PRCOCESUL VERBAL, al Sedintei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani din 25 aprilie 2013
2013-05-06 00:00:00

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL, din 25 aprilie 2013

Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 25.04.2013, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 875 / 19.04.2013, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri din totalul de 21 consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca lipseste dl. consilier Catalin Vrabie si saluta prezenta in sala a d-lui Deputat Laurentiu Tigaieru Rosca.

La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu, Directia economica;
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;
 d-na Diana Decuseara – Arhitect sef;
 d-na Luminita Mogda – sef serviciu urbanism;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – Sef serviciu juridic contencios;
 d-na Eugenia Dragusanu – Inspector Compartiment Proiecte;
 d-nul Melus Nazaru – Sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-nul Dan Liviu Pogorevici – Director Administratie publica locala;
 d-nul Dan Cazaciuc – Sef serviciu comunicare;
 d-na Cristina Dascalescu – Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, cadastru;
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focsani;
 d-nul Ion Gheorghe - Director Politia Locala Focsani;
 d-na Viorica Serbu – Director economic SC CUP SA Focsani;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Mariana Nastase – director economic SC ENET SA Focsani.

La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 28.03.2013.
Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”.

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al sedintei din 04.04.2013.
Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”.


In continuare dl. Presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde:

Sectiunea I – proiecte de hotarari
1. proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Focsani, bugetului institutiilor finantate partial si activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2013, detaliate pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare;

2. proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de catre Municipiul Focsani, in calitate de partener, a proiectului „Iubeste verdele”, derulat de catre Asociatia „Maria Francisca” cu finantare nerambursabila de la Fundatia pentru parteneriat din Miercurea Ciuc;

3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 21.410 lei, din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2013, Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 pentru organizarea Concursului National de arte martiale karate stilul Shotokan „Cupa CSM 2013” care se va desfasura in data de 25 mai 2013;

4. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul municipiului Focsani pe anul 2013 a sumei de 50 mii lei pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie;

5. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe-Sud”- Focsani;

6. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Stefan cel Mare” Focsani;

7. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar unitatii de cult Parohia Domneasca – Biserica Sf. Trei Ierarhi, Focsani;

8. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Nicolae” – Tabacari, Focsani;

9. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Jelaboi”, Focsani;

10. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de transport urban de calatori in municipiul Focsani, stabilite prin HCL nr. 79/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

11. proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Focsani in procent de 5% din tariful de transport, distributie si furnizare a energiei termice si modul de utilizare;

12. proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC ENET SA Focsani;

13. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013;

14. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat al municipiului Focsani pe anul 2013;

15. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – str. Oituz” (tronsonul cuprins intre str. Marasti si Cofetaria Teatru);

16. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – Acces pietonal si parcaje str. Bucegi;

17. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – str. Toader Tirdea, str. Trotus, str. Vrancioaia”;

18. proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Negoita Stefan cu domiciliul in Focsani, str. Garii nr. 10, Costache Reta cu domiciliul in Focsani, str. Cotesti nr. 101, Cantaragiu Anisoara cu domiciliul in Focsani, bdul. Independentei nr. 6, ap. 32, Croitoru Lazar cu domiciliul in Focsani, str. Predeal nr. 1 si Dobrescu Elvis cu domiciliul in Focsani, str. Revolutiei nr. 16, ap. 50;

19. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria municipiului Focsani;

20. proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii in perioada 24-27 mai 2013 a Ansamblului Folcloric „Tara Vrancei”, in Grecia, la Aspropyrgos – Attiki pentru a participa la evenimentul cultural „Traditiile romanesti – tezaur european”;

21. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei” pe anul 2012;

22. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Teatrul Municipal Focsani pe anul 2012;

23. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Formatia Corala Traditionala „Pastorala” Focsani pe anul 2012;

24. proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani pe anul 2012;

25. proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pentru implementarea la nivelul societatii a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

26. proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui Constantin Georgel, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Administratia Pietelor Focsani SA si a d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pentru implementarea la nivelul SC Administratia Pietelor Focsani SA a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

27. proiect de hotarare privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 217/2009, incheiat intre Asociatia de dezvoltare intercomunitara „Vranceaqua”, in calitate de autoritate deleganta si Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice SA Focsani, in calitate de operator regional;

28. proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2013, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

29. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Codul Civil;

30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, str. Nicolae Balcescu nr.5 catre familia Ungureanu Ioana in baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 si Legii nr.112/1995 cu modificarile si completarile ulterioare;

31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, B-dul Unirii nr.11, bl.11,ap.21, catre familia Potlog Maria in baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

32. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata;


33. proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani;

34. proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/2012 privind insusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani;

35. proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 46,04 mp situat in Focsani, str. Marasesti nr. 21, judetul Vrancea, T. 57 P. 3504 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre LATCAN VASILICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA;

37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 68,21 mp situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr. 11, judetul Vrancea, T. 95 P. 5312 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC TEHNODORA SERV SRL;

38. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 39,00 mp situat in Focsani, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, bl. S1, sc.2, judetul Vrancea, T.193 P.10620 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ARHITECTONIC SRL;

39. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 26,75 mp situat in Focsani, str. Brailei nr. 18, bl. 18, judetul Vrancea, T.197 P.10875 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Robu Andrei-Dan;

40. proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Focsani a imobilului teren in suprafata de 1410,00 mp, situat in Focsani, str. Vrancei nr. 33, Tarlaua 5, Parcela 149%, 152D%, in vederea extinderii Cimitirului Nordic;

41. proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Focsani a imobilului cladire si teren aferent in suprafata de 2090,00 mp, situat in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 16;

42. proiect de hotarare privind aprobarea punerii in executare a Sentintei Civile nr. 1835/30.05.2012, ramasa definitiva si irevocabila, prin dezdaunarea SC PANDORA PROD SRL cu despagubiri banesti;

43. proiect de hotarare privind avizarea functionarii teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani.


Sectiunea a II a – informari, diverse

1. Raport Primar municipiul Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2012;
2. Raport Viceprimar municipiul Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2012;


Sectiunea a III a – discutii, declaratii politice.

Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin “as dori introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2013 pentru organizarea in luna mai 2013, de catre Colegiul National Unirea Focsani a Concursului National Interdisciplinar “+/- Poezie” – etapa nationala”.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “as dori retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare de la punctele 10, 40, 41 si 43.

Se supune la vot ordinea de zi fara proiectele de hotarare nominalizate si cu introducerea noului proiect de hotarare si se aproba cu 20 voturi „pentru” .
Dl. primar Decebal Bacinschi “as dori sa-l intreb pe dl. Secretar daca un proiect poate fi retras si de altcineva inafara de initiator?”
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “scoaterea unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi se face cu acordul initiorului.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi precizeaza ca este de acord cu retragerea proiectelor de hotarare.

Sectiunea I – proiecte de hotarari

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Focsani, bugetului institutiilor finantate partial si activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2013, detaliate pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 98

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de catre Municipiul Focsani, in calitate de partener, a proiectului „Iubeste verdele”, derulat de catre Asociatia „Maria Francisca” cu finantare nerambursabila de la Fundatia pentru parteneriat din Miercurea Ciuc.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 99

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 21.410 lei, din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2013, Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 pentru organizarea Concursului National de arte martiale karate stilul Shotokan „Cupa CSM 2013” care se va desfasura in data de 25 mai 2013.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 100

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din Bugetul municipiului Focsani pe anul 2013 a sumei de 50 mii lei pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie.
Dl. consilier Neculai Tanase „este buna initiativa d-lui Primar, ca de fiecare data de 1 iunie insa vreau sa revin ca de fiecare data, privitor la aceste dulciuri ce se propun a fi achizitionate pentru copii, v-as ruga iarasi sa incercam sa luam niste produse cat mai sanatoase, sa se preteze, fara E-uri, pentru ca, cu totii incercam sa facem o educatie si in familie de a manca cat mai sanatos. Iar noi ca si Primarie, ca si Consiliu Local trebuie sa dam un exemplu in a lua pentru copii niste produse cat mai sanatoase. Pentru ca au mai fost ani in urma unde au fost niste produse care nu erau tocmai conforme cu cei care le consumau.”
Dl. consilier Aurel Bacu „mi-am adus aminte ca am participat in decembrie in calitate de consilier la Gradinita nr. 3, unde sunt in consiliul de administratie, inafara de sincopa ca a trebuit sa stau vreo 2 ore, am fost anuntat pentru ora 9 si nici macar la ora 11 nu venise nimeni, as dori sa ne punem de acord intre noi consilierii, iar pachetele au fost frumoase si generoase.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 101

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe-Sud”- Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 102

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Stefan cel Mare” Focsani.
Dl. consilier Radu Nitu „as dori sa fac un amendament din fondul de rezerva sa mai punem inca 10.000 lei la acest proiect.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 103

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar unitatii de cult Parohia Domneasca – Biserica Sf. Trei Ierarhi, Focsani.
Dl. consilier Radu Nitu „si aici as vrea sa fac un amendament sa mai adaugam inca 10.000 lei din fondul de rezerva.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 104

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Nicolae” – Tabacari, Focsani.
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 105

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei „Jelaboi”, Focsani.
Dl. consilier Radu Nitu „nu stiu daca am atatea pacate, dar si aici as dori sa mai acordam 5.000 lei din fondul de rezerva.”
Dl. consilier Neculai Tanase „observ ca dl. consilier Radu Nitu este destul de bogat astazi.”
Dl. consilier Lionida Milea „vroiam sa intreb daca mai avem fond de rezerva?”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin „in acest moment exista d-le consilier Milea.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 106

Punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor pentru legitimatiile de calatorie aferente serviciului public local de transport urban de calatori in municipiul Focsani, stabilite prin HCL nr. 79/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, a fost retras.

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 2 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Focsani in procent de 5% din tariful de transport, distributie si furnizare a energiei termice si modul de utilizare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 107

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC ENET SA Focsani.
Dl. consilier neculai Tanase „observ ca iarasi am ajuns in impas cu centrala ENET, daca in decembrie anul trecut in timpul campaniei electorale s-a facut o majorare de capital de 1 milion lei, astazi se face o majorare de 2 milioane de lei. Atunci ba mai mult s-a micsorat pretul la gigacalorie si ati promis domnilor colegi de la USL ca odata cu intrarea noului Guvern Ponta nu o sa mai fie probleme, ca o sa gasiti o solutie. Din pacate vedem cu totii ca solutia nu exista si pacat ca nu exista dl. consilier Vrabie care tot timpul spune ca trebuie sa gasim solutii, eu va spun ca mai bine ar fi fost ca dumneavoastra care aveti guvernare, aveti Consiliul Judetean, aveti Primaria, ar fi fost mai bine sa cereti un ajutor de la Guvern, acesti bani 2 milioane de lei trebuia sa-i folosim in alta parte, era mult mai util pentru Focsani. Eu spun ca peste doua trei luni iar o sa facem majorarea de capital cu siguranta cand focsanenii nostri nu o sa aiba apa calda cand o sa vina caldurile mari si atunci iar o sa facem majorari. Stim cu totii ca acest ENET, aceasta centrala este gaura neagra a Focsaniului cred ca, cu totii suntem de acord in acest sens. Eu unul ca focsanean ma simt frustrat ca o imensa parte a bugetului Focsaniului in loc sa se foloseasca la diverse necesitati, la infrastructura, chiar si transport public pentru ca discutam ieri de transportul public care este intr-o situatie dificila.”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin „d-le consilier va rog la obiect.”
Dl.consilier Neculai Tanase „era mai bine daca acesti bani se cereau de la Guvern pentru ca asa tin eu minte ca asa ati promis dumneavoastra anul trecut, ca o sa faceti rost de la Guvern ca nu o sa mai facem recapitalizari. Dumneavoastra ati spus cu gura dumneavaostra. Eu nu o sa fiu de acord ca in detrimentul celorlalti cetateni pentru ca caldura si apa calda nu este folosita de la centrala ENET de toti cetatenii municipiului Focsani, o parte din cetateni, dar strazile, transportul public si alte necesitati sunt folosite de toti cetatenii. Sunt niste bani pe care ii aruncam din nou, care nu au o finalitate pentru ca peste trei luni iar o sa ne intalnim aici. D-le Primar eu sunt in asentimentul dumneavoastra pentru ca si dumneavoastra ati recunoscut ca sunt foarte multi bani care nu au o finalitate concreta. Repet nu sunt de acord cu acordarea acestor 2 milioane de lei pentru ca nu au o finalitate concreta. Inafara de aceasta eu as vrea sa intreb daca este dl. director de la ENET aici care este situatia platii salariatilor de la ENET, daca sunt platiti la zi?
D-na Mariana Nastase director economic SC ENET SA „deocamdata sunt la zi.”
Dl. consilier Neculai Tanase „sunt la zi deocamdata, asta tot este bine. Eu zic ca trebuie urgentat si eu spun ca ar trebui facuta o sedinta de urgenta in ceea ce priveste ENET-ul, nu avem deocamdata o conducere definitiva la ENET sau sunt acum noi conduceri AGA, Consiliul de Administratie trebuie stabilita o strategie si o solutie clara. De 20 de ani mergem din improvizatie in improvizatie. Nu se mai poate asa, aceste probleme trebuiesc clarificate pentru ca sunt niste bani aruncati.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa dau un raspuns d-lui consilier. Am avut o discutie pe aceasta tema cu dl. Presedinte al Consiliului Judetean si mi-a promis ca va face toate demersurile necesare pentru obtinerea unor fonduri sa putem acoperi aceste cheltuieli.”
Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „daca dl. consilier Tanase a adus in discutie despre promisiunea sa luam bani de la Guvern, daca memoria mea nu este foarte scurta, stiu ca atunci s-au facut precizari in legatura cu cofinantarea proiectului de investii de la ENET cu fonduri europene, acolo era discutia, banii nu mai veneau de la Guvern, partea de cofinantare a statului roman si de aceea la un moment dat ne-am si blocat. Sa nu confundam lucrurile, niciodata nu s-a pus problema, bani de la Guvern ca sa ne plateasca Guvernul facturile noastre, noi consumam, noi trebuie sa platim. Daca vreti sa iesim din aceasta situatie poate ar fi bine sa dati o mana de ajutor aparatului tehnic de la ENET si sa le dati dumneavoastra o solutie cum isi pot recupera foarte repede facturile pe care le au de incasat.”
Dl. consilier Aurel Bacu „suntem de acord cu totii ca ENET-ul este o problema, dar noi trebuie sa gasim solutii, sa ne concentram mai mult pe treaba aceasta. Intre a tine un discurs politic precum si darea de capital pentru ca focsanenii sa nu se trezeasca fara apa calda de la 1 mai, noi grupul nostru va vota acest proiect.”
Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa spun ca dl. consilier Matisan a uitat atunci s-a discutat inafara de cofinantare ati promis ca o sa aduceti bani pentru subventionarea energiei termice, exact asta ati promis. D-le consilier daca subventionezi inafara de banii care se colecteaza de la populatie sunt niste bani in plus, nu asta inseamna? Si atunci poti sa platesti datoriile pe care le ai, in sensul acesta. Eu nu am spus subventie sa scazi pretul la populatie. Am scazut atunci pretul doua luni in campanie electorala, ati luat niste voturi.”
Dl. consilier Lionida Milea „vreau sa adresez si eu o intrebare conducerii ENET, daca facem majorarea de capital de 2 milioane lei, banii acestia ne ajung pana la sfarsitul lunii pentru ca aveam o transa catre Gaz De France de 2 milioane pe 19 si una de 3,7 milioane lei la sfarsitul lunii? Facem o majorare de 2 milione lei ajung banii acestia?
D-na Mariana Nastase director economic SC ENET SA „intelegerea a fost sa fie asigurata apa pana dupa sarbatori.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 108

Se prezinta proiectul din suplimentarea ordinii de zi: proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 25.000 lei din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2013 pentru organizarea in luna mai 2013, de catre Colegiul National Unirea Focsani a Concursului National Interdisciplinar “+/- Poezie” – etapa nationala”.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 109

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2013.
Dl. consilier Neculai Tanase „in ultima perioada fondul de rezerva cred ca ar trebui sa-si schimbe denumirea in fondul ENET, pentru ca fondul de rezerva se foloseste in mare masura pentru fel de fel de urgente din acestea care sunt previzibile si in sensul acesta vreau sa spun ca este un fond de rezerva mai mult pe hartie pentru ca se stie de la inceput ca va fi folosit nu in situatii de urgenta, ci in situatii previzibile.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „vreau sa propun la art. 1, retragerea pozitiei, acordarea de 170 mii lei reparatii capitale la Scoala nr.7, este o plata retroactiva, o plata pe anul trecut, as vrea sa o analizam, din ce motive se face retroactiv.”
Dl. consilier Dragos Horhocea „rugamintea mea este ca de fiecare data vis-a-vis de colegul nostru dl. consilier Tanase, mi-ar placea sa vad si eu niste propuneri concrete pentru ca vorbe goale, ca nu se intampla, ca ce este cu fondul de rezerva, de unde vine fondul de rezerva, la ce poate fi folosit, puteti sa cititi d-le consilier. Nu cred ca o intrebare generala doar de dragul de a aparea la ziar mai are vreun rost, parerea mea, sunt declaratii politice care trebuiesc facute la sfarsit si cred ca atunci este momentul.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa lamuresc, d-le consilier Oloeriu acesti bani ii scoatem de la Scoala nr. 7 si ii ducem in fondul de rezerva? Da?”
Dl. consilier Neculai Tanase „era ca un drept la replica, vad ca in ultimele sedinte dl. consilier Horhocea are grija sa ma combata fara nimic concret, probabil ca exista la mijloc vreo frustrare ceva pentru ca nu pot sa-mi dau seama.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 110

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General Consolidat al municipiului Focsani pe anul 2013.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 111

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – str. Oituz” (tronsonul cuprins intre str. Marasti si Cofetaria Teatru).
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 112

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – Acces pietonal si parcaje str. Bucegi.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 113

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Refacere infrastructura strazi in municipiul Focsani – str. Toader Tirdea, str. Trotus, str. Vrancioaia”.
Dl. consilier Aurel Bacu „domnilor colegi as vrea sa vin cu un amendament si va rog sa-l si aprobam, este vorba de introducerea pe acest proiect si a strazii Paun Pincio, mentionam ca niciunul dintre consilierii PP-DD nu locuieste pe strada aceea.”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin „d-na Costin din ceea ce stiu eu nu putem face astfel de amendament la acest proiect corect?”
D-na Cristina Costin sef serviciu investitii „intr-o sedinta urmatoare vom aduce completari.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 114

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Negoita Stefan cu domiciliul in Focsani, str. Garii nr. 10, Costache Reta cu domiciliul in Focsani, str. Cotesti nr. 101, Cantaragiu Anisoara cu domiciliul in Focsani, bdul. Independentei nr. 6, ap. 32, Croitoru Lazar cu domiciliul in Focsani, str. Predeal nr. 1 si Dobrescu Elvis cu domiciliul in Focsani, str. Revolutiei nr. 16, ap. 50.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 115

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria municipiului Focsani.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in aparenta sau poate chiar pe fond, organigrama este un atribut al celui care lucreaza cu oamenii. In grupul nostru USL analizand modificarea propusa am ajuns la concluzia ca am vrea sa facem un amendament si in acelasi timp o modificare. Modificarea consta in faptul ca din cele cinci posturi noi care se propun a se face prin acest proiect sa ramana unul singur si acela este de administrator public, city manager, asa cum este cunoscut in afara. Amendamentul consta in administrator public ca si pozitie in organigrama si marirea organigramei se va face cu o persoana.”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin „as avea si eu de facut un amendament, se impune si modificarea functiei de la anexa 2, pozitia 251, din asistent medical in asistent medical principal deoarece a fost o hotarare pe care noi am aprobat-o intr-o sedinta de consiliu, ulterioara aprobarii structurii pe care noi am trimis-o spre aprobare la ANFP. Deci as vrea ca cele doua amendamente sa fie luate in calcul la votarea acestui proiect.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa o intreb pe d-na Baciu, organigrama a a venit aprobata de catre ANFP, in conditiile in care venim cu modificari este vreo problema?”
D-na Micsunica Baciu, director executiv resurse umane „nu exista nici o problema o sa trimit Hotararea de Consiliul Local la ANFP pentru avizare.”
Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa pun si eu o intrebare. City managerul va fi din cadrul serviciilor sau din afara, de la consilieri sau din cadrul serviciului tehnic?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „va fi un cetatean al municipiului Focsani.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele propuse si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 116

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii in perioada 24-27 mai 2013 a Ansamblului Folcloric „Tara Vrancei”, in Grecia, la Aspropyrgos – Attiki pentru a participa la evenimentul cultural „Traditiile romanesti – tezaur european”.
Dl. Primar Decebal Bacinschi „inainte de a vota acest proiect vreau sa va aduc la cunostinta urmatorul lucru. Din analiza facuta am constatat ca nu au banii necesari pentru aceasta deplasare. Cam cat ar costa d-na Baciu, ati facut o socoteala?”
D-na Micsunica Baciu director executiv resurse umane „18 mii lei”.
Dl. primar Decebal Bacinschi „in conditiile in care am aproba acest proiect poate sunteti de acord sa le acordam si niste bani pentru a-si putea plati calatoria. Sunteti de acord ca cineva dintre dumneavoastra sa faca acest amendament, sa platim deplasarea? Cazarea si celelalte lucruri sunt rezolvate.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „sustin amendamentul d-lui Primar, daca sunteti de acord introducem suma necesara de 18 mii lei pentru ca ansamblul nostru sa mearga si sa ne reprezinte. Vreau sa va spun foarte scurt, nu are legatura cu proiectul direct, dar atunci cand am fost in Italia la Tivoli, mi-a crescut inima de multe ori cand i-am vazut pe artisti nostri evoluand acolo. Sunt cei mai buni mesageri ai romanismului.”

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 117

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei” pe anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 118

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Teatrul Municipal Focsani pe anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 119

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Formatia Corala Traditionala „Pastorala” Focsani pe anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 120

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii managementului la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focsani pe anul 2012.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 121

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pentru implementarea la nivelul societatii a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 122

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea d-lui Constantin Georgel, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Administratia Pietelor Focsani SA si a d-lui Bitanu Petru, mandatar al Consiliului local al municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pentru implementarea la nivelul SC Administratia Pietelor Focsani SA a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 123Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 217/2009, incheiat intre Asociatia de dezvoltare intercomunitara „Vranceaqua”, in calitate de autoritate deleganta si Societatea Comerciala Compania de Utilitati Publice SA Focsani, in calitate de operator regional.
Dl. Neculai Tanase „o sa-l rog pe dl. director Vasilescu sa-mi raspunda pentru ca era vorba de un pasaj dintr-un articol ”redeventa va fi o suma egala cu echivalentul a 10% din veniturile realizate de facturarea serviciilor din anul precedent pentru anul in curs”. Nu inteleg foarte bine ce inseamna acest lucru.”
D-na Viorica Serbu director economic SC CUP SA „am spus 10% pentru ca redeventa se calculeaza de la inceputul anului pana la sfarsit in suma egala. Si atunci la inceputul anului avem anul precedent cu veniturile lui, putem aplica procentul care ni-l propunem si sa mergem pe anul curent cu toata redeventa in mod egal in fiecare luna.”
Dl. consilier Neculai Tanase „si ati majorat tariful?”
D-na Viorica Serbu director economic SC CUP SA „nu,tocmai ca sa nu majoram tariful am venit cu aceasta propunere de micsorare a redeventei fata de cum avea prevederi in el contractul unic de delegare. A fost mult mai mare pana acum, dar mult mai mica daca am fi aplicat prevederile contractului unic de delegare.”
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 124

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2013, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 125

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Codul Civil.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 126

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, str. Nicolae Balcescu nr.5 catre familia Ungureanu Ioana in baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 si Legii nr.112/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 127
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei din fondul locativ de stat situata in Focsani, B-dul Unirii nr.11, bl.11,ap.21, catre familia Potlog Maria in baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 128

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 129

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani.
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 130

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 168/2012 privind insusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 131

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 23/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 132

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 46,04 mp situat in Focsani, str. Marasesti nr. 21, judetul Vrancea, T. 57 P. 3504 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre LATCAN VASILICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 133

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 68,21 mp situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr. 11, judetul Vrancea, T. 95 P. 5312 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC TEHNODORA SERV SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 134

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 39,00 mp situat in Focsani, str. Mitropolit Varlaam nr. 4, bl. S1, sc.2, judetul Vrancea, T.193 P.10620 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ARHITECTONIC SRL.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 135

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 26,75 mp situat in Focsani, str. Brailei nr. 18, bl. 18, judetul Vrancea, T.197 P.10875 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Robu Andrei-Dan.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 136

Punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Focsani a imobilului teren in suprafata de 1410,00 mp, situat in Focsani, str. Vrancei nr. 33, Tarlaua 5, Parcela 149%, 152D%, in vederea extinderii Cimitirului Nordic, a fost retras de initiator.

Punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Focsani a imobilului cladire si teren aferent in suprafata de 2090,00 mp, situat in Focsani, bdul. Bucuresti nr. 16, a fost retras de initiator.

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea punerii in executare a Sentintei Civile nr. 1835/30.05.2012, ramasa definitiva si irevocabila, prin dezdaunarea SC PANDORA PROD SRL cu despagubiri banesti.
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 137

Punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind avizarea functionarii teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focsani, a fost retras de initiator.

Sectiunea a II a – avize, rapoarte, informari

1. Raport Primar municipiul Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2012;
Nu sunt comentarii, consilierii iau act.

2. Raport Viceprimar municipiul Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2012.
Nu sunt comentarii, consilierii iau act.

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu ne-ati povestit cum a fost la Messolonghi, ati spus ca o sa spuneti la sedinta.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “am participat la acest congres Unesco initiat de Primarul Orasului Messolonghi din Grecia si au participat danezi, suedezi, englezi, rusi, noi, atat primarul cat si vicepresedintele Unesco, dl. Manolis, doresc o infratire cu acest oras. In coditiile in care dumneavoastra sunteti de acord, discutia am purtat-o la modul acesta, daca domnii consilieri vor fi de acord ii vom trimite o scrisoare de intentie si ei doresc dupa acest lucru sa faca si ei procedura necesara pentru a realiza infratirea. In orasul Messolonghi exista un parc al monumentelor. In 1821, practic istoria lor de atunci se scrie, au scapat practic de jugul turcesc si toti cei care au participat si care i-au ajutat in aceasta revolutie, lupta ce au avut ei acolo, au in parcul central al orasului cate un monument. Ne-au trasmis si noua daca nu suntem de acord si noi focsanenii, vrancenii va trebui sa vorbim si cu dl. Presedinte al Consiliului Judetean pentru ca treaba aceasta am dori sa o facem la nivelul judetului, un monument din acesta care sa ne reprezinte tinand cont ca ei din listele pe care le au ma inteles ca in jur de 40 de romani ar fi participat si ei la aceste lupte. Initial l-am rugat pe dl. Director, manager al Spitalului Judetean din Focsani sa luam legatura cu cei care fac parte din comunitatea greaca din Focsani, poate se regasesc pe undeva descendenti ai familiilor lor in Grecia. Acum dumneavoastra sa-mi spune-ti daca sunteti de acord sa initiem aceste documente, sa supuneti la vot d-le presedinte de sedinta pentru a trimite adresa catre dansii si prin care sa dorim infratirea cu dansii, iar etapa a doua ar fi aceea a construirii acelui monument.”
Dl. consilier Dragos Puiu Horhocea “este frumos suna bine, dar cred ca trebuie sa mergem si noi, merge si presa, doua trei autocare nu cred ca ar fi nici o problema.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “sa stiti ca ideea a venit de la dansii. In urma acestor demersuri ei urmeaza la inceputul lunii august sa vina intr-o delegatie la noi, urmand apoi noi sa mergem sa le intoarcem vizita.”
Dl. consilier Neculai Tanase “vroiam sa-l intreb pe dl. Primar, ne puteti spune de dimensiuni are Messolonghi? Daca ne infratim trebuie sa stim daca este un oras ca si Focsaniul la fel, mai mare?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “noi am mers in trei orase acolo cand am fost. Am fost la Messolonghi, am fost la Patras si inca intr-un oras. Din cele trei orase ei au avut delegatii in Romania, primarii si viceprimarii au fost la noi, ne stiu foarte bine si chiar ne-au facut si o primire extraordinar de frumoasa. In 1827 a fost capitala Greciei, din 1827 ei practic si-au mutat capitala la Atena si s-au constituit ca stat. Sunt orase turistice extraordinar de frumoase, merita sa le vizitam intr-adevar, in jur de 17 – 20 mii de locuitori, Patras-ul este un oras un pic mai mare ce are in jur de 200 mii de locuitori, dar in schimb arata extraordinar de frumos, ceva din Coasta de Azur, ca sa va puteti imagina. Este foarte frumos. Am avut o discutie dl. Primar si mi-o spus ca la o populatie de 17 -20 mii de locuitori au un buget anual de 30 milioane de euro, au bani suficienti pentru a-si rezolva toate problemele comunitatii.”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin “sunt mai bogati ca noi, eu spun sa fim de acord cu infratirea.”
Dl. consilier Aurel Bacu “stiu ca mai suntem infratiti cu Tivoli, nu?”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “da, iar saptamana aceasta in Focsani am primit vizita ambasadorului Macedoniei si dansii doresc intr-adevar ca municipiul Focsani sa se infrateasca cu un oras din Macedonia. Urmeaza sa se faca demersurile necesare.”
Dl. consilier Aurel Bacu “sunt foarte bune acestea daca ei si-au propus sa iasa din criza pe baza noastra, au gresit.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “criza la greci?”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “de regula ne duceam noi si solicitam sa ne infratim cu diverse orase din Europa, acum avem oferte care vin din partea dumnealor si este un lucru bun. Dumnealor ne-au vazut comunitatea, dl. Primar a fost foarte zgarcit in a spune parerea dumnealor. Pentru ca sunt multi carcotasi as fi vrut sa ne spuneti ce au spus despre oras, ce au spus despre Piata Unirii, e urata, e frumoasa. Bine cand te duci undeva nu ai sa spui, vai ce piata urata aveti, dar daca nu-ti place nu faci comentarii. Imi permit sa va intreb lucrul acesta.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi “in primul rand nu am vrut ca sa ma laud, dar va rog sa credeti ca toti au vorbit la superlativ de Focsani, iar delegatia care a fost pe primul loc in ceea ce priveste atentia, locurile din fata am fost noi. Cred ca din respectul pe care ni-l poarta si datorita noua ca si gazde.”
Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin supune la vot oportunitatea infratirii cu orasul Messolonghi si se aproba cu 20 voturi “pentru”.


Sectiunea a III a – discutii, declaratii politice.

Dl. presedinte de sedinta Tudorel Daniel Trofin solicita inscrieri la cuvant si se inscriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, Lilan Ilie, Dragos Puiu Horhocea, Neculai Tanase.
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „am discutat cu mai multi cetateni din zona sud si este o zona pe care o am arondata ca si zona si mi-am notat cateva probleme pe care dumnealor le-au ridicat. Pe unele probleme le-am vazut, pe altele le-am luat ca atare asa cum mi le-au spus dumnealor si cred ca este bine de auzit de serviciile noastre pentru a da dam curs solicitarilor acestor cetateni. In momentul in care se lucreaza, pentru ca se lucreaza in sud la PIDU, dupa ce se trece de o zona ar trebui spalate si curatate caile de acces pentru ca ramane pamant, se lucreaza mult, este vorba de plantarea de puieti, de gazon si altele. Ce as ruga pe cei care lucreaza, sa comunice cu cetatenii pentru ca lucrarea se face in mai multe faze, in unele zone s-au plantat garduri vii care marginesc aleea de la bloc spre aleea pietonala centrala sau stradala si unii cred ca la iei nu se vor planta garduri vii, la ei nu se va pune gazon si se genereaza niste discutii inutile. Cei care lucreaza ar trebui sa spuna: aici mai avem de introdus o conducta sau de facut o lucrare in subteran si vom interveni mai tarziu si multa disponibilitate pentru ca este un disconfort, prezinta un disconfort aceste lucrari. Doua probleme care vor starni zambete, dar pentru blocurile din acest cartier care nu sunt prevazute nici cu uscatoare nici cu alte zone si pentru romanul care este gospodar si batutul covoarelor si uscatul rufelor este absolut necesar impreuna cu dumnealor si consultandu-va cu cetatenii sa stabilim niste zone unde sa fie amplasate batatoare, unde sa fie amplasate zonele de uscare a rufelor. Se poate gandi in anumite zone, dar nu trebuie sa va dau eu solutii, pentru ca asa am spus, propunem si solutii, dar aici este o chestie tehnica. Chiar va rog pentru ca zeci de cetateni mi-au spus lucrul acesta. Daca puteti sa ne dati o informatie despre solutia aceasta de izolare a blocurilor daca va incepe, cand va incepe stiti ca avem blocul A1 din sud care ei au aproape si indicatorii sau sunt intr-o faza inaintata si daca vom incepe sa facem izolare la blocuri si cand in sud. Aici astept un raspuns. O alta intrebare este despre asa zisa parcare de la Ama Deus si locul nou de joaca, intre ele exista un loc vechi de joaca il putem prinde intre acele spatii de joaca pe care le-am gandit noi pentru anul acesta sau ce putem sa facem pentru acel loc de joaca? Astept un raspuns, il putem face, nu-l putem face, il putem repara, cosmetiza? Si pentru ca tot suntem in saptamana curateniei, a curateniei de Paste si noi vom merge sa facem curatenie in sud, despre noi consilierii vorbesc, v-as ruga sa insistam in zonele caminelor pentru ca s-a ridicat gunoi de acolo, dar mai sunt tot felul de resturi. In sedinta de CTE, comisie tehnico-economica si vreau sa spun lucrul acesta pentru a fi inscris in procesul verbal de sedinta, s-au supus spre aprobare mai multe PUZ-uri, PUZ-uri care reprezentau cartiere de locuit, reprezentau o fabrica cu 500 de locuri, reprezentau un loc fotovoltaic, lucruri foarte bune pentru orasul nostru. Ce spun eu acum spun pentru viitor, e bine sa gandim ca zonele de locuit, sa fie zone de locuit, pentru ca deja zona aceasta de la iesirea din Focsani pana la Petresti incepe sa devina un cartier mare de locuinte. In aceasta zona sunt si persoane care au terenuri si vor sa investeasca in diverse afaceri. Se ajunge la un conflict pe de o parte vrem dezvoltare, vrem locuri de munca pe de alta parte niste oameni isi investesc energia de o viata intr-o casa. Ma repet, vorbesc pentru viitor, ce este si cum va fi, nu facem regulile in timpul jocului si o rog pe d-na arhitect sef cand are timp sa modificam regulamentul de urbanism sa definim niste areale ca si zone de locuinte si pentru ca tot vorbim de regulamentul de urbanism rugamintea era sa incercam sa dispunem niste reguli care tin de imaginea directa a orasului nostru, adica culorile folosite, copertinele care se folosesc pana si umbrelele, sunt lucruri minore in prima faza, dar atunci cand treci prin oras, dar acum orasul arata foarte bine s-au pus flori, ne ajuta si natura, au inverzit copacii, putem strica ce ne-a dat natura prin interventiile noastre. Nu am nimic impotriva dar acele materiale promotionale pe care le fac unele firme si ele doteaza de regula terasele, pentru ca veni vorba de terase, sunt facute cu costuri mici cu publicitate agresiva si nu dau foarte bine in zona centrala. Ce propuneam eu nu era o schimbare de maine ci sa facem o schimbare etapizata sa punem niste reguli intr-un an, in doi, trei ani, astfel incat sa inlocuim copertinele din fibra de sticla cu copertine de panza cu anumite culori placute si care poate sa fie recomandate de arhitectul sef sau chiar de regulamentul de urbanism. Am depasit putin dar cred ca ar fi bine sa-l facem pentru ca in lume sau in alte orase din tara lucrul acesta. D-le Primar in temeiul art. 44, lit. „a” este articolul care se refera ca asigurati respectarea drepturile fundamentale, indeplinirea actelor emise de ministere, stiti ca eu si in mandatul trecut am participat la regulamentul de functionare a teraselor vis-a-vis de zgomotul pe care il produc, vis-a-vis de limitarea sunetelor care se produc in aceste spatii. Cred ca sunetele peste masura, mirosurile peste masura ne deranjeaza foarte mult si pentru ca a inceput noul an, martea trecuta deja am avut un prim val de mirosuri in Focsani. Am vazut ca si Prefectura Vrancea a atacat, abordat aceasta problema si cred ca si vocea noastra cred ca trebuie sa fie un semnal pentru cei care prin lege au obligatia de a ne proteja, de a proteja mediul in municipiul Focsani pentru ca nu mi se pare normal ca municipiul Focsani sa rezolve tot ce inseamna probleme de mirosuri, rampa de gunoi, statia de epurare si acum sa fim agresati un alt tip de mirosuri.”
Dl. Primar Decebal Bacinschi „in primul rand ma bucur ca ce mi-am dorit in 12 ani am reusit asa sa rezolv, sa discut cu cetatenii. Daca stiam ca am atat de multe necazuri cu acest PIDU nici nu-l mai chinuiam sa-l scot si sa obtin bani pentru aceasta investitie pentru ca este foarte greu sa lucrezi cu 20 mii de beneficiari, este foarte greu sa le explici fiecaruia. Eu vreau sa le spun urmatorul lucru inainte de a pune in aplicare acest proiect cred ca m-am intalnit la fiecare grupare din sud, din zona Laminorului, de la Mindresti, le-am explicat oamenilor in ce consta acest proiect, ce vom face, cum va arata el, inclusiv plansele le-am aratat cum va arata. Am tinut cont de toate obiectiunile pe care dansii le-au ridicat si au spus. In momentul in care am rezolvat acest proiect, a fost aprobat, am semnat contractul, acest proiect nu mai poate fi modificat, nimeni nu ne mai da voie sa modificam acest proiect. Noi avem obligatia sa transpunem in practica asa cum a fost el aprobat. Daca ceva deranjeaza si va trebui sa se intervina dupa 5 ani de zile se va putea interveni. Daca vor fi niste lucruri in acesti ani ce pot fi rezolvate fara ca sa deranjam proiectul vom fi intelegatori si vom rezolva treaba aceasta si din acest motiv rog cetatenii din zonele acestea unde se lucreaza sa inteleaga ca sunt aceste probleme peste care trebuie sa trecem, nu fac ce vreau eu, nimeni nu face ceea ce doreste altceva decat sa punem in aplicare acest proiect si vreau sa existe un pic de intelegere. Este prea devreme sa discutam acum cum va arata acest proiect. Legat de fatadele din municipiul Focsani, noi incercam acum sa elaboram o documentatie, este destul de greu, este o procedura mult mai complicata decat a fost pana acum, datorita faptului ca trebuie sa luam foarte multe date de la familiile care doresc sa-si reabiliteze blocurile, noi avem in lucru acum cateva blocuri, dorim dupa aceea sa le transmitem mai departe catre Ministerul Dezvoltarii in asa fel incat sa obtinem fondurile, dar totusi as dori sa se inteleaga un lucru, am reabilitat 5 blocuri in Focsani si ne-am oprit. La ora actuala asociatia de proprietari care a incheiat contract cu noi mai are de platit constructorului 100 mii lei, deci practic dorim sa facem un lucru, dar in acelasi timp trebuie sa ne achitam de obligatiile pe care le avem. Este foarte greu sa se faca inteles acest lucru. Legat de aceste de mirosuri din Focsani zic ca totusi noi am rezolvat problema acestor mirosuri atat timp cat avem doi ani si jumatatate de acum de cand am inchis groapa de gunoi, de cand am rezolvat problema statiei de epurare nu mai miroase, dar in schimb si eu cer acelasi lucru si dumneavoastra si cetatenii din Focsani, acele institutii care trebuie sa se ocupe de treaba aceasta sa-si faca treaba, nu sa vina sa constate, sa incheie un proces verbal si cu asta s-a terminat treaba, sa-si faca treaba datorita faptului ca ei sunt cei care se ocupa de aceasta treaba. Noi, generatia trecuta, generatia noastra si cred ca si generatiile viitoare, dar s-ar putea sa nu fie asa nu suntem obisnuiti cu un anumit plafon de zgomot, nu suntem obisnuiti. Acolo, in Grecia, sunt terase, langa terase, nu se poate circula pana la 4.30 – 5.00 canta muzica, lumea este pe strazi, mai devreme spuneati ca este criza, dar chiar nu este si noi trebuie sa fim un pic mai permisibili sa intelegem ca sunt niste activitati si din asta se traieste. Nu cred ca ar fi urat in Piata Unirii sa plina de terase.”
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu v-am acuzat pe dumneavoastra ca nu ati comunicat cu cetatenii despre ceea ce inseamna PIDU, eu cer aparatului, cat si celui care construieste acolo sa comunice cu oamenii si sa nu aiba o reactie din aceea repezit sau de replica urata, asa spuneam eu pentru ca chiar si noi consilierii am fost acolo cu planse si le-am aratat cum vor fi spatiile verzi, ce se taie ce nu se taie, am incercat sa lamurim lucrurile acestea. Vis-a-vis de terase, vis-a-vis de muzica, vis-a-vis de buna dispozitie, nimeni nu a spus lucrul acesta, Grecia este o particularitate, ei petrec toata noaptea pentru ca este foarte cald, dar la noi sunt niste legi, exista niste regulamente si ca dovada ca anul trecut eu nu stiu sa fi fost reclamatii pe problema aceasta, s-a functionat intr-o stare de normalitate.”
Dl. consilier Lilian Ilie „ca si consilier avand in responsabilitate, zona cu strada Vilcele am o rugaminte d-le Primar si spre sa se rezolve problema iluminatului stradal intre strada Cotesti si strada Longinescu. Locuitorii din zona se plang ca stau noaptea in bezna acolo. Avand in vedere ca este o zona circulata si acum de sarbatorile pascale lumea va merge catre Cimitirul Sudic, poate se rezolva aceasta problema.”
Dl. consilier Dragos Puiu Horhocea „acum cateva zile am avut o intalnire cu membrii unei asociatii, subiectul l-am discutat cu ei de foarte mult timp, am incercat sa gasim inclusiv mijloace de finantare pe extrabugetare, este vorba nu de bani de la Primariei sau de la Consiliul Local, ci atragerea de sponsorizari, este vorba de parcari pentru biciclete. Deja s-au inmultit numarul de biciclete ceea ce este un lucru foarte frumos si foarte bun pentru noi, in schimb nu au un loc amenajat pentru a-si lasa bicicletele si mai ales aici in zona centrala unde de altfel aici in zona nu prea sunt bancute pentru oamenii care vin in Piata Unirii stau pe jos. Problema cea mai mare pentru noi a fost atragerea de fonduri, este vorba de a sustine intr-o mare parte acest proiect si speram sa-l sustinem si din sponsorizari, dar se pare ca nu prea am reusit. As dori daca se poate un ajutor pentru a putea face si acest proiect. Nu stiu cat de actualitate mai este, dar eu spun ca da, referitor la acoperisurile care sunt construite din azbest. Dupa cum bine stiti azbestul este o foarte mare problema. O alta problema este vorba despre parcarile in zonele de rezidenta a masinilor care apartin persoanelor juridice, adica a firmelor si sunt foarte mari, masini de mare tonaj, care ocupa mai multe locuri de parcare in zone rezidentiale unde nu ar trebui sa existe asa ceva. Vreau sa-i transmit d-lui consilier Tanase ca nu am nimic personal cu dansul, ci doar rugamintea mea a fost de fiecare data atunci cand se discuta ceva sa fie punctual si eventual sa vina cu solutii nu intrebari pentru ca probleme orasul are o mie. Exista un moment in care se poate face lucrul acesta, aici si acum putem spune care sunt parerile noastre, daca vrem ceva sau nu. Pe proiecte trebuie discutat punctual si venit eventual cu solutii.”
Dl. consilier Neculai Tanase „am stat de vorba cu foarte multi focsaneni in ceea ce priveste Piata Unirii. Eu va spun ca e
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar