Anunț în atenţia deţinătorilor de terenuri şi animale, persoane fizice și juridice cu domiciliul în Focşani sau în alte localităţi
2019-01-30 09:22:39

Anunț în atenţia deţinătorilor de terenuri şi animale, persoane fizice și juridice cu domiciliul în Focşani sau în alte localităţi

A N U N Ţ
REGISTRUL AGRICOL 2019

În atenţia deţinătorilor de terenuri şi animale, persoane fizice și juridice cu domiciliul în Focşani sau în alte localităţi

 

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul, nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017, persoanele fizice si juridice cu domiciliul în Focşani sau în alte localităţi, care dețin terenuri și animale pe raza municipiului Focșani, au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Focsani, date privind: membrii gospodăriei, suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi, suprafețe cultivate şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Focşani.
Conform Ordonanței nr. 28/2008, cu modificările și compleăarile ulterioare, ART. 11:
"(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a. între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b. între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului."

Drept urmare, persoanele fizice şi juridice, din categoriile menţionate mai sus, sunt invitate la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Biroul agricultură, - camera 5 parter în vederea declarării datelor susmenţionate.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar