Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 octombrie 2017
2017-10-06 09:17:52

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 11 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FOCŞANI

DISPOZIŢIA Nr. 1691
din 5 octombrie 2017
privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 11 octombrie 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 11 octombrie 2017, ora 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 - km 188+390, DN 2D km 0+000 - km 2+552, DN 23 km 0+000 - km 5+025 și DN 23A km 0+000 - km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției „Tribună teren sport" situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotarâre privind schimbarea destinației construcției C2 situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Colegiului Național „Al. I. Cuza" Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 11,00 mp situat în Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 10472% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Adrian și Florica;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt - suflete pentru suflete" a terenului situat în Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud - Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
11. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan
12. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a imobilului compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp., situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 mp. T 81, P 4638;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

P R I M A R,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar