Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante

ANUNŢ

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

1. asistent medical principal cu studii postliceale - Compartiment Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţămant.
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin HG nr. 286 , din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- Condiţii specifice:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- examen pentru obţinerea gradului de principal;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.

2. asistent medical debutant cu studii postliceale - Compartiment Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară - unităţi de învăţămant.
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin HG nr. 286 , din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
- Condiţii specifice:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Focşani, bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.
Desfăşurarea concursului:
- 28 august 2017, ora 10,00 - proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Documentele necesare înscrierii la concurs/examen şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcţia de Asistentă Socială şi Medicină Scolară Focşani / Serviciul contabilitate, personal, administrativ, pană în data de 11 august 2017, ora 13,30.
Relaţii suplimentare la Direcţia de Asistentă Socială şi Medicină Scolară Focşani /Serviciul contabilitate, personal, administrativ, telefon 0337.101055.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar