Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală în PUZ aprobat existent” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. Dyonisos, T 92, P 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr. cad. 53251 și 52665, pe terenul în suprafață de 164.087,0 mp, atras în intravilan prin HCL nr. 192/2016;

2018-06-07 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+4E+PARȚIAL, schimbare destinație C1 existentă în locuințe colective, păstrând regimul de înălțime” generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Contemporanului nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață de 3905 mp.

2018-06-07 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani cu modificările și completările ulterioare

2018-05-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 15344 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 50, P 210, nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 mp

2018-05-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și anexe în regim hotelier P+4E+5R și P+1E” generat de imobilul amplasat în Focșani, bdul. Independenței nr. 8, nr. cad. 62437

2018-05-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere" - generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 61660.

2018-04-02 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice și persoane fizice autorizate.

2018-03-23 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 18 și de la art.. 48 alin. (2) la art. 63, abrogarea art. 69 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 55/2009.

2018-03-23 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al Municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente

2018-03-16 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Focșani

2018-03-16 00:00:00
Proiect de hotărâre

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 27/28.01.2016, privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Focşani

2018-03-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Hotărârea nr. 104/2018 privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3393/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N.

2018-03-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Hotărârea nr. 105/2018 privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 3349/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,0 mp pentru construire locuințe individuale” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafață de 4106,0 mp.

2018-03-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani.

2018-02-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani.

2018-02-13 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

MITING AERIAN