Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89921 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 6.170,00 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Militari, nr. cad. 52255, 52258, 52256, 52257, 57472, pe terenurile în suprafață de 6.170,00 mp

2018-12-05 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de act normativ - proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019

2018-11-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiectul de act normativ –proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 91148 din 23.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragerea în intravlian a suprafeței de 12.294,0 mp și schimbarea destinației din garaj utilaje agricole în spațiu pentru procesare deșeuri industriale și atelier mecanic” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan – fdt. Vâlcele, T. 91, P. 468, nr.cad. 60262, pe terenurile în suprafață de 12.294,0 mp

2018-11-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare

2018-11-19 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru municipiul Focșani

2018-11-12 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 90053 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Tinereții nr. 1A, nr. cad. 60274 și 54023, în suprafață de 1051,0 mp

2018-11-08 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani

2018-10-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale

2018-10-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani

2018-10-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și împrejmuire” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 mp

2018-10-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de act normativ - proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 30, P 153, nr. cad. 10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 10092/22N, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 10092/13N, 10092/12N, 51080, 51081 56378, pe terenul în suprafață de 22.863,0 mp.

2018-10-24 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și dotări complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 42, P 186/4, nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20.793,0 mp.

2018-08-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani.

2018-08-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 43, P 189, nr. cad. 62927 și 62928, pe terenul în suprafață de 21.653,0 mp.

2018-08-07 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani.

2018-07-27 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Dinu Lipatti