Primarul municipiului Focsani Ing. Decebal Bacinschi, convoaca Consiliul local al municipiulu Focsani in sedinta extraordinara pentru data de 04.10.2011...
2011-09-30 00:00:00

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N ID I S P O Z I Ţ I A Nr. 1947
din 30 septembrie 2011

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani
în şedinţă extraordinară, pentru data de 04 octombrie 2011


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 04 octombrie 2011, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.311/26.10.2010;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
3. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în Municipiul Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi
4. proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor acordate de la bugetul de stat, conform prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focşani la cofinanţarea Simpozionului de sculptură pe tema UNIRII, organizat de Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor şi Meseriilor Vrancea, care se va desfăşura în perioada octombrie – noiembrie 2011;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

6. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 24 - 28 octombrie 2011 a domnului Bogdan Emilian Matişan, viceprimar al Municipiului Focşani, în Republica Armenia pentru a participa la o vizită de lucru organizată de Ambasada Republicii Armenia în România;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar