RSS - Primaria Focsanihttp://www.focsani.infoRSS Primaria Focsaniro-ROProcedura de executare silită prin emiterea somaţiilor şi titlurilor executoriihttp://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-somatiilor-si-titlurilor-executorii-1500282527

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI

ANUNȚ


In conformitate cu art. 47 alin (4), (5) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunta ca, pentru urmatorii debitori, s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatiilor si titlurilor executorii.
De asemenea, concomitent, s-a afisat anuntul la sediul Primariei Municipiului Focsani din str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.

 

2017-07-17 12:08:47http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-07-17-12-08-47big_primaria-focsani.jpg
Procedura de executare silită prin emiterea proceselor verbale de sechestru si a anexelor la acesteahttp://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-proceselor-verbale-de-sechestru-si-anexele-la-acestea-1499945237

ANUNȚ

In conformitate cu art. 47,alin.4 si 5, din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala in cazul creanțelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunța ca, pentru urmatorii debitori, continua procedura de executare silita prin emiterea proceselor verbale de sechestru si anexele la acestea, in urma titlurilor executorii, ca urmare a neachitarii la termen a obligațiilor rezultate din diverse acte administrativ fiscale:

 

2017-07-13 14:27:17http://www.focsani.info/fisiere/
Procedura de executare silită prin emiterea somaţiilor şi titlurilor executoriihttp://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-somatiilor-si-titlurilor-executorii-1499944565

 

ANUNȚ


In conformitate cu art. 47 alin (4), (5) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunta ca, pentru urmatorii debitori, s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatiilor si titlurilor executorii.
De asemenea, concomitent, s-a afisat anuntul la sediul Primariei Municipiului Focsani din str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.

 

2017-07-13 14:16:05http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-07-13-02-16-05big_primaria-focsani.jpg
Anunț privind toaletarea unor arbori aflaţi în perimetrul OMV Petrom de pe Str. Bîrseihttp://www.focsani.info/stiri/anun-539-privind-toaletarea-unor-arbori-aflati-in-perimetrul-omv-petrom-de-pe-str-birsei

Anunț privind toaletarea unor arbori aflati in perimetrul OMV Petrom de pe Str. Birsei

2017-07-12 22:01:42http://www.focsani.info/fisiere/
Plan de selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.http://www.focsani.info/stiri/plan-de-selectie-pentru-desemnarea-membrilor-consiliului-de-administra-539-ie-al-s-c-administra-539-ia-pie-539-elor-focsani-s-a

PLAN DE SELECȚIE

pentru desemnarea membrilor la Consiliului de Administrație a S.C. Administrația Piețelor Focsani S.A.


Componența inițiala - proiect, elaborat in vederea transmiterii pentru consultare/avizare


Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 252 din 29 iunie 2017 s-au adoptat unele masuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație la SC Administrația Piețelor Focsani S.A., in conformitate cu H.G.nr.722/2016, selecție realizata de catre autoritatea publica tutelara.

 

2017-07-12 12:18:33http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-07-12-12-19-01big_focsani_stema.jpg
Executare Silităhttp://www.focsani.info/stiri/executare-silita

Executare Silita

2017-07-11 12:40:51http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-07-11-12-40-51big_primaria-focsani.jpg
Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 29 iunie 2017http://www.focsani.info/stiri/procesul-verbal-al-sedin-539-ei-ordinare-a-consiliului-local-din-29-iunie-2017

Procesul verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local din 29 iunie 2017

2017-07-04 15:33:34http://www.focsani.info/fisiere/
Invitație de participare adresata furnizorilor de programe pentru contractul de prestări servicii de formare profesionalăhttp://www.focsani.info/stiri/invita-539-ie-de-participare-adresata-furnizorilor-de-programe-pentru-contractul-de-prestari-servicii-de-formare-profesionala

INVITAȚIE DE PARTICIPARE


Primaria municipiului Focsani intentioneaza sa atribuie contractul de prestari servicii de formare profesionala si face cunoscut furnizorilor de programe de formare urmatoarele:

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante: Municipiul Focsani, cod fiscal 435645, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1-2 bis, tel: 0237/236000, fax 0.237/216700.

2. a) Modalitatea de atribuire a contractului: achizitie directa
b) Tipul contractului: contract de servicii de formare profesionala pentru personalul din cadrul administratiei publice locale a Municipiului Focsani.

3. Natura si cantitatea serviciilor ce se vor achizitiona: Achizitie de servicii de formare si perfecționare profesionala.

4. Termenul de prestare a serviciilor: 6 luni.

5. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.07.2017, ora 12:00
b) Adresa la care se depune oferta: Primaria Municipiului Focsani - Registratura, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1-2 bis, cod 620098.
c) Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana.

6. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila: 60 zile

7. Caietul de sarcini poate fi obtinut prin descarcare SITE www.focsani.info sau adresand o solicitare in acest sens catre Biroul Achiziții al Primariei Municipiului Focsani pe email marafevici@focsani.info. Ofertele se vor intocmi in baza caietului de sarcini si a formularelor anexate la caietul de sarcini.

9. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 07.07.2017 ora 10:00 A.M., la sediul Primariei Municipiului Focsani.

 

2017-06-30 15:32:59http://www.focsani.info/fisiere/
Anunt proiect act normativhttp://www.focsani.info/stiri/anunt-proiect-act-normativ

Anunt proiect act normativ

2017-06-27 09:22:00http://www.focsani.info/fisiere/
ŞEDINŢA SUBCOMISIEI DE DIALOG SOCIAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI FOCŞANI DIN 28.06.2017, ORA 11,00, SALA MARE DE ŞEDINŢE A CONSILIULUI LOCAL FOCŞANIhttp://www.focsani.info/stiri/sedinta-subcomisiei-de-dialog-social-la-nivelul-municipiului-focsani-din-28-06-2017-ora-11-00-sala-mare-de-sedinte-a-consiliului-local-focsani

Sedinta Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focsani
din 28.06.2017, ora 11,00, sala mare de sedinte a Consiliului Local Focsani

2017-06-23 12:40:30http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-06-23-12-40-30big_primaria-focsani.jpg