Anunț privind proiect de act normativ
2019-07-03 10:54:48

Anunț privind proiect de act normativ

ANUNŢ

 


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi următoarele proiecte de act normativ:
- proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.45889 din 06.05.20109 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ zona nord atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări complementare" ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, Extravilan, T.22, P.62/13,62/1,62/14,27/1,62/15, nr.cad.64264,64265,64166,62877,62884,63490, pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp.
Proiectul de act normativ este afişat din data de 03.07.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.
În perioada 08.07.-23.07.2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 - serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact - Cristina Dăscălescu.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar