Dezvoltare economico-socială

La nivelul Municipiului Focșani sunt 3.306 agenți economici care desfășoară activități aproape în toate domeniile de activitate pornind de la industrie, comerț, transporturi, agricultură.

 

Industria

În anii de după revoluție producția industrială a cunoscut profunde modificări structurale, astfel încât începând cu anul 2000 producția preponderentă o constituie confecțiile textile care față de anul 1990 a crescut cu 46 %, iar față de anul 1996 de circa 4 ori în detrimentul celorlalte ramuri ale industriei respectiv producția vinului pentru consum, prelucrarea produselor agro-alimentare, mobilier din lemn, tricotaje din lâna și bumbac, etc.


Agricultura

Este slab reprezentativă, fiind concretizată în creșterea animalelor și a culturilor mici, în cartierul Mândrești.


Comerț, servicii

Comerțul și prestările de servicii dețin o pondere însemnată în activitatea municipiului.
Municipiul Focșani dispune de patru hoteluri din care, unul cotat cu trei stele, două cu două stele, unul cu o stea și o pensiune de două stele.

 

Denumirea unității de cazare Gradul unității
Hotel Unirea *
Hotel Vrancea **
Hotel Solar **
Hotel Sorste ***
Pensiunea Dana **

 

Sistemul financiar - bancar

La nivelul municipiului sunt 8 instituții bancare:

Denumirea băncii Adresă
Banca Comercială Română Str.Cuza Vodă nr.1
Banca Română pentru Dezvoltare Str.Republicii nr.66
Banca Transilvania Str.Mihail Kogălniceanu nr.1
Banc Post Str.Ștefan cel Mare nr.43
Banca Agricolă-Raiffeisen Str.Mihail Kogălniceanu nr.3
Banca Comercială ”Ion Țiriac” B-dl Gării nr.11
Finansbank Str. Republicii nr.77
Casa de Economii și Consemnațiuni Str.Alexandru Vlahuță

 

Educatie

Situația rețelei de învățământ în Municipiul Focșani, privită în dinamică, este urmatoarea:

Indicatori 1998 1999 2000
1. Unități de învățământ 71 54 49
2. Elevi 27.456 25.803 22.675
3. Cadre didactice 1.665 1.640 1.492
4. Număr de copii la cadru didactic 16,50 15,74 15,20
5. Laboratoare școlare 86 87 87
6. Ateliere școală 103 110 110
7. Săli de sport  16 16 16
8. Cabinete speciale (școala de surzi)      15

 

Sănătate

Începând cu data de 1 ianuarie 1999 și în conformitate cu Legea nr. 100 din 1998 și a Legii nr. 145 din 1997, au luat ființă, ca unități distincte: Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea și Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vrancea.

Din anul 1999 (semestrul II), Casa Județeană de Asigurări de Sănătate cofinanțează patru programe naționale de sănătate, acestea fiind:

 • sănătate mintală și profilaxie psihosocială
 • prevenție în patologia nefrologică, dializă renală și transplant renal.
 • prevenire și control în patologia oncologică
 • prevenire și control în diabetologie și alte boli de nutriție.

Municipiul Focșani concentrează cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate și asistență socială ale județului (peste 50%), oferind servicii diversificate.

 • S-a finalizat și amenajat stația de dializă care asigură derularea programului nr. 15 a Ministerului Sănătății de prevenire în patologia nefrologică, dialize și transplant renal (septembrie 1998).
 • S-a amenajat și dotat Camera de Primire Urgente a Spitalului Județean Focșani. 
 • S-a mărit capacitatea Serviciului Județean de Ambulanță prin dotarea acesteia cu o ambulanță FIAT DUCATO pe lânga cele 4 existente.

S-au înființat noi unități medicale cum ar fi:

 • Centru de Diabet Județean,
 • Centru de Diagnostic și Tratament al Vârstnicului,
 • Stația de Hemodializă,
 • Clinica de Zi pentru Copiii Infestați cu HIV,
 • Compartimentul de Tomografie computerizată în cadrul secției de radiologie a Spitalului Județean Vrancea,
 • Centru de Transfuzie Sanguină dotat la ultimele standarde europene.

S-au încheiat contracte de comodat cu medici din ambulatoriu pentru înfiintarea cabinetelor medicale, pentru un numar de 283 de cabinete medicale.

 

Asistență socială

Problematica socială a comunității Municipiului Focșani, asigurarea unui trai decent și un viitor generațiilor următoare trebuie să implice acțiunea autorităților locale pentru asigurarea condițiilor normale de dezvoltare sănătoasă a comunității, creșterea calității vieții.
Prin crearea unui cadru legislativ în perioada 1998-2000 au fost acordate ajutoare materiale și bănești prin Direcția de Muncă și Solidaritate Socială.
Efectul tranziției socio-economică înregistrat în România dupa 1990 a dezechilibrat întregul sistem socio-familial prin apariția unor probleme pentru care populația nu a fost pregătită, accentuându-se necesitatea apariției unui control social la nivel național și comunitar prin crearea de instituții specifice.
La nivelul Municipiului Focșani funcționează o Cantină de Ajutor Social care asigură hrana caldă pentru circa 240 asistați , familii nevoiașe, case de copiii pentru protecția copiilor aflați în dificultate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, se acordă ajutor social pentru aproximativ 250 de persoane cu venituri mici și ajutor bănesc pentru încalzirea locuinței, pentru circa 6.000 familii pe lună, pe perioada de iarnă (noiembrie- martie).

 

Cultura

În Municipiul Focșani, municipiu cu tradiții în domeniul culturii, îsi desfășoară activitatea o serie de instituții culturale care au drept scop culturalizarea maselor, asigurarea petrecerii timpului liber al cetățenilor. La nivelul municipiului funcționează: 2 case de cultură, 1 teatru , 2 ansambluri folclorice, 25 biblioteci, 1 bibliotecă publică, 2 cinematografe, 3 muzee, 1 instituție de valorificare a tradiției folclorice.

 

Sport

Activitatea sportivă este bine reprezentată prin orele de educație fizică și sport din învățământ, existența unui liceu cu profil sportiv, cluburi de gimnastică și alte sporturi de performanță, o sală polivalentă, două terenuri de sport.

 

Sectorul mass media

Presa, radio-ul și televiziunea sunt bine reprezentate în municipiu, dupa cum urmează: 2 posturi de radio, 6 de televiziune din care: 3 posturi locale, 6 edituri de presă, 5 ziare locale.

Presă Radio Televiziune
Monitorul de Vrancea Radio DADA
Atlas TV
Ziarul de Vrancea
Focus TV
Vrancea 24

Vrancea Media    
Revista Focșanii  

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Cocert de ... FAURAR“Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”