Anunț privind proiectul ”Rețele exterioare și sistematizare verticală Cartier Brăilei – Etapa a II-a”
2019-04-10 13:13:41

Anunț privind proiectul ”Rețele exterioare și sistematizare verticală Cartier Brăilei – Etapa a II-a”

Anunț

 

UAT Focșani prin primar Cristi Valentin Misăilă, cu sediul în Municipiul Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr. 1BIS, titular al proiectului: "Rețele exterioare și sistematizare verticală Cartier Brăilei - Etapa a II-a" propus a fi amplasat în Focșani, str. Brăilei-Democrației, nr. 112, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA); şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul sus - menţionat, propus a fi amplasat în Municipiul Focsani, str. Brăilei-Democrației, nr. 112, jud. Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 8.00- 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protecția mediului.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP