Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 iunie 2017
2017-06-17 09:52:18

Convocarea
Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 20 iunie 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 20 iunie 2017, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 186/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Focșani"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Conferintele Publice ATHENAEUM - Mircea DInescu