Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani.

2019-06-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de horărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire blocuri de locuințe D+P+6E și grădiniță” pe strada Vrancei nr. 12, nr. cad. 61606, suprafața terenului= 4.784,0 mp

2019-05-16 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp

2019-04-09 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunăruii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunicatră de utilități publice pentru serviciul de trabnsport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”

2019-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani.

2019-02-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778.Suprafața terenurilor = 39.383,0 mp.

2019-02-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 102975 din 26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+2E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353 nr. cad. 60012, suprafața terenului = 395,00 mp.

2019-01-21 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabinet medical și locuință de serviciu P+1” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Constituției nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în suprafață de 209,00 mp.

2019-01-17 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2276 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective S+P+8E+9R” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 63, nr. cad. 53374, pe terenul în suprafață de 2.092,0 mp.

2019-01-17 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 90122 din 22.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Nord etapa a III-a: atragere în intravilan suprafața de 51631 mp în scopul extinderii cartier de locuințe individuale, instituții și servicii” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/1, 62/9, 3146, nr. cad. 60420, 56428, 56429, 62859, 62860, 62870, 62869, pe terenurile în suprafață de 51.631,0 mp

2018-12-12 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89997 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 21.731,0 mp și lotizare pentru cartier de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 22, P. 27/1, 62/4, 62/6Lv, 62/1, 62/5 De nr. cad. 60287, pe terenul în suprafață de 21.731,0 mp

2018-12-10 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89921 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6.170,00 mp

2018-12-05 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de act normativ - proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019

2018-11-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiectul de act normativ –proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 91148 din 23.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragerea în intravlian a suprafeței de 12.294,0 mp și schimbarea destinației din garaj utilaje agricole în spațiu pentru procesare deșeuri industriale și atelier mecanic” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan – fdt. Vâlcele, T. 91, P. 468, nr.cad. 60262, pe terenurile în suprafață de 12.294,0 mp

2018-11-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare

2018-11-19 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

AEP