Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 10 noiembrie 2017
2017-11-07 19:14:22

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă extraordinară, pentru data de 10 noiembrie 2017

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 10 noiembrie 2017, ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială; Iniţiatori: consilieri locali Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Filimon Ionuț
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2017-2020, realizat în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea decontării, din bugetele proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani, a cheltuielilor pentru masă și cazare în cantinele și internatele școlare pentru elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan" din municipiul Focșani, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 157/2012 privind aprobarea documentației tehnice, faza proiect unic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură și sistematizare zona strada Cpt. Stoenescu din Municipiul Focșani", județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racord canalizare și branșament de apă imobil fond locativ str. Avântului nr. 17, municipiului Focșani"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuite pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - Etapa a II-a" și a documentelor suport după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Strategia de achiziții; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - Etapa a II-a"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice" finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - Etapa a II-a" a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu; Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti