Invitație de participare adresata furnizorilor de programe pentru contractul de prestări servicii de formare profesională
2017-06-30 15:32:59

INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Primăria municipiului Focşani intentioneaza sa atribuie contractul de prestări servicii de formare profesională și face cunoscut furnizorilor de programe de formare urmatoarele:

1. Denumirea, codul fiscal, adresă, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante: Municipiul Focşani, cod fiscal 435645, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1-2 bis, tel: 0237/236000, fax 0.237/216700.

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achiziţie directă
b) Tipul contractului: contract de servicii de formare profesionala pentru personalul din cadrul administratiei publice locale a Municipiului Focsani.

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce se vor achiziţiona: Achiziţie de servicii de formare si perfecționare profesională.

4. Termenul de prestare a serviciilor: 6 luni.

5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 06.07.2017, ora 12:00
b) Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Focşani - Registratură, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1-2 bis, cod 620098.
c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 zile

7. Caietul de sarcini poate fi obţinut prin descărcare SITE www.focsani.info sau adresând o solicitare în acest sens către Biroul Achiziții al Primăriei Municipiului Focsani pe email marafevici@focşani.info. Ofertele se vor întocmi în baza caietului de sarcini şi a formularelor anexate la caietul de sarcini.

9. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 07.07.2017 ora 10:00 A.M., la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Conferintele Publice ATHENAEUM - Mircea DInescu