Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă
2018-09-13 12:30

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II – Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.09.2018 proba scrisă

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.crt./ Numele și prenumele candidatului/ Funcția pentru care candidează/ Punctajul probei scrise (puncte)/ Rezultatul probei scrise

1 Lungu Marian- Șef serviciu gradul II- 73,60- Admis

 

 Conform art. 60 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 de puncte;
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, respectiv 14.09.2018 ora 11:30, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iordăchescu Alina Cristina, inspector, Compartiment resurse umane, organizare;
 Proba interviu se va desfăşura în data de 14 septembrie 2018, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani;
 Afişat astăzi, 13 septembrie 2018, ora 12:30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP