Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27 iulie 2017
2017-08-01 15:53:28

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL, din 27 iulie 2017

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani.

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa ordinară din 29.06.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 1138 / 21.07.2017, constatând că în sală sunt prezenţi toți cei 21 de consilieri locali, ce alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani.

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".

La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă - Primarul municipiului Focşani;
 d-na Carmen Grosu - Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Simona Poieană - şef serviciu buget contabilitate;
 d-na Carmen Ghiuța - șef serviciu juridic contencios;
 d-na Rodica Constantinescu - administraţie publică locală;
 d-na Paula Mîndru - inspector seviciul administrarea patrimoniului;
 d-na Cristina Costin - șef serviciu investiții;
 d-na Andreea Cherciu - inspector serviciul urbanism;
 d-nul Florinel Ionașcu - inspector de specialitate aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-nul Marian Mihu - inspector compartiment informatică;
 d-nul Dan Grigoraș - inspector serviciul impozite și taxe locale;
 d-nul Marius Manoliu - consilier, Cabinet Primar;
 d-na Silvica Manole - inspector birou agricultură;
 d-na Emanuela Botezatu - inspector compartiment transport;
 d-nul Dorian Alecsandrescu - Director SC Parking SA;
 d-nul Viorel Profiroiu - Director SC CUP Salubritate SA;
 d-nul Ion Diaconu - Director SC Transport Public SA;
 d-na Maria Murgoci - Director Țara Vrancei;
 d-nul Valentin Gheorghiță - Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia;
 d-na Otilia Stoica - Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
 d-nul Stoian Voicu - Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „suntem într-o postură oarecum delicată, după cum știți la ultima ședință ordinară trebuia să alegem președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cele două propuneri formulate nu au îndeplinit numărul de voturi minim necesare pentru a prelua funția începând cu luna iulie, în aceste condiții vă rog să faceți propuneri ca astăzi la început de ședință să nominalizăm președintele de ședință."

Dl.consilier Ionuț Mersoiu „grupul PSD propune pe dl. consilier-viceprimar Marius Eusebiu Iorga ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni."

Dl. consilier Dan Buzoi „din partea noastră îl propunem pe dl. consilier Costel Bârsan."

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană supune la vot prima propunere pentru dl. consilier Iorga Marius Eusebiu și sunt 12 voturi „pentru" și 9 voturi „abținere".

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană supune la vot ca dl. consilier Bârsan Costel să fie președinte de ședință și sunt 9 voturi „pentru" și 12 voturi „abținere".
Așa cum am invocat și data trecută Ordonanța de Guvern nr. 35 vorbește că președintele de ședință se alege prin votul deschis al consilierilor locali, majoritatea consilierilor locali în funcție. Cum 12 este mai mare decât 9, constat că dl. consilier Iorga Marius Eusebiu a obținut mai multe voturi decât dl. consilier Bârsan Costel și dumnealui va fi președinte de ședință pentru luna iulie, august și septembrie."


Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „înainte de a supune la vot ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?"

Dl. consilier Neculai Tănase „eu aș vrea ca proiectul de la punctul 46 unde este vorba de niște tineri acolo, să-l mutăm pe pozitia a 4-a pentru ca ei sunt veniti aici în sală și nu are rost să stea până la sfârșit. Dacă se poate acest lucru."

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „din câte știu eu stimate d-le consilier ordinea nu se poate modifica în timpul ședintei, dar mai bine îi cerem părerea d-lui secretar."


Dl. consilier Neculai Tănase „s-au făcut de foarte multe ședințe, s-a schimbat ordinea în foarte multe ședințe. Dacă dumneavoastră ați uitat îmi pare rău."

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „nu s-a schimbat, atâta timp cât eu am fost consilier local."

Dl. consilier Neculai Tănase „s-a schimbat de foarte multe ori ordinea, la fiecare ședință se întâmplă câte o schimbare."

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „înțeleg că argumenul dumneavoastră este că în sală sunt tineri și...?"

Dl. consilier Neculai Tănase „și ca să nu mai stea până la sfârșitul ședinței acesta era argumentul."

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „prezența nu este obligatorie așa cum ședința este deschisă și publică, fiecare participă după cum crede de cuviință. Dacă au timp pot rămâne, dacă nu au timp nu pot sta, nu este obligatorie, pentru că inițiatorii acestui proiect nu sunt tinerii."

Dl. consilier Neculai Tănase „eu am întrebat dacă se poate."

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „da, dar trebuie să vă răspund. Inițiatorii acestui proiect sunteți dumneavoastră și grupul pe care îl reprezentați, nu tinerii sunt inițiatorii acestui proiect de hotărâre."

Dl. consilier Neculai Tănase „nu are legătură cu inițiatorii. D-le secretar, probabil că nu m-ați înțeles, deci este proiectul de la punctul 46, am rugat dacă se poate să vină pe poziția a patra, nu este vorba nici e inițiatori, nici de nimeni. Asta a fost singura chestie. Nu are rost să discutăm prea mult, dacă se poate bine, dacă nu se poate, asta este. O să fiu foarte atent la următoarele ședințe când se mai întâmplă așa ceva, chiar o să vă rog pe dumneavoastră să aveți același punct de vedere, pentru că aproape la fiecare ședință se mai întâmplă obiectiv sau neobiectiv."

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „d-le consilier nu mi-am terminat ideea, fiecare propunere se supune la vot, dumneavoastră ca și Consiliul Local hotărâți dacă schimbați sau nu ordinea de zi așa cum a fost gândită la modul în care a fost ea inițiată la momentul de 21.07.2017 când a fost emisă dispoziția."

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „părerea mea că încheiem și cu prima solicitare a d-lui consilier, ordinea de zi nu a schimbată niciodată și cred că este ilegal să o schimbăm acum, nici nu găsesc un motiv solid să supunem la vot. Nu știu ce este așa de grav."

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să mai rog așa cum am rugat și la ședința de comisie, datorită faptului că nu este foarte clar organizarea Direcției de Dezvoltare, CUP Salubritate, eu v-aș fi rugat dacă se poate retrage proiectul de la punctul 15, pentru o lună nu pentru mai mult, mă adresez d-lui Primar aici, că dânsul l-a inițiat, dacă se poate retrage pentru o lună, dacă nu se poate nu. Nu este nimic imperativ nici pentru primul punct, nici pentru al doilea, eu am întrebat."

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „care este argumentul?"

Dl. consilier Neculai Tănase „argumentul l-am spus și la comisii și l-am repetat și acum, încă nu este foarte clar, necesitățile pentru acea clădire, nu că nu ar fi necesară, dar trebuie împărțite, mie mi se pare o clădire mare acolo, s-ar putea să mai încapă și altceva înafară de Direcția de Dezvoltare. Trebuie gândit înainte mai bine și compartimentarea și o lună nu ar fi nici o nenorocire, este o întrebare, nu este nici o problemă, nu este nimic imperativ."

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de ce nu ați venit cu argumentul acesta și data trecută când ați fost împotrivă?"

Dl. consilier Neculai Tănase „când am fost impotrivă?"

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la ședința precedentă. L-am mai amânat o lună, cât să-l mai amânăm, este o procedură care oricum este destul de greoaie, până se face evaluarea, până se face achiziția, durează. Eu nu-l retrag."

Dl. consilier Costel Bârsan „propun introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 514 din data 22.12.2016 privind însușirea studiului pentru definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani și stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focșani alimentate cu energie termică în sistemul centralizat al municipiului Focșani."


Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga: prezintă proiectul ordinii de zi care cuprinde 46 puncte:

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017;

2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani Caporalului cls. A III-a Puiu Constantin;

3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani sportivei Danțiș Mirela;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate partial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 și 2 și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 224/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - faza națională, organizate în perioada iunie 2016 - iunie 2017;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focșani;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 reprezentând cheltuieli aferente proiectului Erasmus + European Youth Training derulat de Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia Focșani în perioada 23 septembrie - 21 octombrie 2017;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primăriei municipiului Focșani, în aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, precum și în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Focșani;

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 276/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;


12. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

13. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp, situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 mp T 81, P 4638;

16. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2006 privind aprobarea dării în administrare către Direcția Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vrancea, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în suprafață de 1500 mp. situat pe teritoriul administrativ al municipiului Focșani, tarlaua 72, parcela 373, în vederea amplasării unei instalații de lansare a rachetelor antigrindină, pe durata existenței obiectivului;

17. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

18. proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația Culturală Estica, în calitate de co-organizator al celei de a doua ediții a „Focșani Blues Festival" în perioada 8-10.09.2017;

19. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 14,50 mp., situat în Focșani, str. Pct. Grigorscu nr. 14, bl. 14, sc. 2, ap. 23, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Serea Ionel;

20. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 3,50 mp., situat în Focșani, str. Dornei nr. 6, bl. 6, ap. 1, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Bercariu Monica Gabriela;


21. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 57,50 m.l., către ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 76,00 mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T. 204, P % 11172 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Asociația „VRANCEA PENTRU TOȚI";

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 10,81 mp situat în Focșani, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 5, ap. 1, județul Vrancea, T. 92, P. % 5275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bordea Mădălina Gabriela;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;

25. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

26. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată și modificată;

27. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială;

28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 149/2017;

29. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 9 autorizații taxi disponibile, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului Focșani;


30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014, HCL nr. 395/2016 și HCL nr. 63/2017;

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire locuință, anexă și împrejmuire" Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 10092/1N;

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 41149/12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrjmuire" Focșani, generat de imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N;

33. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în municipiul Focșani;

34. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local Focșani cu Comuna Golești prin Consiliul local al comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, cu modificările ulterioare;

35. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2014 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de salubrizare menajeră de pe raza administrativă a municipiului Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest domeniu, cu modificările ulterioare;

36. proiect de hotărâre privind aprobarea transferului fără plată a bunurilor necesare desfășurării activității de salubritate stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani;

37. proiect de hotărâre privind trecerea personalului care realizează activitatea de salubrizare stradală de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani la S.C. CUP Salubritate S.A. Focșani;

38. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

 

39. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare;

40. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea de a delega gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani, precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului local al municipiului Focșani în acest domeniu;

41. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea să exercite dreptul de a pune la dispoziție sistemul de utilități publice aferent serviciului de iluminat public în municipiul Focșani;

42. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de preluare a Stației de asfalt din patrimoniul CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;

43. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani;

44. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ENET SA Focșani;

45. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani;
46. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017;

Secțiunea a II-a - rapoarte, informări

1. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul I al anului 2017, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani;

2. Informare privind obligaiile prevăzute în Legea nr. 184/2016 de completare și actualizare a Formularelor de intergritate aferente procedurilor de atribuire derulate în SEAP.


Secţiunea a III-a - discuţii, declaraţii politice


Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".

Se supune la vot ordinea de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".


Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2017.

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 254


Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani Caporalului cls. A III-a Puiu Constantin.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

Dl. consilier Emanuel Gongu „îl cunosc de ceva timp pe dl. Puiu Constantin și din întâmplare am citit în ziare și culmea nu în ziarele vrâncene, despre actele de eroism pe care le are în palmares, să spunem așa. Este un om deosebit, merită tot respectul și aprecierea noastră."

Dl. Puiu Constantin „d-le Primar, d-nilor viceprimari, d-nelor și d-nilor consilieri țin să vă mulțumesc că sunt alături astăzi aici, sunt copleșit de emoții, sunt pentru prima dată așa. Pe câmpul de luptă mă manifest altfel dacă pot spune așa. Mulțumesc în primul rând d-lui consilier Gongu care a citit în presă, pe site-urile de socializare a văzut despre ceea ce am realizat. Sunt un caporal profesionist, am participat la mai multe misiuni interne și internaționale, am fost în Irak, de 4 ori in Afganistan, am salvat, dacă pot spune așa mai mulți camarazi, dintre care din păcate unii dintre ei și-au pierdut viața. Am participat la salvarea unor militari canadieni după prăbușirea unui elicopter în anul 2009. Sunt întors recent din teatrul de operații din Afganistan unde am participat cu Rechinii Albi din Constanța. Vă mulțumesc!"

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi suntem mândri că avem printre focșăneni și oameni de onoare pe care putem să ne bazăm la bine și la greu. Felicitări!"

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 255


Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani sportivei Danțiș Mirela.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

D-na Danțiș Mirela „bună ziua stimate d-le Primar, d-nilor viceprimari, d-nelor și d-nilor consilieri, d-le consilier Emanuel Gongu și d-le consilier Mihai Petruț, vă mulțumesc pentru conferirea titlului de cetățean de onoare. Aș vrea să mulțumesc și d-nilor antrenori Jenica Cherciu, Mariana Drăgan, Stănculescu Mihai de la Clubul Sportiv de Gimnastică Focșani, unde m-au inițiat în tainele gimnasticii. De asemenea aș mai adăuga mulțumiri d-lui Nicolae Forminte, antrenorul lotului olimpic de gimnastică, d-nei Mariana Bitan, Octavian Bellu și d-nei antrenor federal Anca Grigoraș Mihăilescu care au contribuit la cucerirea celor peste 100 de medalii și trofee care spun eu că nu sunt puține de astfel. Aș vrea să menționez cele mai importante medalii ale mele, în anul 1995 la Campionatul European de la Charleroi o medalie de aur și două de argint, în anul 1996 la Olimpiada de la Atlanta o medalie de bronz și în anul 1997 o medalie de aur la Campionatul mondial. Vă mulțumesc tuturor și îmi cer scuze dacă din cauza emoțiilor am omis pe cineva. În încheiere vreau să vă asigur că pe lângă frumoasa mea carieră încununată cu succes am reprezentat cu mândrie și onoare orașul Focșani și am ridicat tricolorul României pe cel mai înalt catarg. Va mulțumesc și sper ca pe viitor să pot activa la Clubul Sportiv de Gimnastică Focșani unde am făcut primii pași și apreciez că prezența mea acolo ar fi un plus de valoare."

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „felicitări. Iată că avem astăzi bucuria de avea alături de noi, doi ambasadori ai municipiului Focșani, dați-mi voie să-i numesc, pentru că dumnealor, așa cum a spus și d-na mai devreme au dus cu mândrie numele municipiului din care fac parte, a orașului natal Focșani și totodată nu numai al municipiului, ci și al României. Sunteți adevărați români. Vă felicităm!"

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 256


Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate partial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.


D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vroiam să intervin la acest punct deoarece este vorba de partea de buget, pe primul semestru a anului 2017 și aș avea câteva întrebări și aș vrea ca aparatul de specialitate să bunăvoiască a răspunde. În sensul în care s-au acordat 50 mii lei cu încredințare directă pentru un contract de formare profesională, știu că funcționarii publici trebuie să meargă la 2 ani la formare profesională, întrebarea mea era, de ce aceste cursuri nu se pot organiza în municipiul Focșani, putem aduce lectori aici? Cursul este de persoană 1.100 lei, iar cazarea și masa atinge 2.800 lei ceea ce mi se pare exagerat de mult în condițiile în care vorbim de banii cetățenilor municipiului Focșani și aducând lectori în oraș prețul cursului ar scădea, cazarea și masa nu ar intra în discuție, numai pentru cei care predau și cred că ar fi mult mai benefic și pentru funcționarii din Primăria Focșani."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu cred că trebuie să apelăm neaparat la aparatul de specialitate, aceste cursuri au fost, sunt și vor fi organizate la nivelul, nu a municipiului Focșani, ci a tuturor municipiilor din România, sunt cursuri de perfecționare, sunt achiziționate pe SEAP. Deci foarte legal."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze, nu am întrebat acest lucru."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „dacă veți dori neapărat veți primi în scris."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze d-le președinte, am întrebat este ședintă publică. De ce nu se putea organiza aceste cursuri în condițiile este încheiat cu contract pe 6 luni cu o firmă, angajații Primăiei merg între 5 și 7 zile la mare vara și între 5 și 7 zile la munte iarna. Vă rog să-mi răspundeți de ce nu se putea organiza în Focșani și atunci clar că aceste costuri ale cursurilor erau mult mai mici, decât cei 50 mii lei. Asta era întrebarea mea."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă dați seama în primul rând că aceste cursuri pe care noi le-am comandat pe SEAP, deci total legal, nu sunt organizate de nimeni în județul Vrancea, atunci v-aș fi rugat să ne dați un exemplu dacă cunoașteți pe cineva care face aceste cursuri. În al doilea rând o să primiți un răspuns în scris, în cel mai scurt timp posibil."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am iarăși o întrebare referitoare la schelele din Piața Unirii care înconjoară monumentul și să-mi spuneți și mie vă rog că stau acolo de aproximativ 2 luni, cărei firme i se plătește acea chirie pentru că nu stau degeaba schelele acelea? În situația în care aveam o problemă, în ziua în care... am spus și repet schelele din Piața Unirii sunt acolo de aproximativ 2 luni. Întrebarea mea era de ce zac acolo în condițiile în care nu avem o problemă acum? Schelele trebuiesc să fie montate în momentul în care se intervine asupra acelui lucru care trebuie să se refacă sau să se repare. Puteam plăti chirie în ziua în care avem o problemă și a intervenit, într-adevăr s-a luat placa respectivă și în ziua în care se montează la loc."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-na consilier îmi dau seama că dumneavoastră aveți chef de vorbă astăzi. Ieri nu m-ați întrebat și nu ați întrebat pe nimeni la comisie aceste lucruri. Bineînțeles că este datoria noastră să vă dăm un răspuns în scris și-l veți primi cu siguranță pentru că în momentul în care eu v-aș da un răspuns acum ar trebui să fur celorlalți colegi, cel puțin o jumătate de oră."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este vorba de banul public d-le președinte de ședință. De aceea pun aceste întrebări ."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „tocmai pentru că aici nu ne jucăm și veți primi un răspuns cât se poate de legal și detaliat în legătură cu această problemă."

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte este chiar așa de greu să ne dați un răspuns mai ales că avem și cetățenii aici, nu mi se pare o chestiune, trebuie dată în scris, haideți barem să ne lămurim, ca nu ne-ați lămurit până acum."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu v-am dat un răspuns, nu știu ce să vă mai spun. Altă întrebare?"

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „pentru că provine din Guvernul minunat. Haideti să revenim la altă întreabare. La fel prin încredințare directă la fel s-a atribuit un contract de montare a tăblițelor pe blocuri. Știm foarte bine, în tot orașul a apărut din toamna anului trecut, dacă nu mă înșel acele tăblițe. Sunt sesizări ale cetățenilor care atestă că dumnealor de 40-50 de ani stau pe o anumită stradă, de fapt nu mai locuiesc acolo, pentru că sunt unele blocuri pentru cine nu știe și zona de care mă ocup și zonele de care mă ocup în oraș, dau imediat și exemple de străzi și se poate verifica, în denumirea străzii este și cifră și literă, s-a omis litera, oamenii sunt puși pe drumuri pentru că a veni la Primărie să-și ia adeverința de nomenclator stradal, îngreunează munca departamentului de urbanism, dacă trebuiesc să-și vânda imobilele le trebuiesc cărți funciare întocmite, este minim 500 lei taxa și plus că trebuie să-și schimbe...."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „imi cer scuze rămâneți unde v-am întrerupt eu, cu scuzele de rigoare, ceea ce-mi spuneți dumneavoatră face obiectul unui proiect de hotărâre?"

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, pentru că s-au încredințat bani din bugetul local."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este vorba de str. Teiului?"

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și strada Bucegi."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu este vina Primăriei, atât pot să vă spun."

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „Primăria a încredințat un contract, scuzați-mă, în ce bază și cum se realizează acel contract cred că este datoria Primăriei ca parte contractantă."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ca să vă răspund mai în scurt, sper să înțelegeți la ultimul recensământ s-au modificat anumite blocuri, străzile au rămas aceleași, dacă pe str. Teiului era bl. A1, B2, C3 și așa mai departe s-a simplificat modul de numerotare în blocul 1, blocul 2, blocul 3, dar nu noi. Iarăși intrăm în polemici."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu nu vorbesc de polemică, ci de faptul că oamenii sunt puși pe drumuri, plătesc taxe pe care nu ar trebui să le plătească și mai mult decât atât dumnealor sunt în imposibilitatea să-și rezolve problemele, altele decât le dă Primăria pe cap, despre asta era vorba. Iarăși vreau să vorbesc de auditul extern care s-a organizat, la fel, este tot la buget."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „o să luăm în considerare propunerea dumneavoastră, o să o rezolvăm în cel mai scurt timp probabil și vă dați seama că știam și noi de acest lucru. Vă rog dacă e posibil să fie notificarea făcută în scris."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le președinte de ședință interpelarea se numește cerere verbală, eu nu trebuie să fac nimic scris, în calitatea pe care o am."

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le Primar aveți microfon puteți vorbi, nu musai să suflați."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă atenționez că nu v-am dat cuvântul și dacă se mai întâmplă haosul de data trecută o să aplic sancțiuni, fără nici un mișto. Vă rog frumos cereți cuvântul, suntem niște oameni civilizați, nu suntem pe stradă, nici la piață. Cereți cuvântul și vi-l dau, ne respectăm, vă respectăm."

Dl. consilier Neculai Tănase „colegii mei au adresat câteva întrebat și aici reiese o lipsă de transparență. Dumneavoastră ne cereți să votăm un proiect care este într-o mare parte lipsit de transparență. Adică dumneavoastră nu știți ce ați făcut, trebuie să dați în scris."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „cred că astăzi aveți chef de glume, ieri ați fost la ședința de comisii."

Dl. consilier Neculai Tănase „dumneavoastră aveți impresia că eu glumesc cu dumneavoastră?"

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „da, această impresie o am."


Dl. consilier Neculai Tănase „dacă luați în derâdere ceea ce spunem noi. Sunt multe neclarități, am văzut deunăzi că, curățenia nu mai este făcută de personalul care o făcea de obicei, oamenii au fost dați afară, s-a luat o firmă de curățenie. Eu nu spun că nu este rău sau că este bine, dar a fost lipsit de transparență acest lucru. D-le Primar dacă aveți ceva de completat. Eu nu le i-au în glumă, dumneavoastră le luați în glumă eu știu, se vede că nu vă pasă foarte mult de banul public."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier ori nu vă pricepeți, ori ne luați în râs. Ați fost la comisie și ieri și alaltăieri și s-au discutat toate aceste probleme. Unde ați găsit lipsă de transparență?"

Dl. consilier Neculai Tănase „uite acum."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „acum unde?"

Dl. consilier Neculai Tănase „vi s-a pus o întrebare la formarea profesională și să dăm un răspuns în scris și tot așa în scris. Noroc că va suflat dl. Primar, sunteți viceprimar nu?"

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu mi-a suflat absolut nimic."

Dl. consilier Neculai Tănase „aveți salariul mare începând de astăzi, trebuie să fiți pregătit să răspundeți, nu?"

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu v-am răspuns și v-am spus că veți primi un răspuns în scris."

Dl. consilier Neculai Tănase „mulțumesc, oricum este lipsă de transparență și vă rog frumos să tratați cetățenii așa cum se cuvine."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cum spunea și colegul meu, suntem aici și reprezentăm interesele cetățenilor din minicipiul Focșani. Și iarăși vreau să intervin asupra acestui proiect cu aceeași problemă ca și la celelalte pe care le-am ridicat mai devreme, cu auditul extern. Pentru cine nu știe există departament de audit intern în Primăria Focșani care are 3 angajați și pentru acest lucru d-le președinte și d-le Primar aici de față nu trebuie încheiat un alt contract cu o firmă de audit extern. Nu face cauza și este ilegal, numai cu amendamentul că pe fonduri europene sunt anumite programe care cer acest lucru. Iarăși este o chestie de netransparență și credeți-mă pe site-ul Primăriei nu este nici un contract din cele cu încredințare directă pe care dumneavoastră vă ascundeți așa după ele. Este aparatul de specialitate, iar răspunsul îl vrem acum, din cauza faptul, că suntem aici să votăm în cunoștință de cauză, nu așa."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă aduc la cunoștință că prin dispoziția Primarului poate fi convocat un audit extern ori de câte ori este necesar și imperios. Iar pentru detalii veți primi la fel un răspuns în scris."

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi „pentru" și 8 voturi „abținere", devenind hotărârea nr. 257


Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 și 2 și anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 224/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - faza națională, organizate în perioada iunie 2016 - iunie 2017.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

Dl. consilier Emanuel Gongu „aș propune un amendament dacă se poate, am observat numele persoanelor care vor fi premiate și aș vrea să mai adaug unul. Orașul Focșani are un medaliat cu 10 la bacalaureat, aș propune un amendament care să sune așa: să fie premiat și acest elev, d-ra Păun Oana Andreea de la Colegiul Cuza șă fie premiată cu cunatumul unei indemnizații unui consilier local. Propun premierea elevei Păun Oana Andreea. Este un amendament. Este un caz special din punctul meu de vedere."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-na Grosu vă cer un sfat în legătură cu amendamentul făcut de dl. consilier Gongu. Îl putem premia pe copil în prima categorie?"

D-na Carmen Grosu „Hotărârea Consiliul Local se referă la premierea elevilor care au participat la olimpiadele și concursurile naționale școlare din perioada iunie 2016 - iunie 2017. Conformitatea includerii unei alte persoane este a dumneavoastră a Consiliului."

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să fac și eu același amendament, i-am dat întâietate d-lui Gongu, este vorba de Arion Felicia care a luat nota 10 la bacalaureat și noi propunem să i se dea un premiu de 5.000 lei. Este singurul copil din județul Vrancea care a luat 10 la bacalaureat. În județul Bacău au fost 20 și Bacăul a alocat mai bine de 1 miliard de lei. Eu spun că nu ar fi nici o nenorociere pentru Consiliul Local."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „stați un pic, dl. consilier Gongu spune ceva, dumneavoastră altceva. Eu spun să facem o adresă la inspectorat și cu siguranță va fi un proiect în ședința următoare. Nu avem nimic împorivă să îi premiem pe elevii noștri care sunt eminenți și care au obținut rezultate foarte bune la învățătură. Cu siguranță că sunt 2-3, că este unul singur, pentru că nici măcar nu știți cum îl cheamă."

Dl. consilier Neculai Tănase „deci o cheamă Arion Felicia."
Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „deci facem adresa și vă promit că va fi un proiect pe ordinea de zi luna viitoare."

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vă spun că o și știm pe fată, este un copil foarte bun."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „trebuie să fim siguri, dumneavoastră spuneți un nume, dl. consilier Gongu un alt nume. Nu este mai corect un referat de la Inspectorat?"

Dl. consilier Neculai Tănase „eu sunt de acord cu dumneavoastră."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu mă gândeam că este trist să nu știm care sunt elevii de 10 din municipiul Focșani mai ales că este unul singur. Este rușinos să nu știm, ca și Consiliu Local, văd că nici colegii nu știu. Nu se cade mai ales că este vorba de premierea tot a elevilor, este păcat, este un singur elev la nivel de județ Vrancea care are 10 pe linie și dumneavoastră nu l-ați băgat absolut deloc în seama și vreți și ne promiteți că luna va fi proiect de hotărâre, scuzați-mă este un amendament."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „în primul rând acest proiect vizează olimpiadele și concursurile școlare pe discipline. Părerea mea personală este că nu are nici o legătură cu bacalaureatul, dar printr-un amendament îl puteam vota, dar luna viitoare un proiect de hotărâre expres pentru acest copil, pentru acest elev care a obținut aceste merite deosebite, cred că nimeni nu are nimic împotrivă."

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați făcut afirmația că este din județul Vrancea, vreau să știu și eu, de la ce unitate de învățământ este absolvent?"

Dl. consilier Neculai Tănase „la Colegiul Unirea, este absolvent și o cheamă Arion Felicia și noi am propus 5.000 lei."

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așteptăm informarea de la Inspectoratul Școlar. Este o propunere foarte bună, o să ținem cont de ea și vom face un proiect de hotărâre separat pentru că nu face obiectul acestei hotărâri. Mai sunt și alte hotărâri prin care se acordă premii elevilor."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „așa cum am discutat vom propune un proiect de hotrărâre pe ordinea de zi luna viitoare."

Dl. consilier Neculai Tănase „pe ce nume îl propuneți?"

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „în urma adresei pe care o vom primi de la Inspectoratul Școlar vom iniția un proiect de hotărâre, este foarte simplu."
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru", devenind hotărârea nr. 258


Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focșani.

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le președinte de ședință vreau să vă aduc aminte respectuos că acest proiect nu a trecut la comisii și dacă nu a trecut la comisii trebuia retras pentru cel puțin pentru astăzi."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu știu că voturile din comisie sunt informative. Avem situația voturilor de ieri?"

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ieri până la încheierea lucrărilor comisiei a venit dl. consilier Nedelcu, a făcut mețiunea că este de acord, aceasta este realitatea."

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar dumneavoastră reprezentați legea, legalitatea, aici. Haideți să nu falsificăm voturile, când s-a votat atunci, nu era. Dacă dumneavoastră vreți să faceți în continuare ilegalități cum ați mers și atunci cu Ateneul și cu Teatrul, ați spus că este legal, nu a fost legal, s-a văzut clar că nu a fost, dacă vreți să faceți și acum tot la fel, faceți-o în continuare. Măriți tarifele la ENET și cu asta basta."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „se pare că ședința de astăzi a debutat sub auspicii care nu trebuie să le îmbrățișăm. Dacă ne referim la proiectul de hotărâre de la punctul 6, fac doar mențiunea că ieri..., d-le consilier cu tot respectul, au fost „n" situații la comisii când ați venit mai târziu, ați consemnat punctul de vedere și s-a stabilit cvorumul pe comisii. Situația aceasta a fost și ieri. Ați fost prezenți 13 și au fost inițial 6 cu 6, prin prezenta d-lui consilier Nedelcu s-a ajuns la 7 cu 6."

Dl. consilier Neculai Tănase „dl. consilier Nedelcu a venit târziu nu mai vorbiți așa, a venit și nici măcar nu a ascultat proiectul dl. consilier. A venit mai târziu, nu ar nici o vină dânsul. Asta este, fiecare mai are și alte probleme."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „trebuie să vorbim pe hârtii. Raportul comisiei de buget este semnat de dl. consilier radu Nițu, secretar d-na consilier Valerica Bojoaică, analiza raportului, avizăm favorabil. Eu îmi pregătesc ședința înainte de a întra în ședința de comisii."

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar asta este un fals, vă spun de pe acum ca să știți, de ieri."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consiler falsul dacă l-a făcut cineva..."

Dl. consilier Neculai Tănase „nu mă interesează cine la făcut și cine nu l-a făcut, ieri de două ori s-a votat la comisii și a ieșit că nu a trecut acest proiect."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „eu pe aceste rapoarte nu semnez, sunt semnăturile dumneavoatră, ca și consilieri."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „de la votul de ieri a lipsit doar dl. consilier Ungureanu Daniel și dl. consilier Nistoroiu Alexandru, în rest am fost cu toții."

Dl. consilier Neculai Tănase „deci ieri s-a votat de două și a ieșit în minoritate."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ați votat și dumneavoastră și grupul PNL."

Dl. consilier Neculai Tănase „deci avem martori, dacă eram eu singur, nu mă credeați."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „domnilor, președinte Radu Nițu, secretar Valerica Bojoaică, semnează Ailincuței, Bârsan, Ciocoeaș, Dimitriu, Drumea, Filimon, Gongu, Iorga, Mersoiu, Nedelcu și Tănase, absenți Nistoroiu și Ungureanu. Vă recunoașteți semnăturile d-le consilier?"

Dl. consilier Neculai Tănase „și ce am semnat eu acolo? Da, eu am semnat și ce am semnat eu acolo? Am semnat că a trecut proiectul? Dumneavoastră glumiți cu mine sau ce spuneți dumneavoastră acolo?"

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ați semnat un raport."

Dl. consilier Neculai Tănase „am semnat că semnează toată lumea, dar asta nu înseamnă că eu am trecut proiectul acela. Vreți să facem așa cu martori cu toți colegii care au fost la comisie."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier nu eu ca și secretar prezent la comisiile de specialitate întocmesc aceste rapoarte. Rapoartele le întocmește secretarul comisiei. D-na Bojoaică este semnătura dumneavoastră ca secretar? Nu dl. consilier Nițu a prezidat ședința aseară?"

 

Dl. consilier Neculai Tănase „ieri s-a votat de două ori și a ieșit că nu a trecut acest proiect, așa a fost."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier v-am spus adevărul, puteți nega adevărul că a venit dl. consilier Nedelcu mai târziu? D-le consilier a fost dl. consilier Nedelcu ieri la comisii?"

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu știu de ce trebuie să cred că asta și caută dl. consilier..."

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „s-a făcut mențiunea că în ceea ce privește proiectele la care a lipsit votează „pentru". Asta a fost discuția."

Dl. consilier Neculai Tănase „de ce nu i-ați întrebat pe toți ei care au lipsit?"

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „pentru că nu a mai venit nimeni d-le consilier înafară de dl. consilier Nedelcu."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier în afară de faptul că veniți cu niște acuzații foarte grave, cu niște discuții extremiste și tendențioase vreau să vă spun un lucru, că votul în comisie este consultativ."

Dl. consilier Neculai Tănase „dacă nu trece la comisii, nu intră în plen."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este un proces verbal semnat și de dumneavoastră prin care avizăm favorabil."

D-na consilier Alina Ramona Drumea „eu spun totuși să-l lăsăm pe dl. consilier Nițu să ne spună pentru că dânsul ieri s-a exprimat, dacă a trecut sau nu proiectul, de comisie."

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier eu am condus ieri ședința de comisie, eu nu am numărat, eu am făcut prezența. Problema este în felul următor, eu Radu Nițu președinte de comisie am făcut prezența nominală a fiecărui consilier care a fost în sală. Sunteți de acord pe problema asta? Votul este consemnat de d-na consilier Bojoaică secretar și a fost cvorum până la urmă."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „revenim, o întreb pe d-na secretar al comisiei să răspundă dumneaei."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu facem aici interogatorii."

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, dar dumneaei este ce mai în măsură să elucideze că așa este sau nu."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu mai facem nici un fel de interogatoriu, o să trecem direct la vot. Dacă este legat de proiect d-le consilier, da, dar dacă faceți aceleași acuzații pe care le-a făcut dl. consilier Tănase și veniți cu extremisme aici...."

Dl. consilier Ionuț Filimon „îmi cer scuze d-le președinte nu vin cu nici un fel de extremism, haideți ca să vadă și cetățenii, d-le, dl. consilier Nedelcu nu a fost la acel proiect, acum nu putem să votăm fiecare prin telefon sau când vine sau când se discută proiectul la bun început, dânsul nu a fost la acest proiect, este clar și colegii mei știu, adică, pur și simplu haideți să nu ne mai cramponăm."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „același lucru, vă rog frumos, haideți să fim serioși, știți foarte bine că dl. consilier Nedelcu a intrat la 5 minute după ce am început ședința."

Dl. consilier Ionuț Filimon „nu a fost la acel proiect, am înțeles că dânsul a venit și l-am văzut, dar nu a fost la acel proiect."

Dl. consilier Neculai Tănase „deci acel proiect nu a trecut ieri, pentru că a fost o discuție, pentru că se fac majorări de tarife la ENET, la gigacalorie și de aceea majoritatea nu au fost de acord cu aceste măriri."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ce înțelegeți dumneavoastră prin majoritate?"

Dl. consilier Neculai Tănase „neapărat vreți să puneți povara pe cetățenii municipiului Focșani. În realitate scade prețul pe gigacalorie la operatorii economici și crește la persoanele fizice. Știți că la noi este cea mai mare sau una din cele mai mari gigacalorii din țară? Chiar așa? Chiar dacă a dat ANRSC-ul. Noi nu am fost ieri de acord, în majoritate să mărim tariful la gigacalorie, dumneavoastră vreți oricum să treacă să măriți, asta este grija dumneavoastră față de focșăneni."

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „noi nu vrem neapărat să

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar