RSS - Primaria Focsanihttp://www.focsani.infoRSS Primaria Focsaniro-ROConvocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință ordinară, pentru data de 25 aprilie 2019http://www.focsani.info/stiri/convocarea-consiliului-local-al-municipiului-focsani-in-sedin-539-a-ordinara-pentru-data-de-25-aprilie-2019

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedința ordinara, pentru data de 25 aprilie 2019

2019-04-19 18:23:40http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-19-06-23-40big_primaria-focsani.jpg
În atenţia partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și a candidaților independențihttp://www.focsani.info/stiri/in-atentia-partidelor-politice-organiza-539-iilor-ceta-539-enilor-apar-539-inand-minorita-539-ilor-na-539-ionale-alian-539-elor-politice-alian-539-elor-electorale-si-a-candida-539-ilor-independen-539-i

In atentia partidelor politice, organizațiilor cetațenilor aparținand minoritaților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale si a candidaților independenți

2019-04-19 18:16:58http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-19-06-16-58big_primaria-focsani.jpg
Dispoziției Primarului Municipiului Focșani privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European ce vor avea loc în data de 26 mai 2019 http://www.focsani.info/stiri/dispozi-539-iei-primarului-municipiului-focsani-privind-stabilirea-locurilor-speciale-pentru-afisaj-electoral-pentru-desfasurarea-alegerilor-membrilor-din-romania-in-parlamentul-european-ce-vor-avea-loc-in-data-de-26-mai-2019

Dispoziției Primarului Municipiului Focsani privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European ce vor avea loc in data de 26 mai 2019

2019-04-19 18:13:20http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-19-06-13-20big_focsani_stema.jpg
Anunț privind procedura de executare silităhttp://www.focsani.info/stiri/anun-539-privind-procedura-de-executare-silita-1555668690

Anunț privind procedura de executare silita

2019-04-19 13:11:30http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-19-01-11-30big_primaria-focsani.jpg
Anunţ privind organizarea unei licitaţii publice în data de 14.05.2019 de către Primăria Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/anunt-privind-organizarea-unei-licitatii-publice-in-data-de-14-05-2019-de-catre-primaria-municipiului-focsani

Anunt privind organizarea unei licitatii publice in data de 14.05.2019 de catre Primaria Municipiului Focsani

2019-04-19 08:43:31http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-19-08-43-31big_primaria-focsani.jpg
Concert cu tematică pascală la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”http://www.focsani.info/stiri/concert-cu-tematica-pascala-la-ateneul-popular-bdquo-mr-gh-pastia-rdquo

Concert cu tematica pascala la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia"

2019-04-18 09:41:50http://www.focsani.info/fisiere/stiri/big_afis_florii_2019_39204.jpg
Comunicat de presa - Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calităţii / performanţei şi a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşanihttp://www.focsani.info/stiri/comunicat-de-presa-viziune-si-performanta-prin-implementarea-unor-instrumente-de-planificare-strategica-sisteme-de-managementul-calitatii-performantei-si-a-unor-sisteme-informatice-inovative-la-nivelul-municipiului-focsani

Comunicat de presa - Viziune si performanta prin implementarea unor instrumente de planificare strategica, sisteme de managementul calitatii / performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focsani

2019-04-17 13:25:05http://www.focsani.info/fisiere/stiri/big_comunicat_presa_1.jpg
Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2019http://www.focsani.info/stiri/programul-euro-200-pentru-acordarea-unui-ajutor-financiar-in-vederea-stimularii-achizi-539-ionarii-de-calculatoare-se-va-derula-si-in-anul-2019

Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achiziționarii de calculatoare se va derula si in anul 2019

2019-04-17 09:39:25http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-17-09-39-25big_focsani_stema.jpg
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în ședință extraordinară, pentru data de 18 aprilie 2019http://www.focsani.info/stiri/convocarea-consiliului-local-al-municipiului-focsani-in-sedin-539-a-extraordinara-pentru-data-de-18-aprilie-2019

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedința extraordinara, pentru data de 18 aprilie 2019

2019-04-12 16:55:17http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-12-04-55-17big_primaria-focsani.jpg
Focșănenii sunt invitați la dezbaterea publică pe marginea proiectului de buget local pe anul 2019http://www.focsani.info/stiri/focsanenii-sunt-invita-539-i-la-dezbaterea-publica-pe-marginea-proiectului-de-buget-local-pe-anul-2019

Focsanenii sunt invitați la dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget local pe anul 2019

2019-04-12 12:21:27http://www.focsani.info/fisiere/stiri/19-04-12-12-21-27big_primaria-focsani.jpg