Examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute
2017-04-05 00:00:00

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează examen pentru promovarea în funcţia imediat superioară celei deţinute, respectiv de inspector de specialitate gradul II, a unui salariat - personal contractual - care ocupă postul de inspector debutant la Compartimentul turism, Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

Examenul de promovare în funcţia imediat superioară celei deţinute va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 20 aprilie 2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focşani.

Bibliografia examenului de promovare este următoarea:

1) Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.
2) Ordinul Ministrului pentru ȋntreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, cu modificarile și completările ulterioare.
3) Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism.
4) Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.
5) Hotărârea Guvernului României nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistica și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice.
6) Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.
7) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Conferintele Publice ATHENAEUM - Mircea DInescu