Rezultatele soluţionării contestaţiilor depuse la proba scrisă din data de 13 martie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat

Rezultatele soluţionării contestaţiilor depuse la proba scrisă din data de 13 martie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba scrisă din data de 13 martie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 


Nr. crt/. Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică pentru care s-a inscris la concurs/ Punctajul final al probei scrise, urmare a soluționării contestației/ Rezultatul final al probei scrise urmare a soluționării contestației


1. Dima Cătălin Felix Inspector clasa I gradul profesional principal - Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat 23,83 Respins


• Contestaţia este respinsă potrivit prevederilor art. 66 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia" între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte/probă";
• Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte;
• Conform prevederilor art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare "în cazul respingerii contestaţiei candidațul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii".
• afişat astăzi 15.03.2018, ora 11.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

 

Nr. crt./ Numele şi prenumele candidatului/ Funcţia publică pentru care s-a inscris la concurs/ Punctajul final al probei scrise, urmare a soluționării contestației/ Rezultatul final al probei scrise urmare a soluționării contestației


1. Gogonel Robert Tiberius Inspector clasa I gradul profesional principal - Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat 51,00 Admis

 

• Contestaţia este admisă potrivit prevederilor art. 65 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia "ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului";
• Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte;
• Candidațul declarat " Admis" va susține proba interviu în data de 15.03.2018, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani;
• afişat astăzi 15.03.2018, ora 11.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, precum și pe site-ul instituției www.focsani.info.

 

Tabel anexat.

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP