Anunț privind sistemul de irigații spații verzi în cartierul Sud, mun. Focșani, județul Vrancea
2018-07-27 13:10:02

Anunț privind sistemul de irigații spații verzi în cartierul Sud, mun. Focșani, județul Vrancea

ANUNȚ

 

 

Această informare este efectuată de: Primăria municipiului Focșani, cu sediul în municipiul Focșani, strada Dimitrie Cantemir, nr. 1, județul Vrancea; Tel: 0237 236 000, int. 204; email: primarie@focsani.info, reprezentant legal/împuterniciţi, cu date de identificare: Misăila Cristi Valentin (poziţia în cadrul primăriei: Primar).
Primăria municipiului Focșani intenționeaza să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET, SGA Vrancea, Aviz de Gospodărirea Apelor pentru obiectivul de investiții: "Sistem de irigații spații verzi în cartierul Sud, mun. Focșani, județul Vrancea"

Ce desfășoară activități de tip: Administrație publică locală, în cadrul mun.
Focșani

Această investiție este: nouă
(existentă/nouă)
Descrierea activităților propuse:
Beneficiarul, Primăria municipiului Focșani, județul Vrancea, prin tema de proiectare, dorește realizarea unui sistem de irigații, automat, prin aspersiune, pentru cartierul Sud, a municipiului Focșani, zona modernizată rutier, pietonal și din punct de vedere a spațiilor verzi, în cadrul programului P.I.D.U..
Caracteristicile tehnice, din punct de vedere al spațiilor verzi, ale acestei investiții, sunt :
- Total spații verzi amenajate: 186.545 mp;
- Suprafețe gazonate: 186.545 mp;
- Plantare gard viu: 15.988 ml;
- Plantare arbuști în gard viu: 47.963 buc;
- Plantare arbori și arbuști în aliniamente sau solidari: 2.719 buc;
- Tăieri de arbori: 775 bucati;
- Tăieri de garduri vii: 2.500 ml.
Sursa de apă va fi asigurată din forajele existente, ce urmează a fi reabilitate și reechipate, H = 175 ml, tubate cu coloane metalice, Dn 219 sau 273 mm, cu debite de exploatare de 16,6......17,5 l/s, amplasate pe zona studiată.
Întreaga suprafată studiată, a fost împărțita în 4 sisteme de irigații, în funcție de amplasamentul forajelor existente și posibilitățile de montare a conductei principale, de alimentare cu apă, cu intervenții minime la carosabilul auto și pietonal, existent, reabilitat în cadrul P.I.D.U..


Cantitatea de apă, de udare:
1. Plantație gazon: 18,6545 ha; Qgazon = 2.980 mc/udare;
2. Plantație gard viu: 15.988 ml x 0,60 = 9.5982,8 mp = 0,959 ha;
3. Qgard viu = 245,48 mc/udare;
4. Arbori și arbuști în aliniament sau solitari:2.719 bucx1,44 mp/buc =0,391 ha.
Qpomi = 33,35 mc/udare
Qudare = 2.980 + 245,48 + 33,35 = 3.258,83 mc/udare

Pentru asigurarea unei vegetații corecte, se recomandă 17....18 udări, în perioada de vegetație. Corespunzător acestor udări, cantitatea de apă, necesară, este de circa 57.400 mc.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA Vrancea, b-dul Brăilei nr 121-123bis, Focșani
Primăria Focșani-Birou investiții, tel 0237 236 000, int. 204
(numele persoanei de contact, nr. de telefon), după data de 26-07-2018.
(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz)

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP