Municipiul Focșani demarează proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a”
2019-07-03 16:01:34

Municipiul Focșani demarează proiectul ”Creșterea eficienței energetice  a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a”

Municipiul Focșani demarează proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a"

 

 

Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a", cod MySMIS 120953, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de Investiție 3.1: "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A "Clădiri rezidențiale". Municipiul Focșani a încheiat în data de 19.02.2019 un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 6.296.290,96 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.425.808,21 lei (FEDR și de la bugetul de stat).
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând, totodată, îmbunatățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri, beneficiari direcți ai investiției, pentru următoarele componente:
• Str. Dimitrie Cantemir, nr.21, Bl. A, Sc. 1 (Componenta 1)
• Str. Poienița, nr.12, Bl. 12, Sc. 1 (Componenta 2)
• Bd. Brăilei, nr.4, Bl. 10 (Componenta 3)
• Bd. Brăilei, nr. 7, Bl. 7(Componenta 4)
• Bd. București, nr. 17, Bl. A4, Sc. 1 și Sc. 2 (Componenta 5)
• Bd. Unirii, nr. 28, Bl. 28, Sc. 3 (Componenta 6)
• Bd. Independenței, nr. 6, Bl. 6 (Componenta 7)
• Bd. Unirii, nr. 54, Bl. 54 (Componenta 8)
• Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, Bl. 2A (Componenta 9)
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. - reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone /an CO2 cu un procent de 52,84%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față, la blocurile de locuințe din Municipiul Focșani, etapa a II-a;
2. - creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focșani prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, la finalul implementării proiectului;
3. - reducerea consumului anual de energie primară ( kWh/an) pentru blocurile de locuințe din Municipiul Focșani cu un procent de 50,92%;
4. - reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 70,02%;
5. - reducerea consumului anual specificde energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Municipiul Focșani prin realizarea investiției propuse în proiect, cu un procent de 54,03%.
Durata de implementare a proiectului este de 39 luni (01.09.2017-30.11.2020).
Pentru detalii suplimentare: Bogdan Bratu-Manager proiect. Tel.: 0237/236000, int: 212, email: bratu@focsani.info

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar