Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Focșani

2019-09-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire – Elaborare PUZ” – Focșani, intravilan, str.Odobești nr.55 nr.cad.52790, pe terenurile în suprafață de 6850, 0 mp.

2019-09-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE DRUM ACCES PE TEREN C.F.NR.61771(MapN), LA ANSAMBLUL REZIDENȚIAL” – Focșani, intravilan nr.cad.T.199, P.11075%, nr.cad.61771, pe terenurile în suprafață de 2604,0 mp.

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportul Informării și Consultării Publicului nr.75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ-REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU STRĂPUNGERE STRADA MILITARI-ANGHEL SALIGNY” – Focșani, intravilan, nr.cad.61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.75200 din 07.08.20019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ REGLEMENTĂRI FUNCȚIUNI ȘI ACCESE PENTRU TRĂPUNGERE STRADA CUZA-VODĂ – CENTURA OCOLITOARE” – Focșani, intravilan, Cuza Vodă, nr.cad.516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe terenurile în suprafață de 16.415,70 mp.

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinilor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din Municipiul Focșani, în vederea postării acestora pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani secţiunea Comunicate şi secţiunea Transparenţă decizională – subsecţiunea Proiecte de acte normative în data de 06 septembrie 2019 cu caracter permanent, cu menționarea datei publicării, precum și pentru publicarea în presa locală în data de 7 septembrie 2019 a anunțului privind inițierea acestor proiecte de act normativ, în vederea aducerii la cunoştinţă către cetăţeni

2019-09-06 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Elaborare PUZ în vederea atragerii în intravilan a suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane" - Focșani, Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe terenurile în suprafață de 12508,0 mp, din care suprafața de 5750,0 mp este propusă pentru a fi atrasă în intravilan

2019-08-23 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE PALAT JUSTIȚIE” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Lupeni nr.7, nr.cad.63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp., pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

2019-08-02 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.45889 din 06.05.20109 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PUZ zona nord atragere în intravilan suprafața de 23194,0 mp pentru construire locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, Extravilan, T.22, P.62/13,62/1,62/14,27/1,62/15, nr.cad.64264,64265,64166,62877,62884,63490, pe terenurile în suprafață de 23194,0 mp.

2019-07-03 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Teatrului Municipal ”Mr.Ghe.Pastia”Focșani

2019-06-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Birouri și Locuințe Colective D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Lupeni, nr.9, nr.cad.56004, pe terenul în suprafață de 1.131,00 mp

2019-06-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani.

2019-06-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice

2019-06-04 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de horărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația PUZ și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire blocuri de locuințe D+P+6E și grădiniță” pe strada Vrancei nr. 12, nr. cad. 61606, suprafața terenului= 4.784,0 mp

2019-05-16 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp

2019-04-09 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar