Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 7 martie 2018
2018-03-02 21:48:54

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 7 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FOCŞANI

DISPOZIŢIA Nr. 244
din 2 martie 2018
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 7 martie 2018

 

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 7 martie 2018, ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani", județul Vrancea;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani", județul Vrancea;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 253/2015 privind însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni" în municipiul Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 350/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" din Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale a doi membri în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

10. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 3 autorizații taxi disponibile care vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Municipiul Focșani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Focșani și SC PANDORA PROD SRL pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3393/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E" - generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3349/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,0 mp pentru construire locuințe individuale" ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafață de 4106,0 mp;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin serviciul administraţie publică locală, agricultură.


P R I M A R,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti