Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Indicativ Titlu Data
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani.

2018-02-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani.

2018-02-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind posibilitatea achitării în rate a taxei de parcare pe raza Municipiului Focșani și a rezervării pe 24 de ore a locului de parcare pentru persoanele fizice.

2018-02-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 82459 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin universal (Supermarket - parter)" - generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 11, T. 42, P. 2646, 2647, 2648, 2649, 2651, nr. cad. 61159.

2018-02-12 00:00:00
Proiect de hotărâre

Hotărârea nr. 45/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani

2018-02-08 00:00:00
Proiect de hotărâre

Hotărârea nr. 46/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani

2018-02-08 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr.27/28.01.2016, privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Focșani.

2018-01-22 00:00:00
Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3349 din 15.01.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,00 mp pentru construire locuințe individuale”, ce se va realiza în judeţul Vrancea, Focşani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafaţă de 4106,00 mp.

2018-01-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3393 din 15.01.2018 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E” generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N.

2018-01-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de act normativ - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.175/19.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Focşani

2017-12-22 00:00:00
Proiect de hotărâre

Anunţ privind proiect de act normativ - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani

2017-12-20 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotarâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018

2017-11-17 00:00:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținand domeniului public și privat al Municipiului Focșani”

2017-11-17 00:00:00
Anunț privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe Colective P+3e și Împrejmuire”

Anunț privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe Colective P+3e și Împrejmuire”

2017-11-13 00:00:00
Proiect de hotărâre

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani

2017-10-25 00:00:00

Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Cocert de ... FAURAR“Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”