scrisoare deschisa in care mai mult ironizeaza intr-un mod din care denota lipsa de maturitate, activitatea Primarului nostru si a Primariei, vreau sa va spun ca se incadreaza in ceea ce se numeste populism ieftin, face parte dintr-o suita de actiuni locale prin care masuri necesare si eficiente la nivelul Consiliului local se incearca sa fie duse in derizoriu, se incearca sa fie considerate nelegale folosindu-se de autoritatea unor institutii. Daca domnii deputati nu au rezolvat aceasta problema in Parlament si aveau puterea sa o faca la Consiliul Judetean le-a fost frica probabil sa mearga cu asemenea solicitare si au spus, haideti sa mergem in Consiliul local si sa initiem in sfarsit un act cu putere normativ, sa faca doua proiecte prin colegii nostri aici. Nu vreau sa intru pe fondul proiectelor, le vom discuta cand vor intra in comisii, pentru ca sunt niste formulari, cel putin ciudate, anumite conditii dar nu se definesc in proiect. Revin la populismul ieftin si enumar unele din mesajele transmise catre cetatenii municipiului Focsani, de aceeasi natura, evident ca toti vrem sa ne facem jocurile fara sa platim, am mai spus-o vrem sa ne parcam masinile pe unde vrem si cum vrem fara sa ne fie ridicate, unii sunt impotriva parcarilor pe care le inchiriem acum catre cetateni, mai mult va intreb de vreo doua sedinte nu mai aprobam concesiuni, nu mai vindem concesiuni, de unde bani pentru proiectul din 2012? Sunt niste lucruri care incep sa se contrazica, haideti sa ne lamurim, sa ne hotaram, daca vrem sa le transmitem cetatenilor ce grija avem fata de ei, de ce nu ati facut proiectul acesta in martie, il facem acum in octombrie? Lucrurile din punctul meu de vedere si o spun cu tristete sunt politice, populiste si ieftine.”
Dl. consilier Ionel Preda “nu am sa intervin decat pe langa cea ce de fapt este admis si nu comentat politic la aprecierea si capacitatea fiecarui consilier local. Daca ne uitam la art. 44 la care face referire probabil in mod sigur si legal dl. secretar vom vedea ca la sfarsitul articolului, intr-adevar asa este proiectul trebuie sa parcurga tot ceea ce este corect in sedinta, prin comisii de specialitate, dar leguitorul mai spune acolo o exceptie, zice ca exceptia cazurilor prevazute la art. 39, alin (2) si (4) si daca ne ducem la articolul respectiv vom vedea ce spune, ca in caz de maxima urgenta, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulament. D-le secretar suntem amandoi juristi si eu zic la momentul acesta cele doua proiecte, fara sa intram pe fond in clipa de fata, pot fi intrate pe ordinea de zi avand in vedere, ceea ce spunea dl. consilier Neculai Tanase, ca si alta data s-a mai uzat dar acum avem si legea de partea noastra. Ele sunt de urgenta, trebuie facuta izolatie, vine iarna si trebuie comentate. Nu stiu, daca si aici unde legea ne permite, zic eu si aici ne opunem pentru ca de fapt intram pe fond. Nu intram pe fond, trebuie la momentul acesta sa le admitem pe ordinea de zi si vom vedea la dezbateri ce va fi cu cele doua proiecte, daca sunt bune sau sunt rele. Legat de ceea ce se afirma de fiecare data, eu sunt de mai putin timp consilier local si n-as vrea sa credeti ca am in intentie de fiecare data sa fac apel la ceea ce de fapt da Guvernul. Guvernul nu da nimic, noi suntem in Consiliul local si daca cineva aici vorbea ca dam exemple numai de la primariile oraselor PDL, eu va spun sa luati in calcul o primarie unde primar este, la Caransebes, un liberal, care ca si dl. Primar Decebal Bacinschi, are trei legislaturi. Eu va spun ca va ia 5 minute sa cititi o jumatate de pagina in care vedeti ce realizari frumoase a facut acel primar, care probabil nu a fost ajutat de toate guvernele care au fost. Legea ne permite si trebuie sa le introducem pe ordinea de zi indiferent cum si apoi le vom comenta daca ele vor fi sau nu admise, daca legea ne permite de ce sa nu o facem si aici gasim impotrivire?”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “nu sunt jurist d-le consilier Ionel Preda, dar am sa citesc din lege. Art. 39, alin (4) asta ca sa nu dezinformam, spune foarte clar, in caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local, convocarea Consiliului local se poate face de indata. Nu este obligativitatea de a introduce pe ordinea de zi a unor proiecte de hotarare, iar la art. 43 spune foarte clar, suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Daca doriti supun la vot introducerea pe ordinea de zi.”
Dl consilier Ionel Preda “nu mai putem amana inca 30 de zile, daca astazi discutam despre rectificare de buget.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier eu v-am spus ce scrie la lege, asta spune legea, asta facem.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “d-na presedinte de sedinta, d-le secretar se forteaza introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte pentru a primi un vot negativ care in continuare vine in speculatia populista de care vorbeam. Haideti sa definim ceea ce inseamna urgenta, un proiect este valabil din 2012, despre acela nu discutam. Un alt proiect, o sa intru si pe fond, vine si spune anumite conditii, dar bugetul pe anul acesta a fost aprobat in unanimitate inclusiv de dumneavoastra. Zicem ca este urgenta, daca aceasta este urgenta, un bloc care a ars in Focsani si oamenii n-au unde locui ce mai este? D-le secretar va rog sa va pronuntati pentru ca daca se introduce pe ordinea de zi acest proiect noi nu vom vota in nici un fel pentru ca nu avem ce vota.”
Dl. consilier Danut Popoiu “eu am inteles ca discutam in prima faza ceea ce a propus dl. Liviu Nedelcu, dupa care a fost un derapaj brusc catre o alta tema. Fata de ceea ce dl. Liviu Nedelcu ne-a propus evident ca lucrul acesta ne incanta, ma incanta pe mine, eu care sunt un adversar inrait al porcariilor care se ridica in sensurile giratorii la alegeri, deci ar fi un lucru extraordinar sa avem opere de arta. Dar suntem cumva pusi in fata faptului implinit ca acestea vor fi puse in sensurile giratorii intrand pe calcule cat costa materialul si cat costa manopera sau intrand pe o chestiune pe care o bagam in licitatie si-i rugam pe arhitecti sa vina cu proiecte si pe care noi sa le aprobam? Deci asta este o prima intrebare. A doua chestiune, ca sa fiu in tonul discutiilor, dl. consilier Ionel Preda are dreptate este prea nou consilier local ca sa stie de fapt ca tot ce vine din flancul acesta, din partea PDL-ului cade de la bun inceput. Proiectele de la punctele 20 -24 nu s-au discutat in comisie si ca urmare v-as ruga sa le retrageti de pe ordinea de zi. Deci daca pe ordinea de zi venim cu proiecte care au fost discutate in comisie proiectele de la punctele 20-24 nu au fost discutate. D-le consilier Liviu Ioan Oloeriu ca sa va raspund apropo de unde gasim banii ca sa finantam proiectul despre care discutam observ ca suntem prezenti cu totii si-l felicit pe dl. consilier Neagu Nistoroiu ca s-a facut sanatos, astfel incat sa existe majoritatea de 14 si sa vedeti dumneavoastra din vanzarile de astazi cum se mai fac ceva banuti ca sa pot sa alimentez proiectul despre care discutam mai devreme. Mie imi pare rau ca se ajunge la o astfel de discutie, imi pare rau ca nu purtam astfel de discutii in comisii si imi pare rau ca se dau bobarnace de fiecare data cand este atata lume in sala si cand este presa. Nu suntem si nu vom fi in stare pana la sfarsitul mandatului sa stam de vorba ca niste oameni responsabili si sa gasim solutii viabile.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu “d-nilor consilieri graba sa nu strice si nici sa evite legile, daca dl. consilier George Mardare facea trimitere la Ordoananta nr. 18 din 04 martie, privind cresterea performantei, daca intram in lege si citim veti vedea ca sunt niste date necesare implementarii programelor acestea. Administratia locala a facut destule corespondente cu ministerele sau tot schimbat in ultima perioada si-au modificat titulatura si au revenit cu o solicitare de redistribuire in data de 13.01.2010 si avand in vedere aprobarea inca a unei locatii s-a demarat procedurile de licitatii in data de 03.02.2010, contractul de executie nu s-a finalizat deoarece prin Ordin al Ministrului s-a alocat doar suma de 90 lei, se revine cu adresa in data de 08.04.2010, 30.04.2010, 19.05.2010, 07.09.2010, 29.11.2010 si Primaria municipiului a avut alocata suma de 50 mii lei, pentru studii de reabilitare termica la fatade, dar nefiind acceptul de la Minister nu s-a mai executat proiectul. Nemaiavand proiect nu poti sa demarezi un program local. Fata de acestea cum vedeti dumneavoastra gata maine sa incepem sa reabilitam niste blocuri, cum neavand proiect, neavand licitatie, neavand identificare, neavand parcurse celelalte etape? Eu spun ca este o graba, va rog sa reflectati asupra ei.”
Dl. consilier Liviu Oloeriu “trebuie sa dau o replica d-lui consilier Danut Popoiu, sper ca la mine s-a referit. Proiectele care vizeaza concesionarea unor terenuri sau vanzarea unor terenuri concesionate nu sunt ale USD-ului sunt ale cetatenilor municipiului Focsani, ca votam numai noi? Dar dumneavoastra vreti cu banii acestia sa izolati termic, este o alta problema, daca nu ma credeti ca sunt ale cetatenilor Focsaniului, ei sunt in sala si pot sa va spuna ca au nevoie, deci vor sa faca unele lucruri necesare dumnealor. Iar cand vorbiti de responsabilitate sa stiti ca avem responsabilitate, dar intr-o relatie responsabilitate trebuie sa aiba ambele parti, nu numai una. Si atunci va intreb ca dumneavoastra veniti cu doua proiecte care eminamente vor sa genereze o discutie publica, dar de fapt vor sa arate grija de cetateni in luna octombrie? Si se spune ca este urgenta, unde este responsabilitatea? Responsabilitatea era in martie daca se faceau aceste proiecte.”
Dl. consilier Neculai Tanase “eu as vrea sa-l intreb pe dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, care din cele doua grupuri de proiecte sunt mai urgente, cele propuse de noi sau cele de la punctele 20-24 care au acelasi statut, nu au trecut prin comisie? Chiar va rog sa-mi dati un raspuns.”
Dl. consilier Vasile Dobre “eu as vrea sa intreb colegii de la PDL daca pot sa ne spuna cand a aparut caracterul de urgenta al acestor doua proiecte? Daca au cumva cunoastinta despre faptul ca Guvernul actual isi mai mentine acea Hotarare de Guvern in baza careia trebuia sa aloce 50% din valoarea proiectelor privind reabilitarea blocurilor din Romania si va informez sau informez plenul Consiliul local ca in bugetul Primariei municipiului Focsani, Guvernul nu a alocat anul acesta nici un leu pentru aceasta activitate. Si vreau sa va mai informez stimati colegi ca ar trebui sa va mai ganditi ca exista in orasul Focsani circa 20.000 apartamente cel putin care ar trebui reabilitate, daca nu chiar mai multe, cred de fapt ca sunt mai multe 19.000 si ceva sunt racordate la sistemul centralizat a agentului termic, iar in oras sunt aproape dublu ca numar de apartamente care ar trebui realibitate. Daca ar trebui sa gandim serios aceasta chestiune ar trebui sa avem in vedere ca mai sunt putine saptamani pana cand iarna va veni peste noi si nu se va mai putea lucra si avand in vedere ca sunt aproape 40.000 de apartamente care ar trebui sa fie reabilitate, ne dam cu totii seama, cred, ca anul acesta nu putem face nimic din ceea ce va propuneti dumneavoastra. De aceea cred ca proiectele dumneavoastra asa cum au fost ele prezentate sunt niste proiecte populiste, este adevarat ca ele pot fi adevarate si noi ne-am gandit la subiectul acesta, dar trebuie intr-adevar sa putem indeplini toate conditiile la care m-am referit mai devreme si poate nu numai la acestea, ci si altele ca sa putem sa facem intr-adevar o treaba serioasa, sanatoasa si in folosul cetatenilor municipiului Focsani.”
Dl. consilier Ionel Preda “vroiam doar sa-i spun d-lui viceprimar Vasile Dobre ca un raspuns la intrebarile pe care le-a pus, foarte corecte, le poate capata de la un primar PNL, care de vreo 15 ani este primar la Caransebes si care tot asa spunea si dumnealui intr-un articol ca nu a primit nimic de la nici un Guvern.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “din pacate sau din fericire nici eu nu conduc Primaria, ne conduce legea administratiei publice. Art. 43 a fost invocat, haideti sa revenim la ceea ce se intampla firesc la fiecare sedinta, se supune la vot aprobarea ordinii de zi. In etapa aceasta suntem acum, se supune la vot, daca se pune problema suplimentarii tot prin vot deschis al consilierilor se hotaraste. Nu s-a aprobat ordinea de zi, se supune la vot ordinea de zi, cu cele doua proiecte, fara cele doua proiecte, dupa care se intra in ordinea de zi. Retragerea proiectelor se face cu acceptul expres al initiatorului, din pacate dl. Primar intarzie, nu stiu exact daca ajunge pana la sfarsit, stiu doar si dumneavoastra ati participat la comisii ca cele patru proiecte privind vanzarea se vor introduce pentru ca nu exista o hotarare de consiliu local prin care se suspenda sau se interzice vanzarea terenurilor concesionate catre concesionari. Acesta este motivul pentru care ele au fost introduse.”
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Neculai Tanase, Ionel Preda, Eugen Popa si Vasile Istudor.


Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 2.800 lei, in vederea organizarii in perioada 13-16 octombrie 2011, unui curs de formare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focsani, nou alesi in functie.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 258
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 900 lei pentru premierea sportivilor participanti la Campionatul National de Sah pentru copii si juniori pe echipe, care s-a desfasurat in perioada 24-31 iulie 2011 la Iasi.
Dl. consilier Danut Popoiu „in primul rand as vrea sa va spun ca cele trei fete sunt prezente in sala, vreau sa va spun ca sunt mandru ca una dintre ele imi este eleva. Am avut sansa ca in studentie sa am coleg de grupa un campion national de sah, se numeste Constantin Ionescu, iar acum sa am campion national de sah in randul elevilor in fata carora predau. Absolut justificat premiul pe care fetele il vor lua si este in acelasi cuantum cu care am premiat orice premiu la fata nationala. As propune totusi vis-a-vis de fondurile care sunt alocate Clubului Sportiv ca lucrurile sa fie discutate acolo mai serios si daca se poate da o alta pondere sporturilor care au astfel de rezultate. Se duc banii in gaura de sapte pe fotbal, ramanand celelalte sectii fara finantare. Ajungem in faza in care suntem mandri ca avem trei campioane mondiale de sah, dar nu stim cum se antreneaza aceste fete si nu stim ce eforturi face antrenorul lor, dl. Strambu Mihai si in ce conditii lucreaza pentru a se obtine astfel de rezultate. Deci banii pe care noi ii alocam la Clubul Sportiv Municipal ar trebui ganditi altfel.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 259
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 10,80 mii lei Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 pentru participarea cu 6 sportivi la Campionatul Mondial SKDUN si Cupa Mondiala SKDUN, care se va desfasura in perioada 5-10 octombrie 2011 in Germania.
Dl. consilier George Mardare „imi revine placuta misiune sa va informez ca 6 dintre sportivii clubului nostru CSM sectia karate au fost selectionati in lotul national si urmeaza a reprezenta Romania la Campionatul Mondial si Cupa Mondiala de karate care va avea loc in Germania in perioada 5-10 octombrie 2011. Vreau sa va spun ca sunt momente foarte rare, daca nu chiar unice cand avem sportivi care sa ne reprezinte la un asemenea nivel, la un Campionat Mondial si o Cupa Mondiala. Din acest motiv va rog sa-mi permite-ti sa vii prezint pe sportivii calificati pentru Campionatul Mondial: Arginteanu Andreea, eleva in clasa a VIII-a Colegiul National Unirea, Enache Madalin, elev clasa a IX-a Colegiul National Al. Ioan Cuza, Alpreotesei Bogdan, elev clasa a VIII-a Scoala generala nr. 9. Pentru Cupa Mondiala: Dochioiu George, elev clasa VIII-a Scoala generala nr. 2, Aparece Fanica, student anul IV la Facultatea de Drept a Facultatii Spiru Haret, filiala Constanta, Panciu George, elev clasa VIII-a Scoala generala nr. 2 toti antrenati de antrenorul sensei Daniel Fusaru. Avand in vedere severitatea concursului care-i asteata pe acesti sportivi sa le uram succes sa stie ca suntem alaturi de ei.”
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 260
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezatorul” Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 261
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui spijin financiar Parohiei ,,Sf. Nicolae” – Tabacari, Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 262
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a cinci posturi, in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care indeplinesc conditiile de promovare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 263
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.209/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei”.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 264
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 70/2011 privind aprobarea listei de prioritati.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 265
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 266
Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii ,,Racordare interioara la instalatia de gaze naturale a 12 apartamente aferente blocului nr. 20 situat in str. Cpt. Cretu Florin – bloc Moonen, din municipiul Focsani”.
Dl. consilier Gheorghe Stan „am citit raportul de specialitate iar suma mi se pare cam mare si avand in vedere ca avem un coleg consilier care este mult mai aproape de o activitate asemanatoare, dl. consilier Neagu Nistoroiu, l-as ruga daca poate sa estimeze daca e mult sau putin? In raport se spune ce se face cu suma aceasta, dar mi se pare cam mare.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „la prima citire putem spune, dar nu stim in ce consta proiectul, ce lungime, ce dimensiune, sunt intr-adevar 12 apartamente si s-ar putea spune ca pentru acestea este o suma maricica. Dar tinand cont ca acolo este un proiect sa fie cu conducete montate pe casa scarii si distrigutie pe orizontala, nu ma pot pronunta la momentul acesta.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „in raport am gasit sa se monteaza niste aparate, pentru ca acum acestia ne obliga sa se monteze detectoare.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 267
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ,,Extindere Cimitir Nordic”, din municipiul Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 268
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 161/318/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii: ,,Extindere si amenajare Cimitir Sudic Focsani”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 269
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 16/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Recalificare Urbana Perimetru Istoric si Gradina Publica Focsani”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. consilier Gicu Vrancianu „in cadrul acestui proiect de hotarare initiat de dl. Primar as vrea sa fac un amendament in sensul ca la suma stipulata in anexele de la proiect as dori o suplimentare de 20 mii lei pentru obiectivul Ateneul Popular pentru ca in cadrul acestui obiectiv au fost omise mai multe probleme care trebuiesc puse la punct. Asta constand in dotarea salii mici a Ateneului Popular, unde la participarea mea la sedintele de administratie am constatat ca sunt lipsuri cu privire la perdele, scaune si sala mica fiinf din proiect gandita ca o sala care sa fie o cafenea literara, dupa care fara utilitate. Consiliul de administratie a hotarat ca aceasta sala sa poata fi folosita pentru anumite activitati unde sa se perceapa niste taxe care s-au si aprobat in Consiliul de administratie. Pentru acest motiv va propun ca obiectivului respectiv sa-i fie alocata suma de 20 mii lei pentru a se cumpara scaune, mese si prezidiu privind activitatile care se vor putea desfasura in cadrul acestei sali.
Dl. consilier Bogdan Matisan „initiativa este ok, din punctul meu de vedere, problema este ca la acest proiect de hotarare nu putem modifica acesti indicatori pentru ca intra in totalul indicatorilor la proiectul mare Recalificare urbana Piata Unirii, propunerea mea era sa venim cu un amendament la o sedinta imediat urmatoare pentru a da Ateneului bani pentru dotarea cu mobilier. Adica nu merge la acest proiect de hotarare, asta vroiam sa spun.”
Dl. consilier Gicu Vrancianu „eu sunt de acord, daca dumneavoastra v-ati motivat pertinent aceasta situatie, sunt de acord ca la viitoarea sedinta se avem in vedere acest subiect.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „sunt obiecte de inventar pentru ei.”
Dl. consilier Danut Popoiu „ eu am aflat cu stupoare ca la sfarsitul saptamanii incepe Festivalul Viei si vinului si ca acest festival se va desfasura in Piata Unirii aici la noi. Eu propuneam ca proiectul acesta de hotarare sa ramana pentru luna urmatoare ca Dumnezeu stie ce se mai strica intr-o piata care nici macar nu a fost receptionata si care este supusa travaliului pentru trei zile. Eu propuneam ca proiectul acesta de hotarare sa-l mai lasam ca daca mai avem nevoie de ceva sume.”
Dl. consilier Neculai Tanase „uitandu-ma cu atentie peste acest proiect, chiar si pe proiectul urmator gandindu-ma ca aceasta investitie trebuia sa se termine de vreo doi ani de zile, trebuia terminata. Acum eu nu pot sa-mi dau seama ce fel de proiectanti au fost acestia, ce fel de oras suntem noi care putem sa acceptam, pentru ca nu stiu cum s-a facut proiectul , ce fel de proiect este, cand nu prinzi in aceasta piata stalpi de iluminat? Eu nu am mai auzit de asa ceva sau nu prinzi instalatia electrica, cabluri electrice. Ce insemna cladirea acea de doua, trei etaje din mijlocul parcului? Ce a vrut sa insemne aceea? Chiar nu-mi dau seama ce fel de proiectanti sunt acestia si in acelasi timp ce fel de oameni sutnem noi, aici focsaneni care acceptam. Ma uit si la sumele acestea, eu nu am mai auzit pana acum sa tai dintr-o anumita aprte, pui in partea cealalta, iti mai trebuiesc iar bani. Oricum eu nu vreau sa spun ca este ceva incorect, insa nu este transparent, insa cineva poate sa spuna in acest proiect care s-a facut in municipiul Focsani poate ca sunt anumite obiective care se suprapun. Trebuie foarte clar sa ni se spuna si sa ni se dea o informare privind derularea proiectului, costurile pentru fiecare lucrare, proiectul initial, ce s-a adaugat, deci mi se pare total netransparent. Eu nu stiu pe cine as putea sa intreb pentru ca tot veni vorba, ce inseamna acea cladire din mijlocul parcului? Tin foarte mult sa se faca o informare privind derularea proiectului, chiar va rog sa se aduca la cunostinta, iar comisia din Primarie sa ne aduca la cunostinta etapele acestui proiect, ce s-a proiectat initial, cu ce s-a revenit, cheltuielile intiale, ce s-a completat? Pentru ca eu va spun acum ca un reprezentant al municipiului Focsani, domnule, de doi ani nu se mai termina acest proiect? Haideti sa indepartam aceste suspiciuni.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „intotdeauna cand vine vorba de acest proiect, desi este o banala modificare a unor indicatori, intotdeauna incepem sa criticam ceea ce se face in orasul acesta in conditiile in care altii nu fac nimic. Se vorbeste aici ca nu exista transparenta, de fiecare data cand s-a adus o modificare la acest proiect, de fiecare data s-a venit in plenul Consiliului local si s-a supus atentiei colegilor si au trecut in unanimitate d-le consilier Neculai Tanase. Proiectul de hotarare care este acum in discutie se refera strict la bransamentul electric si daca cumva aveti neclaritati il aveti pe colegul, dl. consilier Ionel Preda in dreapta dumneavoastra si va poate da detalii despre ce reprezinta acest lucru, iar referitor la acea cladire, va rugam sa veniti la compartimentul tehnic, la investitii si sa vedeti ce destinatie are fiecare cladire in parte. Acea cladire, am inteles ca a fost destinata pentru un centru de informare turistica.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „unii dintre dumneavoastra nu ati fost cand acest proiect a fost discutat in Consiliul local, proiectul a beneficiat si de o dezbatere publica. Intr-adevar la acel moment noi am discutat mult si cu arhitectul acestui proiect, toate elementele pe care el le-a sustinut, incusiv aceste cladiri din parc, inclusiv cladirea care va fi centru de informare. Toate acestea au fost elemente care au sustinut proiectul din punct de vedere al valorii turistice, pentru ca acest proiect a fost facut pentru ca Focsaniul sa intre intr-un circuit turistic. Oamenii se intreaba pe bun cuvant ce este acolo, este un bloc care a aparut acolo, ce este cu el, este din sticla? Nu este facut de consilierii locali, e facut de un arhitect, de un specialist, gandirea fost sa fie o imbinare intre nou si vechi, din cate stiu trebuia sa fie clopotnita, intreb si eu de ce nu s-a facut clopotnita? Dar asta este o intrebare pentru ca asa as fi considerat ca da bine acolo. Ca idee nimic din ce este in Piata Unirii, asa cum arata acum nu a fost facuta din vointa d-lui Primar sau din vointa unui consilier, a fost un arhitect care s-a sustinut proiectul si in fata noastra si mai mult de atat a obtinut o finantare europeana, aprobata de alti specialisti. Acum este evident. Parerea mea este ca dupa ce aceasta piata va functiona va fi considerata ca un lucru foarte frumos, bun si necesar Focsaniului.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „as vrea sa ni se spuna inca o data, din valoarea aceasta de 10 milioane de euro cat a costat acest proiect, care este contributia Primariei? Acesti 400.000 euro care ii aprobam astazi, daca din ei se ramburseaza ceva sau toti reprezinta aportul Primariei? In acest proiect noi odata am aprobat, cand s-au obtinut fondurile acestea europene, o cota parte cum prevedea legea, deci am dat niste bani sau urmeaza sa-i dam, acum mai venim cu 400.000 euro, repret, care a fost suma prevazuta intial si daca din acestia ni se mai returneaza sau nu ceva?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi intra in sala.
Dl. consilier Neculai Tanase „eu vreau sa-l intreb pe dl. Primar pentru ca dumnealui stie mai bine, ce reprezinta cea cladire din centrul parcului? Care a fost destinatia initiala?
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreti sa vedeti daca stiu eu proiectul? Vreti sa va spun care sunt obiectele din parc? Tineti cont ca eu patru luni de zile mi-am rupt pantofii in Piata Unirii ca sa o aduc in stadiul care este acum.”
Dl. consilier Neculai Tanase „d-le Primar imi cer scuze, daca v-am suparat, dar eu cred ca am dreptul ca si consilier sa va intreb de anumite lucruri care nu sunt clare, nu numai pentru mine, pentru mai multi cetateni. Era vorba de acea cladire din mijlocul parcului care unii spun ca este clopotnita, altii spun ca-i muzeu sau altceva.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „este pacat ca acum la sfarsitul acestui proiect, cand ieri am avut receptia acestei lucrari, inca nu stim ce este aici. Pentru ca noi am discutat, proiectul a fost lansat din anul 2004, de atunci ne chinuim cu acest proiect, stiti cum este cu aceste fonduri europene pentru municipiul Focsani, exact cum ai castiga la loto, de data aceasta cu acest proiect am castigat. In momentul in care s-a facut acest proiect, noi am spus ce dorim si am facut un studiu de fezabilitate. Pe baza studiului acesta de fezabilitate s-a intocmit o documentatie pe care am trimis-o la Regiunea de Dezvoltare, ajung acolo a trebuit sa gasim o firma care sa ne rezolve ceea ce inseamna partea economica, calculul indicatorilor tehnico-econimici, pentru ca asa se face la o lucrare si partea tehnica. In momentul in care s-a facut aceasta lucrare, s-a spus in felul urmator, pentru ca aceasta lucrare sa poata sa obtina cat mai multe puncte, noi trebuie sa-i dam cat mai multe utilitati si atunci s-a spus sa-i dam un caracter turistic, sa-i dam un caracter arheologic, sa-i dam un caracter de intalniri a cetatenilor si comercial. Si in documentatia aceasta care s-a facut a cuprins o anumita suprafata de spatii comerciale. Acesta este motivul pentru care s-au construit aceste spatii comerciale, ei fiind indicatori in acest proiect atunci cand s-a facut calculul acesta economic. Ideea a fost in felul urmator, dandu-i un caracter turistic, avand zona aceasta a nostra bogata in traditii populare, aceste spatii pe care noi le-am construit urmeaza sa le inchiriem, in asa fel incat sa vina mesterii populari sa lucreze, in acelasi timp sa-si expuna produsele si vizitatorii sa le cumpere. Acesta a fost si motivul pentru care am construit si muzeul ca sa scoatem in evidenta si aceasta zona istorica a Focsaniului. Corpul acesta central a fost facut pentru urmatorul lucru: este centru de informare si in acelasi timp este si locul pentru clopotnita si spatii comerciale la parter. In discutiile pe care le-am avut cu dl. parinte, dumnealui a spus ca nu-i bine sa urcam clopotul sus si am avut discutii intregi pe tema aceasta, i-am spus ca-i vom pune sistem automat, statie dar dumealui a vrut sa ramana asa cum este. In aceste conditii am spus: o construim asa cum a fost pentru ca tot timpul am spus ca proiectul se va aplica in totalitate, sa nu vina vreo comisie si sa spuna de ce nu am respectat proiectul? De ce ati ciuntit proiectul, de ce l-ati modificat? Si in aceste conditii am spus, proiectul se executa asa cum este el, deci acel corp de cladire are atat caracter de comert, de informare si in acelasi timp la ultimul etaj pentru clopotnita. Am spus ca peste un an, doi, trei daca va fi nevoie sa urcam clopotul sus, il mutam, el este proiectat si construit in asa fel incat sa reziste la greutatea clopotului, iar acum pentru zilele aceste, pentru receptie si pentru urmatorii am refacut clopotnita din Piata Unirii. Acesta a fost tot istoricul. Acest proiect s-a scos la licitatie la 7.943.000 euro, asta a fost suma licitata, in conditiile in care anumite lucrari nu au fost scoase la licitatie, datorita faptului ca se depasea aceasta suma, atat era valoarea acestui proiect care putea sa fie aprobata si din cauza aceasta anumite cheltuieli a trebuit sa le facem noi si mai sunt inca o serie de lucrari ce urmeaza sa fie executate in continuare. Deci noi practic nu facem altceva, decat receptionam aceste lucrari care au fost finalizate, numai pentru ceea ce au fost scoase la licitatie si executate. Nu avem finisaje interioare la toate spatiile acestea comerciale si aici dumneavoastra o sa luati o decizie daca le scoatem la licitatie spatii comerciale sau spatii mestesugaresti, vedem cine se inscrie la licitatie. Daca pe o perioada de timp din banii pe care dansii ar trebui sa ni-i plateasca sa-si faca fiecare intimizare interioara, nu au fost prinse nici un fel de tubulaturi si cabluri subterane si cu totii am fost de acord sa introducem aceste tubulaturi si sa bagam cabluri subterane sa nu fie nevoie sa spargem dupa aceea si inca cateva lucrari care nu s-au regasit in lucrarile de baza, plus o serie de lucrari neeligibile pe care noi avem obligatia sa le facem. Tot ce inseamna racordare a existentului cu aceasta noua investitie, aceasta ne-a apartinut. Acestia sunt banii pe care i-am cheltuit si o sa va spunem exact pe devize si pe tot ce s-a cheltuit.”
Dl. consilier Neculai Tanase „eu vroiam sa-i multumesc d-lui Primar pentru precizarile care au fost aduse si eu cred ca aceste intrebari si raspunsuri nu fac decat sa elimine orice dubiu vis-a-vis de aceasta investitie si nu poate decat sa contribuie la transparenta si pentru noi si pentru cetatenii municipiului Focsani.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 270
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-na presedinte de sedinta, d-nelor si d-nilor consilieri dl. director Liviu Nedelcu acum cateva luni de zile a venit cu o propunere pe care sincer sa vi-o spun eu am agreat-o si i-am spus ca voi fi alaturi de dansul sa realizam in municipiul Focsani anumite elemente care sa fie legate de Unire. Noi am vazut lucrarile, dar dumneavoastra artistii sunteti cei mai in masura, functie de locatiile pe care le avem noi si unde dorim sa amplasam aceste sclupturi, sa alegeti tema, parerea mea asta este. Dumneavoastra aveti alt punct de vedere?”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „inteleg ca machetele care le-am vazut, vor fi si lucrarile sau posibile lucrari? Nu propun sa umblam noi la lucrari. Eu propuneam altceva d-le Primar sa facem mai multe lucrari sa le punem pe site-ul Primariei si cetatenii sa-si exprime parerea ca pana la urma focsanenii se vor bucura de ele.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le Primar eu spun ca n-ar fi rau daca aceasta lucrare se face pentru un an, doi sau pentru mai multi ani, tema cu Unirea este extraordinara. Indiferent daca ne mai costa niste bani, este bine de facut o selectie, dar aceasta sa o faca tot o comisie de specialisti. Ideea este dupa parerea mea foarte buna.”
Dl. Liviu Nedelcu „din aceasta comisie vor face parte aceeasi artisti prezenti pentru ca sunt cei mai buni, aceste lucrari sunt reprezentative si rezistente in timp. Lucrarile lor pot duce si la un pret de 15-20.000 euro pentru o lucrare, pe cand acum nu ne costa decat materialele. Ca si comisie nu poate veni decat de la Uniunea Artistilor Plastici din care acestia fac parte si cu siguranta vor face parte unii dintre ei.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „sa inteleg d-le Liviu Nedelcu ca efortul pe care trebuie sa-l facem noi, sa pregatim fundatiile acolo unde dumneavoastra hotarati aceste locatii, sa asiguram un mijloc de transport, o hala undeva unde dansii sa-si poata desfasura activitatea, pentru ca se strica vremea si atunci cand sunt terminate aceste lucrari sa asiguram un utilaj si un transport sa pozitionam aceste lucrari?
Dl. Liviu Nedelcu „achizitionarea pietrei si transportul acesteia.Plata artistilor transportul lor si cazarea vor fi suportate de noi.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa va intreb daca sunteti de acord ca saptamaa viitoare sa ma pot ocupa cu dl. Liviu Nedelcu despre toate aceste probleme ce ne revin noua, in conditiile in care vom face o nota de plata si o sa discutam despre ce este vorba?”
Dl. consilier Neculai Tanase „eu cred ca aceasta initiativa este foarte buna mai ales ca Focsaniul nu este foarte bogat in astfel de monumente, opere de arta. Mai intai trebuie stabilit acele locatii unde se vor monta aceste monumente si apoi tematica lor, pentru ca tematica trebuie sa se adapteze la municipiul Focsani sau la Vrancea, nu stiu.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „sa inteleg ca este vorba de trei intersectii mari dupa care, vom mai avea asa ceva. Pentru inceput eu spun ca este foarte bine.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „discutam de intersectia de la Teatru, de la Ceas si de la Banc Post.”
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „il imputernicim sau nu pe dl. Primar sa se ocupe saptamana viitoare?”
Se supune la vot si se aproba cu 21 voturi „pentru”.
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011.
Dl. consilier Bogdan Matisan “as dori sa fac un amendament deoarece prin programul National de reabilitare/modernizare 10.000 km implementat de catre MDRT este prevazuta doar reabilitarea/modernizarea carosabilului, fara refacerea trotuarelor si a celorlalte lucrari adiacente. Propun pentru elaborarea documentatiei tehnice modificarea bugetului cu 40 mii lei, iar pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii la B-dul Brailei ar mai fi necesar suma de 7 mii lei. Ca si modificare tehnica in interiorul proiectului de hotarare din bugetul initial pentru SF “Semnal intrare municipiul Focsani” 25 mii lei si de la SF “Studii de fezabilitate strazi “ 22 mii lei.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “vreau sa va mai informez urmatorul lucru. Dupa cum stiti noua anul acesta Ministerul de Finante ne-a aprobat 160 miliarde de lei din acel imprumut de 245 miliarde de lei pe care l-am facut. Din cei 160 miliarde de lei, 20 miliarde de lei a mers pentru refacera sistemului de termoficare si 145 miliarde ramanand pentru partea de drumuri si trotuare, alei din municipiul Focsani. Sunt convins ca acesti bani nu-i vom cheltui in totalitate si din acest motive va trebui sa ne facem o socoteala clara, ce cheltuim pana la sfarsitul anului, restul sa facem cunoascut Ministerului de Finante ca aceasta suma nu putem sa o cheltuim, sa o dea la alte localitati, urmand ca la anul sa completam treaba acesta. Din punctul meu de vedere acest lucru ne ajuta intr-un fel, in conditiile in care daca vom fi in masura sa punem in aplicare proiectul cu strazile, o parte din acesti bani, o parte sa-i cheltuim pentru refacerea de trotuare, ridicarea la capacelor la cota, pentru ca acest proiect este numai asternerea de astfalt, atat inseamna la aceste drumuri. Si in aceste conditii sa incepem dupa acum sa scoatem la licitatie in asa fel incat in perioada aceasta rece se poate lucra la trotuare, bordure pe strazile pe care dumneavoastra le-ati aprobat ca sa intre in cei 10 km de drum.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 21 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Bogdan Matisan si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 271
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.302/2006 pentru aprobarea delegarii dreptului de administrare catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani, asupra cladirilor si terenurilor aferente ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, in care acestea functioneaza, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 272
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Centru de bioterapie si recuperare medicala Harions, str. Magura, nr. 57L, Focsani”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 273
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 274


Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 48,07 m.p., apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, str. Scarlat Tirnavitu, nr. 6A, judetul Vrancea.
Dl. consilier Neculai Tanase „inainte de a trece la votul acestui proiect sau acestor proiecte privind concesionarea si vanzarea as vrea sa va reamintesc ca noi grupul nostru de consilieri in urma cu cateva luni, a hotarat sa nu mai voteze in orice conditie, concesionarile si vanzarile si am adus ca si motivatie protejarea spatiilor verzi, precum si alte motivatii obiective. Tinand cont ca noi am propus acele proiecte de reabilitate termica, care sunt foarte importante pentru cetatenii Focsaniului si care aceste proiecte de concesionare sau de vanzare facand obiectul asigurarii bugetului pentru aceste proiecte si stiu ca de exemplu, dl. viceprimar Bogdan Matisan a spus ca nu sunt probleme cu spatiile verzi. Fiind prioritata aceasta initiativa de a face aceasta protectie termica a blocurilor noi, bineinteles in conditiile legale vom vota incepand din aceasta sedinta aceste concesionari si vanzari.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hot
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar