Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani

2017-03-07 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și mijlocii de producție, servicii și locuire" - generat de imobilul amplasat în Focșani, intravilan, str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și CF57239

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat de imobilul amplasat extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 9600 mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele amplasate în Focșani, extravilan – Zona Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, CF61512

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015 și prin HCL 395/2016

2017-01-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice precum și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pășunilor aparținând municipiului Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani

2016-11-21 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 71 și 72 din Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani

2016-11-21 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării pe zone a imobilelor situate în municipiul Focșani

2016-11-21 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017

2016-11-21 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 70/2007 privind aprobarea încheierii unui partereniat între Consiliul local al municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani cu Asociațiile de proprietari/locatari/chiriași, în vederea înfrumusețării și întreținerii spațiilor verzi din jurul blocului

2016-11-11 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani

2016-11-01 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015

2016-09-19 00:00:00

Servicii Online

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primariei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Chestionare

Cum vi se pare acest website?

Foate bun

Bun

Necesita imbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Calendar

Revista Focșanii