PROCESUL VERBAL al sedintei ordinare, a Consiliului Local Focsani, din 31 august 2010,...
2010-09-03 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCALP R O C E S V E R B A L
Din 31 august 2010


Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 31.08.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1910/ 25.08.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 de consilieri din totalul de 21 de consulieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, consultant al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face prezicarea ca absenteaza motivat dl. consilier Gabriel Padineanu, fiind in concediu de odihna si dl. consilier Constantin Dumitru, deasemeni absenteaza din cauza unor evenimente deosebite dl. consilier Vasile Dobre.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia administratie publica locala;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Magdalena Dumitrescu – inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, serviciu fond locativ;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-nul Ion Soare – inspector , compartimentul de Transport Public Local;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Comunitara Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social;
 d-na Luminita Angheluta – director interimar Administratia Pietelor Focsani
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani;
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Dumitru Sandulachi – director Corul Pastorala;
La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 27.07.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 18 voturi “pentru”.
Se supune votului procesul verbal al sedintei din 05.08.2010.
Nu sunt discutii si se aproba cu 18 voturi “pentru”.

In continuare d-na Presedinte de sedinta Rodica Boboc prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

1. proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul municipiului Focsani;

2. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Tinerilor Focsani la Reuniunea Nationala PAL-TIN 2010, cu tema ,,Voluntariatul – forma a participarii tinerilor la viata comunitatii”, care se va desfasura in perioada 04 - 09 septembrie 2010, la Predeal;

3. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar studentei Cirjan Alice, in anul II la Masterat Finante Corporative si Afaceri Interne si Internationale – Universitatea Aarhus din Danemarca;

4. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1, alin.(1) si completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 131/2010 pentru aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 30 mii lei pentru premierea elevilor si sportivilor cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele, concursurile si campionatele organizate in anul scolar 2009-2010;

5. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primarie Municipiului Focsani a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare;

6. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare;

7. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

8. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/2010 pentru aprobarea listei nominale;

9. proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei, solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;

10. proiect de hotarare privind aprobarea restrictionarii circulatiei motocicletelor si a mopedurilor in intervalul orar 20,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersectia DN2-E85 cu B-dul Bucuresti – B-dul Bucuresti – B-dul Unirii – B-dul Independentei, pana la intersectia B-dului Independentei cu str. Marasesti;

11. proiect de hotarare privind stabilirea unui numar de 17 autorizatii taxi disponibile care vor fi atribuite la nivelul municipiului Focsani;

12. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare platforma pentru depozitarea materialului antiderapant”, in incinta SC Transport Public SA Focsani, str. Marasesti, nr. 72, Focsani;

13. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere acoperis bloc L1-L2”, municipiul Focsani;

14. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 15, str. Birsei nr. 8”, municipiul Focsani;

15. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat al municipiului Focsani, pe anul 2010;

16. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Focsani, modificata prin Hotararea nr. 93/250/2008;

18. proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.110/267/2008 pentru aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamemntar, a vehiculelor expuse la vanzare fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani si a taxelor aferente, modificata;

19. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public/privat al municipiului Focsani, pentru amplasare cabine telefonice publice;

20. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 23,35 m.p. situat in Focsani, str. Aurora, nr. 1, judetul Vrancea, T.93, P.5292 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Buzoi Dan;

21. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,60 m.p. situat in Focsani, B-dul Independentei, nr. 44, judetul Vrancea, T.57, P.3513 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Costin Marian;

22. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 26,00 m.p. situat in Focsani, B-dul Bucuresti, nr. 25, judetul Vrancea, T.209, P.11420% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Bogdan Corneliu;

23. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 14,72 m.p. situat in Focsani, B-dul Independentei, nr.7-9, judetul Vrancea, T.54, P.3402 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Chirila Claudia Violeta;

24. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,96 m.p. situat in Focsani, str. Constructorului, nr. 19, judetul Vrancea, T.211, P.11590% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Negoita Victor;

25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,70 m.p. situat in Focsani, str. Teiului, nr. 12, judetul Vrancea, T.106, P.5599 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Vornicoglu Vasile;

26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 59,00 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta, nr. 17, judetul Vrancea, T.175, P.9243 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Struna Gigi;

27. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 27,52 m.p. situat in Focsani, B-dul Brailei, nr.6, judetul Vrancea, T.192, P.19494, 10495, 10496 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Biroul Notarial Public Struna Carmen prin notar – doamna Carmen Struna;

28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 238,00 m.p. situat in Focsani, str.Crisana, nr.47, judetul Vrancea, T.35, P.2222-2223 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC AUTO BAR LIBERTATEA SRL;

29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,42 m.p. situat in Focsani, str. Duiliu Zamfirescu, nr.1, judetul Vrancea, T.92, P.5272 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC CHRIS PHARMA SRL;

30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 45,66 m.p. situat in Focsani, Al. Echitatii, nr.21, judetul Vrancea, T.204, P.11175% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MIREMAR SRL;

31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,60 m.p. situat in Focsani, Al. 1 Iunie, nr.2, judetul Vrancea, T.207, P.11263% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MGM 2001 SRL;

32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 39,59 m.p. situat in Focsani, str. Revolutiei, nr.2, judetul Vrancea, T.208, P.11310% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ROD CM SRL;

33. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Extindere spatii de alimentatie publica” – str. Bicaz, nr. 20-22, Focsani;

34. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zona Nord – etapa 1, Cartier rezidential si servicii complementare nepoluante Focsani” – DJ 204E Focsani-Petresti, T.22, P.62/8; 16; 17; 18; 19 Focsani;

35. proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi in suspensie in municipiul Focsani, pentru perioada 2010-2014;

36. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Comisia Judeteana pentru incluziune sociala constituita la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Vrancea;

37. proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focsani ca observator la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani;

38. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.102/259/2008 pentru numirea reprezentanului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, modificata prin Hotararea nr. 49/2009;

39. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 103/260/2008 pentru numirea reprezentanului Consiliului Local al Municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, modificata prin Hotararea nr. 50/2009;
Informari, declaratii politice.

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu „dorim sa retragem de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 10, proiect initiat de grupul consilierilor PNL.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se aproba cu 18 voturi „pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul municipiului Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 212
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Tinerilor Focsani la Reuniunea Nationala PAL-TIN 2010, cu tema ,,Voluntariatul – forma a participarii tinerilor la viata comunitatii”, care se va desfasura in perioada 04 - 09 septembrie 2010, la Predeal.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 213
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar studentei Cirjan Alice, in anul II la Masterat Finante Corporative si Afaceri Interne si Internationale – Universitatea Aarhus din Danemarca.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 214
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1, alin.(1) si completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 131/2010 pentru aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 30 mii lei pentru premierea elevilor si sportivilor cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele, concursurile si campionatele organizate in anul scolar 2009-2010.
Dl. consilier Daniel Gongu „ma bucur d-le Primar ca s-au gasit acele fonduri despre care vorbeam la sedinta de data trecuta, sedinta la care am vrut sa initiez acest proiect de hotarare, atunci din pacate mi s-a spus ca nu sunt fonduri si nu avea rost sa initiez acel proiect, observ ca acum ati initiat dumneavoastra acest proiect si s-au si gasit banii de rigoare.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 215
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primarie Municipiului Focsani a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 216
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a doua posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 217
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 218
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/2010 pentru aprobarea listei nominale.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 219
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei, solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 220
Punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea restrictionarii circulatiei motocicletelor si a mopedurilor in intervalul orar 20,00 - 06,00, pe sectorul de drum de la intersectia DN2-E85 cu B-dul Bucuresti – B-dul Bucuresti – B-dul Unirii – B-dul Independentei, pana la intersectia B-dului Independentei cu str. Marasesti a fost retras de initiatori.

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea unui numar de 17 autorizatii taxi disponibile care vor fi atribuite la nivelul municipiului Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 221
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare platforma pentru depozitarea materialului antiderapant”, in incinta SC Transport Public SA Focsani, str. Marasesti, nr. 72, Focsani.
Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinshi “in urma analizelor facute saptamana aceasta as dori sa fiti de acord sa fac cateva modificari, avand in vedere si rectificarea de buget pe care noi o s-o aprobam, este proiectul de hotarare care va fi supus dumneavoastra. Noi aprobam acum acesti indicatori pentru acesta platforma, dar aceasta mai are si ziduri de sprijin si cabine si altele. Datorita faptului ca banii sunt putini am considerat ca putem sa realizam aceasta platforma cu forte proprii. Avem de primit de la niste societati o cantitate de beton. Oamenii pe care ii avem pe la lucrari ii folosim sa turnam aceasta platforma, urmand ca la anul sau peste doi ani cand vom avea bani sa continuam proiectul. Dar ce as vrea sa fiti dumneavoastra de acord, acesti 250 mii lei pe care trebuia sa-i dam pentru aceasta platforma, am prins in rectificarea de buget 250 mii lei, as vrea sa-i distribuim in felul urmator daca sunteti de acord. Am fost la unitatile de invatamant sunt cateva unitati de invatamant unde lucrarile sunt spre finalizare, mai am cate ceva de facut, este vorba de Gradinita nr. 15 de pe str. Birsei, mai au de inlocuit 3 usi si de pus in 3 camere parchet, le-ar mai trebui 5.000 lei. La Scoala Al. Vlahuta nr. 8 – 30 mii lei, mai au nevoie tot asa de cateva usi si cateva sali de pus parchet care se vor pune in 2-3 zile. Scoala Anghel Saligny e vorba de 15 mii lei pentru ca acum cu ploile acestea am vazut ca a inceput sa se umezeasca tavanul si este nevoie sa umblam un pic la reparatia acoperisului. La Gradinita nr. 7, 30 mii lei pentru ca trebuie sa realizam o scara de acces secundara prin extinderea acestei cladiri. Gradinita cu program prelungit nr. 8 sa cumparam rapid 2 frigidere, o masina de spalat, doua mese de inox, sa-i acordam o suma de 10 mii lei. La Colegiul National Unirea 25 mii lei pentru a face studiu de fezabilitate a salii de sport. La Scoala nr. 7, 25 mii lei pentru finalizarea unor lucrari la fatada. La Liceul Pedagigic Focsani 25 mii lei pentru inlocuirea unor ferestre din sala de sport pentru ca am pus pardoseala si se umfla. Deasemeni 100 mii lei sa mearga catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani sa incepem gardul la Cimitirul Sudic. Aceste sume sa mearga aici unde v-am rugat si v-am spus, iar suma care rezulta, ce ramane sa mearga in fondul de rezerva.”
Dl. consilier Daniel Gongu “d-le Primar daca tot ati venit cu acea lista de sume pe care noi nu o cunosteam, astazi am primit si eu de la d-na director Horeanga, o adresa prin care ne solicita 30 mii lei pentru niste reparatii, probabil ati vazut aceasta adresa, extrem de urgenta si ma gandeam ca poate din acea suma care ramane pentru rezerva, mai scadem 30 mii lei si-i alocam Liceului nr. 2.”
Dl. consilier Neculai Tanase “d-le Primar ca sa inteleg, se renunta la aceasta investitie acum in momentul de fata?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “nu, noi nu facem altceva acum decat aprobam indicatorii conform proiectului realizat. Anul acest incercam cu forte proprii sa rezolvam o parte din platforma proiectului asa cum este, avem de primit de la niste societati niste beton, sa facem noi, cu oamenii nostrii treaba aceasta. Proiectul ramane valabil in continuare, la anul daca vom avea bani, vom prevedea bani pentru zidul de sprijin si atunci suma care a fost repartizata in buget, cand vom vota bugetul, o retragem de la Directie ducem la aceste pozitii la care v-am rugat eu, iar diferenta care mai ramane pana la 250 mii lei, cred ca va mai ramane 60 – 70 mii lei, sa-i ducem in fondul de rezerva.”
Dl. consilier Neculai Tanase “d-le Primar totusi aceasta investitie ar fi necesara, pentru ca aceasta este amenajarea platformei pentru depozitarea materialului antiderapant. In opinia mea, din ce stiu eu, materialul acesta antiderapant care se foloseste acum este depasit, adica perspectiva nu este pentru a folosi nisip sau altceva. Ma gandesc daca nu ar fi bine, deci va spun un punct de vedere, daca nu este absolut necesara aceasta platforma pentru moment sa inchiriem un spatiu undeva, ar fi mult mai rentabil, cel putin pentru moment.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “oricum banii ii retragem. Noi practic am comandat o proiectare, noi nu aprobam acum decat in urma proiectarii niste indicatori, niste valori. Au fost doua variante, sa cautam o platforma unde sa putem face aceasta depozitare, nefiind pe platforma in momentul in care vin utilajele ii iau cu bolovani, luand cu bolovani bagand in sararitele acelea, se strica. Am luat legatura cu cei care folosesc acele solutii in Bucuresti si in alte orase. Pana -50C aceasta solutie este eficienta, in momentul in care avem temperature de -100C – -150C aceasta nu mai face fata si atunci va trebui sa apelam tot la masurile noastre clasice sarea si nisipul. Practic noi nu facem altceva in proiectul acesta decat sa aprobam niste indicatori a unei investitii. Din investia aceasta daca fac ceva, incep sa fac platforma anul acesta, la anul daca vor fi bani sa facem zidurile acelea de sprijin, pentru ca trebuiesc ziduri de sprijin betonate pentru ca altfel se imprastie tot materialul, dupa aceea cabine, vestiare si ce mai trebuie noi sa facem.”
Dl. consilier Neculai Tanase “nu am terminat ceea ce incepusem, eu vroiam sa va propun totusi, fiind un an mai dificil, ca acesti bani sa-i folosim totusi in alte scopuri. Eu nu spun ca aceasta platforma nu este absolut necesara, dar nu cred ca este urgent acum si am putea sa inchiriem un spatiu undeva.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “exact lucrul acesta dorim sa-l facem. Nu reusim sa-l facem noi, o sa gasim undeva un spatiu de depozitare. Nu ascund faptul ca am vorbit si cu d-na director, daca nu avem cum posibilitatea la Drumuri Nationale sa depozitam acolo, am vorbit si o sa vorbim in continuare. Deci practic noi nu aprobam decat niste indicatori. Ceea ce puteti face la propunerea pe care ati facut-o dumneavoastra, facem urmatorul lucru sa luam de la aceasta investitie la care noi am prevazut niste bani, sa luam o suma, sa spunem de 200 mii lei, pe care sa o ducem aici pe pozitiile acestea, iar restul sa ramana in continuare in buget pentru aceasta investie. Se face, se face, daca nu peste o luna, doua ii retragem si ii ducem in fondul de rezerva.”
Dl. consilier Gheorghe Stan “am adunat ceea ce ati spus dumneavoastra d-le Primar si nu mai ramane nici un ban, asa ca nu mai este nici o problema.”
D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le Primar valoarea investitiei initiala este de 4.900 miliarde lei? N-ar putea d-na Nemes sa ne spuna care este valoarea totala a sumelor pe care ni le-ati enumarat mai devreme si cati bani mai raman care vor trece in fondul de rezerva?”
D-na Carmen Grosu, sef serviciu buget-contabilitate “165 + 100 mii lei , depasesc cele 250 miil lei.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “in momentul in care mi s-a dat o suma, in loc de 1 miliard lei vechi, a fost trecuta 100 de milioane lei de aceasta nu am mai adunat, ci numai le-am citit.”
Dl. consilier Danut Popoiu “voiam sa fac un amendament la proiectul acesta, as propune sa amenajam fara indicatori tehnico-economici, amenajam platforma fara indicatori tehnico-economici. Daca tot nu avem bani anul acesta, parerea mea este sa o amenajam cu forte proprii fara sa avem indicatorii acesti si cand vom avea banii, aprobam indicatorii.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “stimati colegi, luna trecuta au fost alocati niste bani pentru doua proiecte, primul proiect a fost cel in legatura cu platforma de material antiderapant si al doilea era legat de extinderea la Cimitirul Sudic, s-au dat bani pentru proiectare, lucru care s-a si facut pentru aceasta rampa, urmand ca celalalt sa fie gata saptamana viitoare si probabil vom veni in sedinta imediat urmatoare si cu indicatori la acea extindere. Acest proiect de hotarare este de fapt rezultatul proiectarii si dl. Primar a incercat sa va explica ca din acest proiect nu se aloca bani, sunt doar indicatorii rezultati in urma proiectarii pe care noi am comandat-o la dispozitia Consiliului local.”
D-na consilier Doina Fodoreanu “sincer mie mi se pare valoarea cam exagerata, nu stiu ce a facut proiectantul, dar valoarea este cam mare pentru asemenea investitie.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “noi am comandat proiectarea, a iesit asa, noi am prezentat-o dumneavoastra. Specialistii si-au spus cuvantul, nu sunt proiectant.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Danut Popoiu si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Ionel Preda, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Lucica Chiper si Daniel Gongu devenind hotararea nr. 222
D-na consilier Doina Fodoreanu „totusi nu am inteles d-le Primar, consider ca trebuia facut amendament la proiectul de hotarare prin care toate sumele enumerate de dumneavoastra si denumirea unitatii sa fie trecute.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „eu v-am spus la proiectul acesta ca suma pe care am prins-o in proiectul nostru de rectificarea bugetului de 250 mii lei, am dori sa o luam de acolo, aici a fost prinsa, in bugetul acesta. Deci pentru platforma si pentru investitia asta a fost prins 250 mii lei.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „si cat raman d-le Primar, din valoarea initiala de 4.900 miliarde lei, cat?”
Dl. Primar Decebal Bacinsschi „nimic nu mai ramane. Si vom cauta o locatie unde sa depozitam materialul antiderapant, ori cu forte proprii sa ne facem o platforma de 600 mp ca sa putem rezolva treaba.”
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere acoperis bloc L1-L2”, municipiul Focsani.
Dl. consilier Gicu Vrancianu „as vrea sa cunosc si eu statul acestor blocuri L1-L2 din auzite mai mult, am auzit ca aceste blocuri se vand, nu se vand, trec in alta parte la Consiliul Judetean sau raman la Primarie? Deocamdata, am intrebat la fondul locativ ca sunt ale noastre, asta ar fi un aspect. Faptul ca trebuiesc refacute acoperisurile este o necesitate si va trebui sa aprobam aceasta. Dar mai am inca doua intrebari, locatarii acestor blocuri, cine sunt ei, daca acesti locatari sunt cu cheltuielile pentru utilitati la zi? Asta sa constituie un fel de informare pe care sa ne-o faca fondul locativ si daca tot acesti locatari mai indeplinesc conditiile la statutul unor locuinte de serviciu?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vi se va face o informare la cele trei puncte la care ati facut dumnevoastra referire.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 15 voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si Gicu Vrancianu, devenind hotararea nr. 223
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza unica proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 15, str. Birsei nr. 8”, municipiul Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 224

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat al municipiului Focsani, pe anul 2010.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „daca sunteti de acord ca sa completam cu inca 45 mii lei sa luam de la fondul de rezerva si in felul acesta rezolvam problema unitatilor de invatamant.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „deci toti banii 250 mii lei se duc la scoli, da?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „150 mii lei vor merge la Cimitir cu ei, intr-un amendament facut la comisii s-a spus sa dam 50 mii lei pentru canalizare in Cimitirul Sudic si restul merg la scoli.”
Dl. consilier Neagu Nistotoiu „nu iese socoteala.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „am spus la Directia de Dezvoltare 100 mii lei pentru Cimitirul Sudic.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 225
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 226
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 95/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Focsani, modificata prin Hotararea nr. 93/250/2008.
Dl. consilier Laurentiu Veber „propun reformularea art. 1, lit. „j” astfel: in cazul in care locul de parcare a fost ocupat de un alt autovehicul in intervalul orar mentionat la lit. „i”, se va proceda la ridicarea acestuia de catre operatorul autorizat la solicitarea titularilor contractelor de inchiriere.”
Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa intreb de ce nu s-a luat in considerare 16.30, pentru ca serviciile publice in general programul este pana la 16.30. Inafara de asta ce facem in week-end, sarbatori legale?”
Dl. consilier Bogdan Matisan „initial din discutiile pe care le-am avut cu o parte din colegii consilieri, am pus orele 17.00, dar avand in vedere faptul ca asa cum au considerat si alti cetateni, marea majoritate isi termina programul in jurul orelor 16.00, am zis ca parcarea sa fie libera la ora 16.00. De aceea am hotarat 16.00 si nu 16.30. se considera ca atunci cand pleci de la servici, ora 16.00 acolo unde ti-ai lasat masina la servici, pentru ca va fi parcata tot intr-o parcare de resedinta, se elibereaza la ora 16.00 si cand ajunge acasa, parcarea va fi libera.”
Dl. consilier Neculai Tanase „daca sa spunem ca eu sunt la servici, termin la 16.30, cobor si mut masina si apoi ma intorc? Si apoi ce facem in week-end si la sarbatorile legale, nu este mentionat? In week-end si la sarbatorile legale va fi acelasi lucru?”
Dl. consilier Bogdan Matisan „este exact acelasi lucru.”
Dl. consilier Neculai Tanase „mie nu mi se pare in regula, cum nu mi se pare in regula cand mie mi se termina programul la 16.30 sa cobor sa mut masina, exact cum nici in week-end nu mi se pare in regula.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „daca parcati masina intr-un loc de resedinta sa stiti ca acesta este programul, atunci nu parcati masina intr-un loc de resedinta si s-a rezolvat problema, foarte simplu.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „propuneti ceva, daca nu e bine asa, propuneti cum ar fi bine si atunci ne mai gandim putin si-i dam drumul la proiect.”
Dl. consilier Neculai Tanase „din punctul meu de vedere este bine 16.30 si sambata, duminica si sarbatorile legale sa nu mai existe nici o limita de program.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „d-le consilier sa inteleg ca acesta este un amendament?”
Dl. consilier Neculai Tanase „parcarile de resedinta se contracteaza in intervalul orar 16.30 – 08.00 si pe perioada week-endului si sarbatorilor legale sa nu existe nici o restrictie de orar.”
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „colegul meu a vrut sa spuna ca aceste parcari de resedinta se contracteaza in timpul saptamanii 16.30 – 08.00, fara sambata, duminica si in sarbatorile legale.”
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 18 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele facute si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 227
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.110/267/2008 pentru aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vanzare fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani si a taxelor aferente, modificata.
Dl. consilier Daniel Gongu “as dori sa-l intreb, daca-mi permite, pe dl. consilier Bogdan Matisan, care este initiatorul acestui proiect, cu ce difera proiectul pe care dumnealui ni-l prezinta fata de proiectul pe care l-am initiat eu acum un an de zile, in data de 20.07.2009 si de proiectul pe care l-am initiat impreuna cu colegii din grupul PNL in data de 16.04.2010? Pentru ca mie mi se par identice aceste proiecte.”
Dl. consilier Bogdan Matisan “acest proiect de hotarare vine sa il ajute pe operatorul de locuri de parcare din oras, in speta Directia de Dezvoltare in sensul ca la capitolul 1-Definitii, prin locuri sau zone nepermise se inteleg urmatoarele, iar completarea este: locurile de parcare din parcarile de resedinta, precum si locurile de parcare inchiriate unitatilor de interes public, aceasta este modificarea care a survenit la acest proiect de hotarare. Pentru ca masinile nu puteau fi ridicate din parcarile de resedinta si cele inchiriate de institutii sau agenti economici, nu exista posibilitatea asta. Asta am modificat si are legatura directa cu proiectul anterior, de aceea am venit cu modificare la el.”
Dl. consilier Daniel Gongu “operatorul nu este Directia de Dezvoltare, din cate stiu eu, este o societate care are contract sau a negociat un contract cu Directia de Dezvoltare si eu cand am initiat acel proiect de hotarare am cerut sa fie ridicate autovehicule care blocheaza alt autoturism parcat regulamentar si autovehicule care blocheaza intrarea in curtea institutiilor sau proprietatilor private.”
Intervine dl. consilier Bogdan Matisan “vi se pare cumva ca amendamentul la acest proiect de hotarare este exact cum ati spus dumneavaostra?”
Dl. consilier Neculai Tanase “eu as vrea sa-l intreb pe dl. consilier Bogdan Matisan care a fost motivul pentru care ati votat impotriva pentru acest proiect?”
Dl. consilier Bogdan Matisan “in primul rand pentru ca nu aveam baza legala, nu aveam temei legal la vremea respectiva, acesta a fost motivul. Pai in baza a ce?”
Dl. consilier Neculai Tanase “anul acesta in baza a a ce?’
Dl. consilier Bogdan Matisan “anul acesta am trasat si am stabilit ca inchiriem locurile de parcare de resedinta, asta am stabilit impreuna. Acum trebuie sa modificam regulamentul ca sa putem sa operam pe aceste parcari de resedinta, acesta este subiectul. Iar in ceea ce priveste operatorul de parcare, acesta este Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. Lor le-a fost incredintat acest serviciu public, din lipsa de fonduri au externalizat serviciul. Poate d-nilor consilieri o sa ne sprijinim comunitatea si Directia de Dezvoltare ca in lista de investitii de anul viitor sa prindem utilaje care sa doteze Directia de Dezvoltare astfel incat acest serviciu sa-l facem cu forte proprii.”
Dl. consilier Danut Popoiu “eu un singur lucru as avea de spus, tot acest proiect de hotarare este un plagiat si era un gest de minima eleganta sa fie trecut initiator si dl. consilier Daniel Gongu. In rest totul e bine, dar era o minima eleganta pentru a-l trece si pe dumnealui.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “vorbim de drepturi de autor, rog ca dl. consilier Daniel Gongu sa fie luat de cei de la finante in vizor, sa plateasca tot ce trebuie dupa legislatia in vigoare, daca spune ca este asa, asta se dorea a fi o gluma. D-na presedinte de sedinta noi aici avem de votat un lucru si vad ca discutia purtata pe proiect se uita un lucru important, incercam sa rezolvam problema parcarilor din oras, se transforma in acuze. Nu stiu daca este o tehnica de a minimiza ceea ce vrem noi sa facem acum sau efectiv sedinta a decurs normal si trebuia sa avem un punct in care sa ne facem de ras.”
Dl. consilier Laurentiu Veber “stimati colegi de la bun inceput cu forma prezentata de initiator, eu personal sunt de acord, vreau sa fac doar un comentariu, nu are calitatea, atributul de amendament. Pentru a da posibilitatea ca Directia de Dezvoltare Servicii Publice sa atraga sume la bugetul local, vreau ca aceasta chestiune sa fie prinsa in procesul verbal si sa fie luata in atentie de Directia de specialitate si ma gandesc ca pot fi sume intre 5-6 miliarde lei pentru 2011. Dupa data de 02.02.2011 propun ca in lista de investitii pentru 2011 sa se prevedea sume necesare pentru dotarea logistica privind activitatea de ridicare, transport, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vanzare fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani.”
Dl. consilier Gheorghe Stan “noi grupul consilierilor liberali renuntam la drepturi, dar mi se parea corect si daca ne respectam. Bine era daca alaturi de dl. consilier Bogdan Matisan era si dl. consilie Daniel Gongu, dar si cei care am initiat proiectul acum un an. Dar nu asta era problema, noi gandim altfel, daca se face o treaba buna suntem de acord. Adica pana la urma ne-am atins scopul si ca atare vom vota acest proiect si pentru a puncta putin referitor la disputa dintre cele doua grupuri, PDL si PSD, nu ne intereseaza “succesurile” cui sunt, daca sunt niste “almanahe” trecute clar.”
Dl. consilier Daniel Gongu “atunci cand am avut acest proiect privind ridicarea, aprobarea regulamentului retin ca s-a impus un termen d-le Primar referitor la ceea ce spunea dl. consilier Laurentiu Veber, ca ar fi necesara achizitia unor utilaje in acest sens. Ne permite legea sa renuntam la acel contract pe care l-am incheiat cu o societate privata si sa infiintam noi?”
Dl. consilier Bogdan Matisan “contractul de inchiriere a fost pe 2 ani”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Daniel Gongu, devenind hotararea nr. 228
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public/privat al municipiului Focsani, pentru amplasare cabine telefonice publice.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 229
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 23,35 m.p. situat in Focsani, str. Aurora, nr. 1, judetul Vrancea, T.93, P.5292 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Buzoi Dan.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 230
Punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,60 m.p. situat in Focsani, B-dul Independentei, nr. 44, judetul Vrancea, T.57, P.3513 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Costin Marian.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 231
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 26,00 m.p. situat in Focsani, B-dul Bucuresti, nr. 25, judetul Vrancea, T.209, P.11420% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Bogdan Corneliu.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 232
Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 14,72 m.p. situat in Focsani, B-dul Independentei, nr.7-9, judetul Vrancea, T.54, P.3402 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Chirila Claudia Violeta.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 233
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,96 m.p. situat in Focsani, str. Constructorului, nr. 19, judetul Vrancea, T.211, P.11590% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Negoita Victor.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 234
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,70 m.p. situat in Focsani, str. Teiului, nr. 12, judetul Vrancea, T.106, P.5599 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Vornicoglu Vasile.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 235
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 59,00 m.p. situat in Focsani, str. Alex. Vlahuta, nr. 17, judetul Vrancea, T.175, P.9243 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Struna Gigi.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 236
Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 27,52 m.p. situat in Focsani, B-dul Brailei, nr.6, judetul Vrancea, T.192, P.19494, 10495, 10496 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Biroul Notarial Public Struna Carmen prin notar – doamna Carmen Struna.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 237
Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 238,00 m.p. situat in Focsani, str.Crisana, nr.47, judetul Vrancea, T.35, P.2222-2223 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC AUTO BAR LIBERTATEA SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 238

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,42 m.p. situat in Focsani, str. Duiliu Zamfirescu, nr.1, judetul Vrancea, T.92, P.5272 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC CHRIS PHARMA SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 239
Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 45,66 m.p. situat in Focsani, Al. Echitatii, nr.21, judetul Vrancea, T.204, P.11175% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MIREMAR SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 240
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,60 m.p. situat in Focsani, Al. 1 Iunie, nr.2, judetul Vrancea, T.207, P.11263% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MGM 2001 SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 241
Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 39,59 m.p. situat in Focsani, str. Revolutiei, nr.2, judetul Vrancea, T.208, P.11310% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ROD COM SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 242
Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Extindere spatii de alimentatie publica” – str. Bicaz, nr. 20-22, Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 243
Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zona Nord – etapa 1, Cartier rezidential si servicii complementare nepoluante Focsani” – DJ 204E Focsani-Petresti, T.22, P.62/8; 16; 17; 18; 19 Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 244
Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi in suspensie in municipiul Focsani, pentru perioada 2010-2014.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 245
Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Comisia Judeteana pentru incluziune sociala constituita la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Vrancea.
Dl. consilier Neculai Tanase „deoarece inainte a fost un reprezentant de-al nostru propun in continuare sa fie tot un reprezentant al grupului nostru sa-l propun pe dl. consilier Ionel Preda care o inlocuieste pe d-na Mioara Lazar, ca dumneaei a fost inainte.”
Dl. consilier Bogdan Matisan „il propun pe dl. consilier Radu Nitu.
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc face propuneri pentru comisia de numarare a voturilor „propun pe d-nii consilieri Cristinel Susu, Doina Fodoreanu si George Mardare.”
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 18 voturi „pentru”.
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- dl. Ionel Preda 10 8 -
- dl. Radu Nitu 8 10 -
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi „pentru” , dl. consilier Ionel Preda nu participa la vot, devenind hotararea nr. 246
Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focsani ca observator la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani.
Dl. consilier Bogdan Matisan „propun pe d-na consilier Rodica Boboc.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „daca imi aduc aminte facea parte si dl. Paul Romeo Postelnicu si-l propunem pe dl. consilier Gicu Vrancianu.”
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- Dl. Gigu Vrancianu 9 9 -
- D-na Rodica Boboc 9 9 -
Dl. consilier George Mardare „la proiectul acesta ar mai exista posibilitatea ca unul din cei doi candidati sa renunte ca sa nu mai votam inca o data, e o posibilitate.”
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „daca totusi colegii mei, domnii consilieri liberali, doresc atat de mult sa faca parte din aceasta comisie, cu toate ca eu lucrez in invatamant, atunci cu foarte mare placere eu am sa cedez, in favoarea d-lui consilier Gicu Vrancianu.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi „pentru”, dl. consilier Gicu Vranceanu nu participa la vot, devenind hotararea nr. 247
Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.102/259/2008 pentru numirea reprezentanului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, modificata prin Hotararea nr. 49/2009.
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „este inlocuirea domnilor consilieri care au plecat din Consiliile de Administratie de la aceste unitati si inlocuirea cu domnii consilieri care au venit pe locurile dansilor.”
Dl. consilier Danut Popoiu „am negociat cu dl. consilier Ionel Preda si as vrea sa fac un schimb sa las Scoala nr. 2 pentru dumnealui, este si parinte a unui copil care invata la Scoala nr.2, deci relatiia ar fi alta si sa preiau eu Gradinita nr. 17. Deci daca e sa pastram unitatile pe care le-a avut d-na Mioara Lazar si respectiv dl. Adrian Colin, propun schimbari de acest gen. Propun ca dl. consilier Ionel Preda sa mearga pe Scoala nr. 2 si Liceul Pedagogic Spiru Haret si atunci eu voi lua Gradinita nr. 17 si Gradinita, cealalta pe care am avut-o, nr. 7.”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „trebuie sa va reamintesc ca dl. Paul Romeo Postelnicu a facut parte din Consiliul de Administratie la Gradinita nr. 2 si Liceul Unirea, d-na Mioara Lazar Gradinita 17 si Liceul Spiru Haret, deasemeni Dl. Adrian Colin la Gradinita nr. 4. Din punctul meu de vedere astazi nominalizarile daca se fac, se fac pentru ca cei trei consilieri care-i inlocuiesc sa se duca in Consiliul de Administratie acolo unde nu mai sunt reprezentanti ai Consiliului local. Daca dumneavoastra doriti sa facem o miscare si in ceea ce priveste si alte unitati scolare, trebuie sa fim atenti pentru ca exista riscul ca sa ramanem cumva descoperiti.”
D-na consilier Doina Fodoreanu „din partea grupului PNL dl. consilier Gicu Vranceanu intra in locul d-lui Paul Romeo Postelnicu.”
Dl. consilier Neculai Tanase ‚din partea grupului PDL, in locul d-nei Mioara Lazar si a d-lui Adrian Colin,intra d-na Lucica Chiper si dl. consilier Ionel Preda.”
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- Dl. Gicu Vrancianu 18 - -
- D-na Lucica Chiper 16 2 -
- Dl. Ionel Preda 18 - -
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 248
Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 103/260/2008 pentru numirea reprezentanului Consiliului Local al Municipiului Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani, modificata prin Hotararea nr. 50/2009.
Dl. consilier Neculai Tanase „propun pe d-na consilier Lucica Chiper si pe dl. consilier Ionel Preda in locul d-nei Mioara Lazar si a d-lui Adrian Colin.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „in locul d-lui Paul Romeo Postelnicu va fi dl. consilier Gicu Vrancianu.”
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- Dl. Gicu Vrancianu 17 1 -
- D-na Lucica Chiper 16 2 -
- Dl. Ionel Preda 17 1 -
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 249
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc solicita inscrieri la cuvant pentru punctul diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Danut Popoiu, Gheorghe Stan, Neagu Nistoroiu si Liviu Ioan Oloeriu.
Dl. consilier Danut Popoiu „nu stiu cui trebuie sa ma adresez, dar in ziua cand a fost inmormantata d-na profesoara Culita, eram acolo la ceasul rau pentru a lua coroanele de flori. Doamna care vindea acolo flori mi-a atras atentia si pe buna dreptate, cei care dau cu matura si cei care iau gunoiul intr-un container, isi lasa containerul dupa cladirea de acolo din centru si dispar 3-4 ore, este o chestiune inestetica. Dumnealor fac curatenie dupa care se duc probabil sa bea o bere, sa mai lucreze in alta parte, lasand acolo in centrul orasului maturile, farasul si containerele. Eu i-am sugerat femeii sa le ia sa le duca in spate, apoi trebuie sa tipe aia, dar femeia a spus ca nu poate face totusi asa ceva. Poate ar fi bine sa le atragem atentia acelora.”
Dl. consilier Gheorghe Stan „la proiectele de pe ordinea de zi, grupul nostru s-a abtinut la proiectul de hotarare referitor la blocurile L1-L2, explicatia este clara ca doream inainte sa votam sa avem un raspuns la neclaritatile noastre, n-avem nimic impotriva, proiectul s-a votat si a trecut. Am fost unul dintre initiatorii proiectului de hotarare de la punctul 10, cu motociclistii care creaza niste probleme in oras. Nu inseamna va daca am cerut sa se retraga proiectul de pe ordinea de zi astazi ca ne-a speriat cineva. L-am retras pentru ca astazi am aflat si noi initiatorii ca o parte dintre acesti oameni sunt organizati intr-o anumita forma si noi nu luasem legatura cu aceste organizatii si pana ne mai lamurim si noi cu niste probleme, am preferat varianta aceasta si sigur vom gasi timpul material ca pana la sedinta din luna urmatoare sa ne lamurim si sa reintroducem proiectul pe ordinea de zi.”
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „pentru ca va fi necesar fundamentarea bugetului pe anul 2011, va propun sa incepem cu inventarierea solicitarilor de pe acum si astfel as solicita ca aparatul de specialitate, respectiv serviciul de investitii, sa prezinte oglinda investitiilor derulate in anul 2010, atat cele finalizate cat si cele in curs de a se finaliza. Si o astfel de situatie sa cuprinda, sa includa, indicatorii aprobati initial, valoarea proiectului initial, lucrarile finalizate pana la aceasta data cu receptie partiala facuta si daca sunt puse in functiune, restul de executat si necesarul de fonduri. Astfel se va vedea daca pentru anul urmator acea investie este realizata peste 90% si va constitui o prioritate, ca sa putem propune si alte investitii noi. Dar sa avem in vedere a nu mai lasa pe cele care sunt realizate 90-95% si a incepe altele noi. Astfel se elimina poate si sa se cheltuie fonduri pentru noi studii si pentru noi proiecte si care nu se pot materializa. Nu, ca nu se vrea, nu reusim sa alocam fonduri pentru C+M. Deasemeni as dori sa solicit ca din vanzarea terenurilor concesionate sumele obtinute sa reintregeasca fondul de rezerva, astfel ca sumele recuperate sa aiba menirea lor, sa fie pentru situatii de urgenta, pentru calamitati, inundatii, cutremure si alte lucruri la care n-am vrea sa fie, dar sa fim pregatiti.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „vroiam sa intreb la fondul de rezerva ce suma a mai ramas?”
D-na Carmen Grosu „inainte de rectificare erau 116,48 mii lei din care s-a repartizat in sedinta de astazi 45 mii lei.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „posibilitate de a reface fondul rezerva?”
D-na Carmen Grosu „exista.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in mandatele trecute si este de admirat, colegi de ai mei intrebau lucrul acesta, ma mir ca d-lui consilier Gheorghe Stan i-a scapat lucrul acesta. Dumnealui monitoriza fondul de rezerva pentru ca este un capitol bugetar foarte important, n-as vrea sa ma gandesc la vreun necaz, un cutremur sau un incediu si sa fim descoperiti absolut cu fondul de rezerva. O prioritate pentru mine ar fi sa refacem fondul de rezerva in masura posibilitatilor, in continuare evident.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „lunea viitoare este deschiderea anului scolar. V-as ruga acolo unde considerati sau sunteti in Consiliu de Administratie sa participati la deschiderea anului scolar, o sa fim si noi, mergem impreuna. Cred ca in cursul saptamanii viitoare si s-ar putea ca marti, cred, sa convocam o sedinta extraordinara privind infiintarea societatii la Piata. In aceste conditii sa rezolvam problema Camerei de Comert, dar dansii au venit cu o propunere, au spus ca este nevoie de cel putin doi actionari. Noi incercam sa facem o propunere daca dumneavoastra sunteti de acord 99% din aceasta societate sa apartina Consiliului local si 1% ne-am gandit noi societatii de transport. Daca dumneavoastra aveti o alta propunere nu avem nimic impotriva, ca sa putem constituim aceasta societatii. Facem o sedinta extraordinara marti sa venim si poate reusi sa obtinem tot ce ne trebuie pana atunci, pentru ca noi am aprobat, dar in schimb in statul nostru de functii si ceea ce ni s-a aprobat ca organigrama la nivelul unitatilor suntem descoperiti cu treaba aceasta si asta este motivul pentru care v-as ruga cu un sfert de ora inainte facem comisiile si la ora 16.00 sa incercam sa avem sedinta cu doua proiecte pe ordinea de zi. Sunteti de acord?”
Se supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”.
Dl. consilier Danut Popoiu „aveam o rugaminte la toti consilierii, eu trebuie sa-mi fixez orarul la liceu. Martea sunt sedintele de Consiliu local si ca urmare am cerut ca marti dupa-amiaza sa nu am ore. Daca s-ar putea sedintele de comisie in care sunt sa isi desfasoare sedintele tot martea, ar fi excelent pentru ca altminteri ma lovesc de orele de la liceu. Deci eu am cerut in cursul anilor trecuti sa am martea libera, ori la un moment dat s-au dat peste cap pentru ca s-a inceput ca sedintele de comisie sa fie miercurea, respectiv joia. Daca nu cer prea mult cele doua comisii de buget si de drepturile omului sa se desfasoare martea, daca nu voi fi nevoit sa absentez pentru ca de la scoala nu lipsesc.”
Cu permisiunea Consiliului local ia cuvantul d-na Eugenia Dragusanu „va retin atentia doar cateva minute. Tocmai am terminat o prima etapa a proiectului „Diversitate culturala la est si la vest de Prut”, proiect finantat prin Administratia fondului cultural nationa, mai exact Ministerul Culturii. Acest proiect are ca obiective promovarea diversitatii continutului si expresiei artistice a muzicii corale romanesti, prin dialogul intercultural intre Formatia Corala Traditionala PASTORALA din Focsani, judetul Vrancea, Romania si Formatia corala model Semanatorii din Republica Moldova. Cum spuneam proiectul acesta are doua etape. O prima etapatocmai s-a consumat prin deplasarea Corului Pastorala la Chisinau unde am sustinut trei spectacole si daca-mi permite-ti sa prezint cate ceva din deplasarea noastra. Am fost primiti la o sala a culturii traditionale din Chisinau, unde ne-au primit foarte frumos, centrul de creatie traditional din Chisinau, am primit diplome de la un vicepresedinte al centrului cultural, am vizitat Primaria din Chisinau, Catedrala, Statuia lui Stefan cel Mare, pe aleea scriitorilor din Chisinau, Mihai Eminescu troneaza. Ne-am mai intalnit si cu Corul din Biesti, cor cu care noi facem un protocol cultural. Ne-au invitat in sala bibliotecii orasului Orhei, care este aproape goala, am prezentat proiectul si au fost de acord si incantati. Acest proiect l-am prezentat si avem rugamintea ca dumneavoastra sa fiti de acord sa incercam sa-i sponzori
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect