Modificările aduse la Programul Operațional Regional 2014-2020
2019-04-10 15:49:16

Modificările aduse la Programul Operațional Regional 2014-2020

Modificările aduse la Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Comisia Europeană a adus o serie de modificări asupra Programului Operațional Regional 2014-2020, în data de 16.10.2018. Una dintre modificările propuse se referă la extinderea eligibilității la finanțare a investițiilor privind creșterea eficienței energetice pentru clădirile unifamiliale localizate atât în mediul urban cât și în mediul rural.
Potrivit operațiunii din cadrul Axei Prioritare nr. 3 a POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1, vor fi finanțate investiții pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în scopul creșterii eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
Solicitantul eligibil este reprezentat de Administrația Fondurilor pentru Mediu, iar beneficiarii finali ai investiției sunt persoanele fizice care dețin în proprietate o locuință unifamilială, situată în mediul rural/urban. Investițiile finanțate vor fi în concordanță cu Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali.
Ghidul pentru întocmirea documentației în scopul precizat anterior a fost aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.
POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP