MINUTA, incheiata cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani din 30.08.2011...
2011-09-01 00:00:00

R O M A N I A
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A


Incheiata astazi, 30.08.2011, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara din 30.08.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1801 / 24.08.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard face precizarea ca absenseaza motivat fiind in concediu de odihna d-nii consilieri Neculai Tanase, Vasile Istudor si Constantin Dumitru si saluta prezenta in sala a d-lui Alexe Felix, director in cadrul Institutiei Prefectului Vrancea.

La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani;
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane;
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate;
 d-nul Iulian Alexandru – sef birou impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Magda Dumitrescu – inspector serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Cristina Enache – inspector, compartiment achizitii;
 d-nul Marian Mihu – inspector serviciu comunicare;
 d-nul Nelu Ionita – sef serviciu ordine publica Politia Locala Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-nul Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul de Batrani Focsani.


La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Ordinea de zi cuprinde un numar de 26 puncte.
La punctul 1 al ordinii de zi este proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din municipiul Focsani
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 239

Drept care s-a incheiat prezenta minuta.PRESEDINTE DE SEDINTA,
Doina Fodoreanu


S E C R E T A R U L
MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard-Marian CorhanaINTOCMIT,
Daniela Bobeica


Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect