Anunț proiecte act normativ
2017-09-26 14:13:09

Anunț proiecte act normativ

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
1. proiect de act normativ privind proiect de hotărâre privind Raportul Consultării și Informării Publicului nr.64257/2017 privind documentația P.U.Z și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea construirii de locuințe și dotări complementare" ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Zăbala, T.23, P.64/1, nr. Cad. 58218, pe terenul în suprafață de 14000 mp.;
2. proiect de act normativ privind modificarea HCL nr.140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în Municipiul Focșani;
Proiectele de act normativ sunt afişate din data de 25.09.2017 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 02.10-13.10.2017, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 - serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact - Cristina Dăscălescu.


PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar