Rezultatul procedurii de selecție a partenerilor în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
2017-05-10 00:00:00

Rezultatul procedurii de  selecție a partenerilor în cadrul  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

ANUNȚ
Privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor în cadrul
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020 (POCU)


Municipiul Focșani a organizat procedura de selecție a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), - "Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori", Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat, la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014 - 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor, în conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
- H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr 139 din 11 aprilie 2017.

 

Rezultatul este anexat prezentului anunt.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

TRADIŢIE ŞI TRĂINICIE ROMÂNEASCĂ LA CENTENARUL MARII UNIRI