Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de hotarâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018

2017-11-17 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținand domeniului public și privat al Municipiului Focșani”

2017-11-17 00:00:00
Anunț privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe Colective P+3e și Împrejmuire”

Anunț privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe Colective P+3e și Împrejmuire”

2017-11-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani

2017-10-25 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind proiect de hotărâre privind Raportul Consultării și Informării Publicului nr.64257/2017 privind documentația P.U.Z și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea construirii de locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Zăbala, T.23, P.64/1, nr. Cad. 58218, pe terenul în suprafață de 14000 mp.

2017-09-26 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind modificarea HCL nr.140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în Municipiul Focșani

2017-09-26 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto și pietonal” – generat de imobilele amplasate în str. Mărășești nr. 5, nr. cad. 62558 și 62986

2017-09-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani

2017-09-14 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Focsani revizuit - Septembrie 2017

2017-09-07 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani

2017-08-08 00:00:00
Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 41149 din 12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrejmuire” – generat de imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102 nr. cad. 9826N și 777/4N.

2017-06-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 159/2017 privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani”

2017-06-09 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce aparțin școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice în vederea obținerii permisului de conducere

2017-05-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 36037 din 22.05.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu comercial, servicii, construire platformă betonată, împrejmuire, amenajare acces auto și lucrări tehnico-edilitare aferente” – generat de imobilele amplasate în Focșani, intravilan, Calea Moldovei T 30 P 156/1, 156/9, nr. cad. 60747

2017-05-29 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 9091 din 09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire locuință, anexă și împrejmuire” ce se va realiza în județul Vrancea, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30 P153, nr. cad. 10092/1N

2017-05-29 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Opereta - London, a new story