ANUNT - PROIECT ACT NORMATIV...
2011-07-29 00:00:00

A N U N ŢÎn conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, din municipiul Focşani.
Proiectul de act normativ a fost afişat la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe site www.focsani.info.
În termen de 10 zile de la afişarea şi publicarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102, persoana de contact – Boznă Claudia, propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ.
P R I M A R,

Ing. Decebal BacinschiS E C R E T A R,
Eduard Marian Corhană

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect