ANUNŢ DE PARTICIPARE, la procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013
2013-05-22 00:00:00

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

PROGRAMUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE pentru domeniile tineret, mediu şi cultură aprobat prin H C L al Municipiului Focşani nr. 96/ 04.04.2013

Domeniu de activitate finanţat Suma totală alocată pe domeniu
Tineret 50.000 lei
Mediu 50.000 lei
Cultură 50.000 lei
TOTAL 150.000 lei


ANUNŢ DE PARTICIPARE, la procedura de selecţie şi evaluare a proiectelor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, cu sediul în Municipiul Focşani, în domeniul culturii, mediului şi tineretului, în vederea acordării de finanţări nerambursabile, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2013

1. Autoritatea contactantă : Municipiul Focşani , cu sediul în Focşani , B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, judeţul Vrancea, codul fiscal 4350645, telefon 0237/216000, fax 0237/216700 şi e-mail primarie@focsani.info

2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

a. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general ( M. Of. nr.1128/14.12.2005);

b. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.326/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Focşani a proiectelor depuse de persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociaţii şi fundaţii constitutite conform legii, în demniul mediului, culturii, sportului şi tineretului;

3. Beneficiari: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, cu sediul în Municipiul Focşani;

4. Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile conform programului anual aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.96/04.04.2013 privind aprobarea bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2013:
a. programe privind protecţia mediului – 50.000 lei (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 1 din Regulament);
b. programe culturale – 50.000 lei (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 2 din Regulament);
c. programe ale tineretului – 50.000 lei (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 4 din Regulament);

5. Documentatia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Centrul de Comunicare cu Cetăţenii, Compartimentul informare cu publicul, telefon 0237/236000 interior 417 şi de pe site-ul instituţiei: www.focşani.info, la secţiunea Finanţări nerambursabile.

6. Durata de execuţie a proiectului – pânâ cel tarziu 15.12.2013

7. Termenul de depunere a documentaţiei : până pe data de 20 iunie 2013 inclusiv, ora 10,00;

8. Solicitarea de clarificări de către beneficiar ş transmiterea răspunsului de către instituţia finanţatoare : până pe data de 10 iunie 2013 inclusiv iar răspunsul instituţiei finanţatoare până pe data de 14 iunie 2013 inclusiv;

9. Depunerea documentaţiei de solicitare a finanţãrii nerambursabile: se va depune în plic închis la Registratura Primăriei Municipiului Focşani din Centrul de Comunicare cu Cetăţenii aflat în sediul din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, într-un exemplar ( cu excepţia cererii de finanţare care se va depune în două exemplare în original ) precum şi în format electronic la adresa: nemes@focsani.info .

10. Selecţia şi evaluarea propunerilor de proiect va fi efectuată pe baza criteriilor cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect de către Comisia de selecţionare şi evaluare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.76/255/28.08.2012.

11. Comisia de selecţionare şi evaluare va comunica în scris, solicitanţilor, rezultatele aplicării procedurii.
Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar