RSS - Primaria Focsanihttp://www.focsani.infoRSS Primaria Focsaniro-RORezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocuparii funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate debutant la Compartiment turism – Biroul presă relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatele-finale-ale-concursului-organizat-in-vederea-ocuparii-functiei-contractuale-de-execu-539-ie-vacante-de-inspector-de-specialitate-debutant-la-compartiment-turism-ndash-biroul-presa-rela-539-ii-externe-din-cadrul-primariei-municipiului-focsani

Centralizator nominal
Privind rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate debutant la Compartiment turism - Biroul presa relații externe din cadrul Primariei Municipiului Focsani

Avand in vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de conurs comunica urmatoarele rezultate finale ale concursului:

 

2017-05-26 14:11:27http://www.focsani.info/fisiere/
Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din 26.05.2017, ora 10,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/sedinta-subcomisiei-de-dialog-social-la-nivelul-municipiului-focsani-din-26-05-2017-ora-10-00-sala-mare-de-sedinte-a-consiliului-local-focsani

Sedinta Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focsani
din 26.05.2017, ora 10,00, sala mare de sedinte a Consiliului Local Focsani

2017-05-25 16:35:07http://www.focsani.info/fisiere/
Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 25 mai 2017 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate debutant la Compartiment turism – Biroul presă, relații externe din cadrul Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatul-probei-interviu-a-concursului-organizat-in-data-de-25-mai-2017-in-vederea-ocuparii-functiei-contractuale-de-executie-vacante-de-inspector-de-specialitate-debutant-la-compartiment-turism-ndash-biroul-presa-rela-539-ii-externe-din-cadrul-primariei-municipiului-focsani

Rezultatul probei interviu a concursului organizat in data de 25 mai 2017 in vederea ocuparii functiei contractuale de executie vacante de inspector de specialitate debutant la Compartiment turism - Biroul presa, relații externe din cadrul Primariei Municipiului Focsani

Avand in vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Functia contractuala vacanta pentru care s-a inscris la concurs Punctajul probei interviu (puncte) Rezultatul probei interviu

 

 

2017-05-25 16:22:23http://www.focsani.info/fisiere/
Rezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocuparii funcţiei de casier la Compartiment buget, contabilitate – Serviciul buget, contabilitate - din cadrul Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatele-finale-ale-concursului-organizat-in-vederea-ocuparii-functiei-de-casier-la-compartiment-buget-contabilitate-ndash-serviciul-buget-contabilitate-din-cadrul-primariei-municipiului-focsani


Centralizator nominalPrivind rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de execuție vacante de casier la Compartiment buget, contabilitate - Serviciul buget, contabilitate - Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Focsani

2017-05-25 12:29:53http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-05-25-12-29-53big_primaria-focsani.jpg
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 30 mai 2017http://www.focsani.info/stiri/convocarea-consiliului-local-al-municipiului-focsani-in-sedinta-ordinara-pentru-data-de-30-mai-2017

DISPOZITIA Nr. 925


din 24 mai 2017

privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in
sedinta ordinara, pentru data de 30 mai 2017


Primarul Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
- in baza art. 68 alin. (1) si in temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


D I S P U N E :

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2017, orele 16,00 la sediul Primarieimunicipiului Focsani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu urmatoarea ordine de zi.

2017-05-25 09:23:46http://www.focsani.info/fisiere/
Rezultatele finale ale concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de șofer I la Compartiment administrativ – Primăria Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatele-finale-ale-concursului-organizat-in-vederea-ocuparii-functiei-contractuale-de-execu-539-ie-vacante-de-sofer-i-la-compartiment-administrativ-ndash-primaria-municipiului-focsani

Centralizator nominal


Privind rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de execuție vacante de sofer I la Compartiment administrativ - Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Focsani

Avand in vedere prevederile art. 30 alin (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de conurs comunica urmatoarele rezultate finale ale concursului: - document atasat

 

2017-05-24 16:00:39http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-05-24-04-10-39big_primaria-focsani.jpg
Procedură de executare silită prin emiterea somaţiilor şi titlurilor executorii http://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-somatiilor-si-titlurilor-executorii-1495613914

ANUNȚ

 


In conformitate cu art. 47 alin (4), (5) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunta ca, pentru urmatorii debitori, s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatiilor si titlurilor executorii.
De asemenea, concomitent, s-a afisat anuntul la sediul Primariei Municipiului Focsani din str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primariei Municipiului Focsani. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in a 15-a (cinsprezecea) zi de la data publicarii anunțului.

2017-05-24 11:18:34http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-05-24-11-18-34big_primaria-focsani.jpg
Rezultatul probei interviu din data de 23 mai 2017 la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de șofer I la Compartiment administrativ – Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatul-probei-interviu-din-data-de-23-mai-2017-la-concursul-organizat-in-vederea-ocuparii-unui-post-vacant-de-sofer-i-la-compartiment-administrativ-ndash-directia-economica-din-cadrul-primariei-municipiului-focsani

Rezultatul probei interviu din data de 23 mai 2017 la concursul organizat in vederea ocuparii unui post vacant de sofer I la Compartiment administrativ - Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Focsani

2017-05-24 10:11:08http://www.focsani.info/fisiere/
ANUNŢ privind selecția pentru desemnarea unor membrii în Consiliul de Administrație al PARKING FOCȘANI S.A.http://www.focsani.info/stiri/anunt-privind-selec-539-ia-pentru-desemnarea-unor-membrii-in-consiliul-de-administra-539-ie-al-parking-focsani-s-a

 


privind selecția pentru desemnarea unor membrii in Consiliul de Administrație al PARKING FOCSANI S.A.

Consiliul Local al Municipiul Focsani, in calitate de autoritate publica tutelara la PARKING FOCSANI S.A., prin comisia de selecție, anunța organizarea procesului de selecție pentru desemnarea unor membrii in Consiliul de Administrație al PARKING FOCSANI S.A., in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.722/2016, in urmatoarele condiții:
Numar de posturi - 5 (cinci) administrator neexecutiv.

 

2017-05-23 12:30:38http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-05-23-12-30-38big_stema_municipiul_focsani.jpg
Rezultatul contestaţiei formulate faţă de rezultatul probei scrise a concursului din data de 19.05.2017 organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de casier la Compartiment buget, contabilitate – Serviciul buget, contabilitate – Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/rezultatul-contestatiei-formulate-fata-de-rezultatul-probei-scrise-a-concursului-din-data-de-19-05-2017-organizat-in-vederea-ocuparii-functiei-contractuale-de-execu-539-ie-vacante-de-casier-la-compartiment-buget-contabilitate-ndash-serviciul-buget-contabilitate-ndash-direc-539-ia-economica-din-cadrul-primariei-municipiului-focsani

Rezultatul contestatiei formulate fata de rezultatul probei scrise a concursului din data de 19.05.2017 organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de execuție vacante de casier la Compartiment buget, contabilitate - Serviciul buget, contabilitate - Direcția economica din cadrul Primariei Municipiului Focsani

2017-05-23 11:00:58http://www.focsani.info/fisiere/