Procesul verbal al ședinței extraordinare, din 14 octombrie 2013, a CL Focșani
2013-10-16 09:50:37

ROMANIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL, din 14 octombrie 2013

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa de extraordinară din 14.10.2013, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.1679/09.10.2013, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 15 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri locali: d-na Elena Cucu, d-ra Manuela Axente şi d-nii Gheorghiţă Berbece, Neculai Tănase, Cătălin Vrabie şi Ionuţ Mersoiu.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

La şedinţă participă:

 d-nul Decebal Bacinschi - Primar al municipiului Focşani;
 d-na Carmen Grosu - Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Micşunica Baciu - Director executiv - Direcţia resurse umane;
 d-na Diana Decuseară - Arhitect şef;
 d-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, cadastru;
 d-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Mihai Ciubotaru - Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani;
 d-nul Dan Cazaciuc - Şef serviciu comunicare;

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 5 puncte:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Toader Ţîrdea din municipiul Focşani";

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Trotuş din municipiul Focşani";

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Vrâncioaia din municipiul Focşani";

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 de voturi "pentru".

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Toader Ţîrdea din municipiul Focşani";

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 301.

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Trotuş din municipiul Focşani";

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 302.

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Vrâncioaia din municipiul Focşani";

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 303.

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 304.

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15
voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 305.

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu constată că au fost epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Dorian Alecsandrescu
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI, Eduard-Marian Corhană
ÎNTOCMIT, Cecilia Trufă

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar