Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ, cu anexele aferente acestora... ..
2011-02-24 00:00:00


A N U N Ţ


În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ, cu anexele aferente acestora:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani ;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor de transport public local, pe raza municipiului Focşani.
Proiectele de act normativ au fost afişate la sediul instituţiei şi pe site www.focsani.info.; rubrica TRANSPARENTA DECIZIONALA / PROIECTE DE ACTE NORMATIVE.
În termen de 10 zile de la afişarea şi publicarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102, persoana de contact – Boznă Claudia, propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ.

P R I M A R,

Ing. Decebal Bacinschi


S E C R E T A R,
Eduard Marian Corhană
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect