Convocare ședință de indata a Consiliului Local în 01 octombrie
2013-10-01 15:04:16

R O M Â N I A
JUDEŢUL V R A N C E A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
F O C Ş A N I

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1663, din 1 octombrie 2013
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă de îndată, pentru data de 1 octombrie 2013

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă de îndată pentru data de 1 octombrie 2013, orele 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

2. proiect de hotărâre privind preluarea şi plata de la bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 107.974,41 lei reprezentând cheltuieli privind furnizarea energiei termice pentru perioada 2003-2009 aferente imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


4. proiect de hotărâre privind garantarea biletelor la ordin în valoare de 9.000.000 lei emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrate de acesta către furnizorul de gaze naturale;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Focşani la Grupul de iniţiativă locală Investiţii Teritoriale Integrate din judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


6. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea înfiinţării unui Pact Teritorial pentru Investiţii Integrate în judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020;
Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală.

 

PRIMAR, ing. Decebal Bacinschi

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar