Procesul Verbal al sedintei extraordinare, a Consiliului Local al Municipiului Focsani, din 07,09,2010 ...
2010-09-09 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCALP R O C E S V E R B A L
din 7 septembrie 2010Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta extraordinara din 07.09.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 1951 / 03.09.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri locali atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, consultant al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face prezicarea ca absenteaza din diferite motive d-nii consilieri Danut Popoiu, Neculai Tanase, Mugurel Cosmin Malureanu si Vasile Pintilie.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget-contabilitate;
 d-na Micsunica Baciu – director executiv, Directia resurse umane;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani;
 d-nul Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Fanica Popa – director Administratia Pietelor Focsani;
 d-na Ionica Mandea – Administratia Pietelor Focsani;
 d-na Lorena Trifan – jurist Administratia Pietelor Focsani.


La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.


In continuare d-na Presedinte de sedinta Rodica Boboc prezinta proiectele ordinii de zi:

1. proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Administratiei Pietelor Municipiului Focsani ca societate comerciala pe actiuni, sub denumirea SC Administratia Pietelor Focsani SA.

2. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC Administratia Pietelor Focsani SA.

Nu sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 de voturi “pentru”.

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Administratiei Pietelor Municipiului Focsani ca societate comerciala pe actiuni, sub denumirea SC Administratia Pietelor Focsani SA.
Dl. consilier Vasile Dobre „am rugamintea sa faceti cunoscut d-na presedinta de sendinta amendamentul propus si aprobat de catre comisia de buget si aprobat si de catre comisia de administratie.”
Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „am consemnat urmatoarele, art.21, pct. 5, mandatarul va stabili firma de audit, conform legii.”
Dl. consilier Vasile Dobre „exact, acesta este amendamentul.”
Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar in prima faza ne-am abtinut la acest proiect. Acum in speranta ca vom salva acele 100 de locuri de munca de care ne vorbiti dumneavoastra, vom vota „pentru” acest proiect. Vrem o singura asigurare din partea dumnevoastra si anume ca aceasta societatate comerciala nu va avea aceeasi destinatie ca cea pe care o are CUP-ul, sper sa nu ajunga la Consiliul Judetean prin diferite modalitati.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 17 voturi „abtinere”
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 17 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 250
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC Administratia Pietelor Focsani SA.
Dl. consilier Vasile Dobre “grupul Partidului National Liberal propune pe dl. Constantin Georgel, care se afla in sala si se poate prezenta dumnealui.”
Dl. Georgel Constantin “sunt pensionar din anul 2005, fost cadru militar la Garnizoana Focsani si membru PNL din anul 2008.”

D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc face propuneri pentru comisia de numarare a voturilor „propun pe d-nii consilieri Gicu Vrancianu, Daniel Gongu si Radu Nitu.”
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 17 voturi „pentru”.
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii.
Comisia constata ca s-au distribuit 17 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul:
voturi „pentru” voturi „impotriva” voturi „nule”
- dl. Constantin Georgel 16 - 1

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 17 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 251

D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc constata ca au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Rodica BobocS E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhana
INTOCMIT,
Daniela Bobeica
BD/1 ex.
Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect