Convocare sedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din 25.07.2017, ora 11,00
2017-07-21 20:42:48

Convocare sedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din 25.07.2017, ora 11,00

Nr. 51817/21.07.2017

 

CONVOCATOR

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani
din 25.07.2017, ora 11,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani


În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă


CONVOACĂ


Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 25.07.2017, ora 11,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de 28.06.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare.
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2017

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţe sociale, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă socială;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2017.
Iniţiatori: consilieri locali: Buzoi Dan, Ciocoeaş Laura, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Alin, Drumea Alina, Filimon Ionuţ, Maria-Panaite Irina Anca, Tănase Neculai

7. Prezentarea solicitării domnului Grosu Ulise înregistrată la Primăria Municipiului Focşani cu nr. 38134/29.05.2017.

8. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

9. Diverse.

 

PREŞEDINTE,

PRIMARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI
CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar