Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 11 aprilie 2017, ora 11,00
2017-04-07 14:00:06

Convocarea
Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 11 aprilie 2017


Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 11 aprilie 2017, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de delegare a atribuţiei de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Autorității Urbane la nivelul Municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, până la data de 31.03.2021, a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu verde Cartier Mîndrești, Cartier Focșani Sud și Cartier Laminorul" având suprafața de 122.844 mp; Iniţiatori: consilieri locali: Dan Buzoi, Neculai Tănase, Alin Dobre, Ana-Maria Dimitriu, Alin Drumea, Maria-Panaite Irina Anca, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon
4. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. II al Hotărârii Consiliului Local nr. 517/2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focşani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

MITING AERIAN