RSS - Primaria Focsanihttp://www.focsani.infoRSS Primaria Focsaniro-ROProgramul de lucru ȋn perioada 28 aprilie - 1 mai 2017 al Primăriei Municipului Focșani și al unităților subordonate Consiliului Localhttp://www.focsani.info/stiri/programul-de-lucru-523-n-perioada-28-aprilie-1-mai-2017

Primaria Municipului Focsani
si unitați subordonate Consiliului Local


Programul de lucru ȋn perioada 28 aprilie - 1 mai 2017

2017-04-28 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-28-11-08-39big_stema_municipiul_focsani.jpg
Procedură de executare silită prin emiterea somaţiilor şi titlurilor executoriihttp://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-somatiilor-si-titlurilor-executorii-1493279944

ANUNȚ


In conformitate cu art. 47 alin (4), (5) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunta ca, pentru urmatorii debitori, s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatiilor si titlurilor executorii.
De asemenea, concomitent, s-a afisat anuntul la sediul Primariei Municipiului Focsani din str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.

 

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primarie Municipiului Focsani. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in a 15 (cinsprezecea) zi de la data publicarii anunțului.

2017-04-27 11:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-27-10-59-04big_primaria-focsani.jpg
Anunt - Proiect de act normativ http://www.focsani.info/stiri/proiectul-de-act-normativ-privind-aprobarea-modificarii-hotararii-consiliului-local-al-municipiului-focsani-nr-95-2015-privind-aprobarea-acordarii-ajutoarelor-de-urgen-539-a-si-a-presta-539-iilor-financiare-excep-539-ionale-familiilor-si-persoanelor-care-se-afla-in-situa-539-ii-de-necesitate-deosebite-si-a-metodologiei-de-acordare-a-acestora

Anunt proiectul de act normativ privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 95/2015 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgența si a prestațiilor financiare excepționale familiilor si persoanelor care se afla in situații de necesitate deosebite si a metodologiei de acordare a acestora

2017-04-26 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-26-01-58-17big_primaria-focsani.jpg
CONVOCATOR Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din 25.04.2017, ora 14.30, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/convocator-sedinta-subcomisiei-de-dialog-social-la-nivelul-municipiului-focsani-din-25-04-2017-ora-14-30-sala-mare-de-sedinte-a-consiliului-local-focsani

CONVOCATOR


Sedinta Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focsani din 25.04.2017, ora 14.30, sala mare de sedinte a Consiliului Local Focsani

 

2017-04-24 15:38:05http://www.focsani.info/fisiere/
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 27 aprilie 2017http://www.focsani.info/stiri/convocarea-consiliului-local-al-municipiului-focsani-in-sedinta-ordinara-pentru-data-de-27-aprilie-2017

Primarul Municipiului Focsani, judetul Vrancea,


- in baza art. 68 alin. (1) si in temeiul art.39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

D I S P U N E :

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta ordinara pentru data de 27 aprilie 2017, orele 16,00 la sediul Primariei municipiului Focsani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu ordinea de zi atasata.

 

2017-04-21 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-21-02-42-25big_primaria-focsani.jpg
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 10-12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea a două dezbateri publice ce vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Focşani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliuhttp://www.focsani.info/stiri/in-conformitate-cu-prevederile-art-7-alin-10-12-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-locala-republicata-primaria-municipiului-focsani-aduce-la-cunostinta-celor-interesati-organizarea-a-doua-dezbateri-publice-ce-vor-avea-loc-la-sediul-primariei-municipiului-focsani-din-bdul-dimitrie-cantemir-nr-1-bis-sala-de-consiliu

ANUNT


In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 10-12 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala, republicata, Primaria municipiului Focsani aduce la cunostinta celor interesati organizarea a doua dezbateri publice ce vor avea loc la sediul Primariei municipiului Focsani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Sala de consiliu, astfel:
- in data de 24 aprilie 2017, ora 14,30 dezbatere publica privind proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, exceptand mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Focsani si proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului de distanța maximal nic pentru serviciul de transport public local de persoane in regim de taxi, desfasurat pe raza municipiului Focsani;
- in data de 25 aprilie 2017, ora 14,30 dezbatere publica privind proiectul de act normativ pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de administrare, intreținere si exploatare a parcarilor ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Focsani.

 

2017-04-21 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/
Procedură de executare silită prin emiterea somaţiilor şi titlurilor executoriihttp://www.focsani.info/stiri/procedura-de-executare-silita-prin-emiterea-somatiilor-si-titlurilor-executorii-1492688590

ANUNȚIn conformitate cu art. 47 alin (4), (5) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor bugetare, Primaria Municipiului Focsani anunta ca, pentru urmatorii debitori (tabel anexat), s-a inceput procedura de executare silita prin emiterea somatiilor si titlurilor executorii.
De asemenea, concomitent, s-a afisat anuntul la sediul Primariei Municipiului Focsani din str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis.

2017-04-20 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-20-02-43-10big_stema_municipiul_focsani.jpg
Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 11 aprilie 2017 http://www.focsani.info/stiri/procesul-verbal-al-sedintei-extraordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-focsani-din-data-de-11-aprilie-2017

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani din data de 11 aprilie 2017

2017-04-14 00:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-14-12-32-37big_stema_municipiul_focsani.jpg
Programul de lucru al Primăriei Municipului Focșani şi al unităților subordonate Consiliului Local, cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2017http://www.focsani.info/stiri/programul-de-lucru-al-primariei-municipului-focsani-si-al-unita-539-ilor-subordonate-consiliului-local-cu-ocazia-sarbatorilor-de-paste-2017

Program cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2017
Primaria Municipului Focsani
si unitați subordonate Consiliului Local

 

 

2017-04-13 16:00:00http://www.focsani.info/fisiere/stiri/17-04-13-04-15-33big_stema_municipiul_focsani.jpg
Achiziţie servicii de pază şi monitorizare pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi valorilor Primăriei Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/achizitie-servicii-de-paza-si-monitorizare-pentru-asigurarea-integritatii-bunurilor-si-valorilor-primariei-municipiului-focsani

Achizitie servicii de paza si monitorizare pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor Primariei Municipiului Focsani

2017-04-13 15:00:00http://www.focsani.info/fisiere/