Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 14 ianuarie 2019
2019-01-11 15:32:03

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 14 ianuarie 2019

DISPOZIŢIA Nr. 7
din 10 ianuarie 2019
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 14 ianuarie 2019

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 14 ianuarie 2019, ora 09,30 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani, domnului profesor Horia Dumitrescu, doctor în istorie, muzeograf; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Amplasare, montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice" a suprafețelor necesare derulării acestuia; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului de Mediu pentru realizarea proiectului: „Amplasare, montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini electrice"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții: „Demolare bloc G2 str. Aleea Căminului nr. 12, situat în municipiul Focșani, județul Vrancea"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a participa la cursurile organizate în cadrul proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, operațiunea - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Primarului municipiului Focșani nr. 2839/18.12.2018 și nr. 2855/21.12.2018 privind majorarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în Focșani, strada Dornei nr. 1 în Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea" Focșani, începând cu anul școlar 2019-2020; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 91148 din 23.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragerea în intravilan a suprafeței de 12.294,00 mp și schimbarea destinației din garaj utilaje agricole în spațiu pentru procesare deșeuri industriale și atelier mecanic" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, fdt. Vîlcele, T. 91, P. 468, nr. cad. 60262, pe terenurile în suprafață de 12.294,00 mp; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89921 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6,170,00 mp; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89997 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 21.731,00 mp și lotizare pentru cartier de locuințe" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/4, 62/6Lv, 62/1, 62/5 De nr. cad. 60287, pe terenul în suprafață de 21.731,00 mp; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 90122 din 22.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Nord etapa a III-a: Atragere în intravilan suprafața de 51631 mp în scopul extinderii cartier de locuințe individuale, instituții și servicii" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, 3146, nr. cad. 60420, 56428, 56429, 62859, 62860, 62870, 62869, pe terenurile în suprafață de 51.631,00 mp; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 


P R I M A R,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP