Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de act normativ privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgență și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora.

2017-04-26 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani

2017-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani

2017-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal nic pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza municipiului Focșani

2017-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire bază sportivă și schimbare destinație din bazin acoperit în piscină” – generat de imobilul amplasat în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 449, nr. cad. 61072

2017-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare” Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la DJ204E

2017-03-27 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani

2017-03-07 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și mijlocii de producție, servicii și locuire" - generat de imobilul amplasat în Focșani, intravilan, str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și CF57239

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat de imobilul amplasat extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 9600 mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele amplasate în Focșani, extravilan – Zona Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, CF61512

2017-01-23 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015 și prin HCL 395/2016

2017-01-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice precum și ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pășunilor aparținând municipiului Focșani

2016-12-20 00:00:00
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani

2016-11-21 00:00:00

Servicii Online

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primariei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Chestionare

Cum vi se pare acest website?

Foate bun

Bun

Necesita imbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Calendar

Revista Focșanii