Convocare Consiliul Local al Municipiului Focșani în ședință ordinară pe 26 septembrie 2017
2017-09-20 15:58:23

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

CONVOCAREA

Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 26 septembrie 2017

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 26 septembrie 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

 

Secţiunea I - proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 1 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 2 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 13 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 16 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 17 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 18 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 23 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație la S.C. Transport Public S.A. Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 06.10-09.10.2017, a unei delegații reprezentative a Municipiului Focșani în orașul Cernăuți, Ucraina, pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor Orașului Cernăuți;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 18.11-26.11.2017, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei" în orașele Alytus și Vilnius, din Lituania și Riga din Letonia, pentru a susține o serie de spectacole, cu ocazia Zilei Naționale a României;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 357/2016 privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 - km 188+390, DN 2D km 0+000 - km 2+552, DN 23 km 0+000 - km 5+025 și DN 23A km 0+000 - km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției „Tribună teren sport" situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotarâre privind schimbarea destinației construcției C2 situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Colegiului Național „Al. I. Cuza" Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de învățământ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 11,00 mp situat în Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 10472% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Adrian și Florica;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt - suflete pentru suflete" a terenului situat în Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud - Focșani";
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

47. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

48. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru desfășurarea proiectului "INTERFERENȚE" derulat de Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani în parteneriat cu Lycee „Andre Alquier" din Franța;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, modificată prin HCl nr. 295/2017 și HCL nr. 304/2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 245/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere parc Nicolae Bălcescu Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 244/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere parc Teatru Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a instalației de drencere corp clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza"";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip internat și clădirea cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi" Focșani, inclusiv lucrări conexe";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" și execuția lucrărilor conexe";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan" din Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe Liceul de Artă „Gh. Tattarescu" din Focșani, strada Alecu Sihleanu nr. 6, județul Vrancea";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny" din municipiul Focșani, județul Vrancea";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a imobilului cantina școală în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" din Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip internat și clădirea cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi" Focșani, inclusiv lucrări conexe";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

61. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" și execuția lucrărilor conexe";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

62. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan" din Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe Liceul de Artă „Gh. Tattarescu" din Focșani, strada Alecu Sihleanu nr. 6, județul Vrancea";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny" din municipiul Focșani, județul Vrancea";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a imobilului cantina școală în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu" din Focșani";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe Sud" Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Focșani - actualizat - septembrie 2017;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a asigurării din bugetul local al Municipiului Focșani a sumelor reprezentând cota de contribuție proprie ce le revine proprietarilor care se încadrează în prevederile art.14 alin. (8) din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

71. proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică și stabilirea procedurii de recuperare a taxei de reabilitare termică a sumelor avansate de Municipiul Focșani în vederea asigurării contribuției proprii a proprietarilor, beneficiari finali ai lucrărilor de reabilitare termică, a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

72. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani, ca membru fondator, la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

73. proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Focșani ca partener în proiectul „Soluții Integrate și Replicabile pentru Co-Creare în Orașe Sustenabile" (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities) - IRIS, proiect finanțat de către Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovație și Rețele (the Innovation and Networks Executive Agency - INEA);
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

74. proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

75. proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Focșani cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea organizării și derulării unor activități comune de educație anticorupție, precum și de informare a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

76. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

77. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 288/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

78. proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

79. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

80. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Focșani destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

81. proiect de hotărâre privind acordarea avizului privind modificarea denumirii Stadionului Tineretului din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 61 în denumirea Stadion „VIOREL ION";
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

82. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a Regulamentului de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

83. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2017;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secţiunea a II-a - discuţii, declaraţii politice


Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar