Cooperare internațională

Cooperare internațională

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A FRATERNITĂȚII 2015

Ediția a III-a     Săptămâna Fraternității a fost organizată pentru prima dată în anul 2013, la inițiativa prietenilor din Saint Amand les Eaux, Franța, în timp ce a doua ediție a avut loc în anul 2014 la Andernach, Germania.
Anul acesta a fost rândul municipiului Focșani de a organiza evenimentul "Săptămâna Europeană a Fraternității", moment care a reunit la Focșani reprezentanți ai orașelor cu care există relații de prietenie, precum și ai orașelor înfrățite cu acestea.
     Astfel, în perioada 7-10 mai, au fost prezente în orașul de pe Milcov delegații din
- Saint Amand les Eaux, Franța: dna. Corinne Moisan - consilier local, dl. Gil Gambiez - consilier local, și dl. Léon Desmenez - expert comunicare.
- Andernach, Germania: dl. Claus Peitz - primar, dna. Roswitha Peitz, dl. Christoph Maurer - purtător de cuvânt.
- 's-Hertogenbosch, Olanda: Dl. Herman Loerakker - expert comunicare.
- Orhei, Republica Moldova: dl. Vitalie Colun - primar, dl. Iurie Garștea - director Poliție locală.

 

    În prima zi dedicată evenimentului, oaspeții au fost invitați să ia parte la discuții și să identifice posibile domenii de colaborare, alături de dl. primar Decebal Bacinschi, de dl. viceprimar Marius Iorga, de consilieri locali și de reprezentanți mass-media - în cadrul Conferinței "Cooperare municipală europeană", desfășurată la Ateneul Popular "Maior Gh. Pastia".

   La finanul conferinței de lucru, toți cei prezenți au fost invitați să ia parte la Vernisajul expoziției foto-documentare "Orașele noastre în imagini", moment potrivit pentru fiecare dintre delegații să vorbească celorlalți despre orașul pe care îl reprezintă. Vizita la Ateneul Popular s-a finalizat cu un mini-recital de cameră susținut de artiști ai Orchestrei de Cameră "Unirea".

   După-amiaza a fost dedicată prezentării unor exemple de succes în implementarea de proiecte cu finanțare europeană. Astfel, a fost organizată o vizită la Școala "Ștefan cel Mare" din Focșani, edificiu reabilitat recent, lucrările fiind finalizate în anul 2014. Următoarea vizită a fost la compania furnizoare de energie termică - SC ENET SA, unde a fost finalizat, de asemenea în 2014, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte, anume Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani.
    La finalul zilei, oaspeții străini, împreună reprezentanți ai administrației publice locale și nu numai, au fost invitați să ia parte la Spectacolul muzical-coregrafic "Ca la zi de sărbătoare" susținut de Ansamblul Folcloric Profesionist "Țara Vrancei", având ocazia totodată să viziteze Expoziția de artă tradițională organizată cu această ocazie la sediul Ansamblului Folcloric.

     Ziua de 9 Mai a fost sărbătorită așa cum se cuvine. În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenței și Zilei Europei, membrii delegațiilor străine au avut ocazia de a depune coroane de flori în memoria eroilor neamului la Monumentul Independenței și de a asista la un scurt concert de fanfară, odată cu defilarea gărzii de onoare. A urmat o vizită în Parcul Schumann, unde au avut loc mini-concerte susținute de Formația Corală Tradițională "Pastorala" și de Ansamblul Folcloric"Țara Vrancei".

    În a doua parte a zilei, membrii delegațiilor străine au vizitat Muzeul de istorie, Colegiul Național Unirea - care a fost, de asemenea, reabilitat de curând cu finanțare din fonduri europene, și Teatrul Municipal "Maior Gh. Pastia", unde le-a fost prezentată frumoasa clădire a Teatrului, foișorul și sala de spectacole, monument de referință pentru municipiul Focșani.

    Reprezentanții orașelor participante la Săptămâna Europeană a Fraternității 2015 au fost încântăți de cele văzute pe meleaguri vrâncene, exprimându-și dorința de a reveni în orașul de pe Milcov și cu alte ocazii, în momente de sărbătoare cu semnificație aparte pentru municipiul Focșani.

 

 

 

Săptămâna Fraternităţii
Saint Amand les Eaux, Franţa, 1- 5 mai 2013


  In perioada 1-5 mai 2013, Municipiul Focşani a participat la manifestarea „Săptămâna Fraternităţii", desfăşurată la Saint Amand les Eaux, Franţa, cu o delegaţie oficială căreia s-a alăturat şi o parte din Ansamblul Folcloric Profesionist „Tara Vrancei".
  Delegaţia a fost întâmpinată extrem de călduros de către reprezentanţii municipalităţii Saint Amand les Eaux, căldură şi ospitalitate care s-a manifestat, de altfel, pe întreaga durată a deplasării.
La manifestările derulate în această perioadă au participat reprezentanţi din 6 oraşe europene şi anume: Saint-Amand-les-Eaux (Franţa), Andernach (Germania), Focşani (România), Tivoli (Italia), Farnham (Anglia) şi Ekeren (Belgia). Manifestarea a fost realizată la iniţiativa primarului oraşului Saint Amand les Eaux, dl. Alain Bocquet şi a avut ca raţiune invitarea oraşelor înfrăţite cu Saint Amand dar şi a celor înfrăţite cu acestea, sub deviza: „Prietenii prietenilor mei sunt prietenii mei!" Activităţile derulate cu acest prilej au avut ca scop cunoaşterea reciprocă a oraşelor participante, descoperirea de preocupări comune şi de oportunităţi de colaborare viitoare.
Astfel, reperele oficiale le-au constituit:
- Vineri, 3 mai, Primăria oraşului Saint Amand les Eaux - vernisajul expoziţiei foto-documentare realizate cu materialele trimise de oraşele participante. Cu această ocazie exponatele Municipiului Focşani au fost extrem de apreciate de către toţi participanţii.
- Vineri, 3 mai - Monumentul Eroilor - depunerea de jerbe de flori din partea tuturor oraşelor participante, la Monumentul Eroilor din cele două războaie mondiale.
- Vineri, 3 mai, Teatrul Saint Amand les Eaux - dezbatere publică pe tema „Importanţa relaţiilor de înfrăţire şi viitorul acestora într-o Europă unită". Au participat reprezentanţii oraşelor:
- Alain Bocquet, primar Saint-Amand-les-Eaux (Franţa)
- Achim Hutten, primar Andernach (Germania)
- Dan Mihai Cazaciuc, reprezentant primar Focşani (România)
- Riccarda Tulli, reprezentant primar Tivoli (Italia)
- Stephen Hill, primar, Farnham (Anglia)
- Koen Palinckx, primar, Ekeren (Belgia)
  Dezbaterea a fost moderată de un jurnalist şi a conţinut o scurtă prezentare a fiecărui oraş, urmată de discuţii libere pe tema cooperării europene la nivel local, educaţie, tineret şi cultură. Publicul participant a fost extrem de interesat şi au existat multe intervenţii din sală şi întrebări adresate participanţilor.
- Sâmbătă, 4 mai, Sala de Sedinţe a Consiliului Local Saint Amand les Eaux - seminar pe tema cooperării la nivel local şi a identificării unor posibile dezvoltări ale iniţiativei „Săptămâna Fraternităţii".
La acest seminar au participat toate delegaţiile oficiale şi reprezentanţii autorităţilor locale din Saint Amand les Eaux, mass media, organizaţii neguvernamentale şi de interes civic. A fost subliniată importanţa realizării unor cooperări la nivel local, cooperări ce pot constitui o bază solidă pentru construcţia unei Europe unite. Discuţiile au demonstrat atât diversitatea situaţiilor socio-politice, economice cât şi diferenţele evidente în modul de organizare şi funcţionare al administraţiilor locale. Totodată, însă, au fost constate o mulţime de preocupări comune şi de posibilităţi de colaborare reciproc avantajoase. Subliniată de către toţi participanţii, importanţa participării directe a cetăţenilor în cadrul unor proiecte comune, a devenit tema centrală a acestui seminar.
La propunerea d-lui Alain Bocquet, primarul Saint Amand les Eaux, delegaţii au agreat ideea de extindere a „Săptămânii Fraternităţii" prin realizarea unor astfel de întâlniri anuale, de fiecare dată în alt oraş, dintre cele participante. Totodată s-a propus ca participările să fie lărgite ca şi componenţă, fiind subliniat exemplul oferit de Focşani, care prin grupul „Tara Vrancei" şi spectacolele prezentate de acesta a oferit posibilitatea unei cunoaşteri extinse a culturii poporului nostru.
In încheiere, reprezentanţii oraşelor, menţionaţi şi mai sus, au semnat o declaraţie comună, prin care au propus continuarea şi extinderea relaţiilor de prietenie către nivelul unor relaţii de înfrăţire şi dezvoltarea manifestărilor „Săptămânii Fraternităţii", conform celor prezentate anterior. Reprezentanţii au menţionat că această declaraţie de principiu va fi supusă atenţiei consiliilor locale, urmând ca ulterior, dacă va fi acceptată, să se concretizeze într-un document oficial ce va sta la baza derulării pe viitor a proiectului.
- Sâmbătă, 4 mai, Teatrul Saint Amand les Eaux - spectacol de gală - susţinut de orchestrele simfonice „Armonie de Saint Amand" şi „Armonie d' Andernach, precum şi de Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei". Spectacolul a fost unul de înaltă ţinută, măiestria artiştilor fiind primită cu încântare de către public.
In afara acestor repere, au mai existat o multitudine de evenimente şi întâlniri precum şi contacte bilaterale, între reprezentanţii oraşelor participante dar şi cu cetăţenii oraşului Saint Amand les Eaux.
Astfel, Ansamblul „Tara Vrancei" a susţinut câte două spectacole pe zi în Centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice şi în şcoli, prezenţa artistică a acestora fiind extrem de bine apreciată.
La invitaţia d-lui primar, delegaţiile reunite au efectuat o vizită la Departamentul Tehnic al oraşului, fiind prezentat modul de organizare şi funcţionare unitară a departamentelor de prestări servicii în domeniul administrării urbane - spaţii verzi şi sere, întreţinere străzi şi marcaje rutiere, reparaţii diverse la locaţiile aparţinând administraţiei locale, logistică pentru organizarea de evenimente diverse, pregătirea şi servirea mesei pentru elevii şcolilor administrate de primărie.
  Propunerea rezultată în urma acestor discuţii este una extrem de interesantă şi benefică pentru toţi participanţii.     Organizarea anuală a acestor întâlniri, pe rând în fiecare oraş, menţinerea unor relaţii de colaborare şi eventuala extindere a acestora la nivel de înfrăţiri între oraşe dar şi această adevărată reţea a oraşelor, constituie o oportunitate deosebită pentru Municipiul Focşani.

 

 

Focşani - Tivoli, oraşe înfrăţite


  Relaţia dintre Focşani şi Tivoli, Italia, a demarat în 2007, în urma eforturilor depuse de o Asociaţie a românilor ce trăiesc în Tivoli. De fapt, fundamentul acestei relaţii au fost tocmai cei peste 6.000 de focşăneni sau vrânceni care locuiesc şi lucrează în Tivoli. Plecând de la această realitate, în 2008 am sărbătorit Ziua României la Tivoli, cu oficialităţi şi cu Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei".
  Deşi o perioadă relaţiile au stagnat, influenţate fiind de diferite evenimente locale sau internaţionale, anul acesta Tivoli a reluat în forţă procesul de infrăţire între oraşele noastre, iar noi am răspuns cu acelaşi elan.
  Astfel, între 6 şi 10 octombrie 2011, o delegaţie reprezentativă din Focşani a mers din nou la Tivoli pentru o manifestare extraordinară, organizată de gazdele noastre. Delegaţia a fost condusă de dl. primar Decebal Bacinschi şi a inclus pe domnii domnul Vasile Dobre, viceprimar şi domnii consilieri locali Liviu Oloeriu, Radu Niţu şi Nicolae Tănase.
  Municipalitatea Tivoli a organizat, cu această ocazie, un eveniment cu triplă semnificaţie: a fost semnat un protocol premergător înfrăţirii cu Municipiul Focşani, s-a semnat acordul de înfrăţire între Tivoli şi Delphi, Grecia şi s-au aniversat 10 ani de când s-a realizat înfrăţirea între Tivoli şi Saint Amand Les Eaux, din Franţa.
Important şi remarcat de toţi participanţii este faptul că aceste relaţii au demonstrat principiul matematic de tranzitivitate, iar gazdele noastre au fost foarte bucuroase să constate că relaţia de prietenie include acum patru membri. Acest lucru a fost uşor de observat inclusiv din cuvântările oficiale ale reprezentanţilor municipalităţilor prezente. Cu această ocazie a fost semnat Protocolul în vederea înfrăţirii Intre Municipiul Focşani şi Oraşul Tivoli şi au fost definite etapele ulterioare pentru finalizarea acestui viitor Acord.
  In decembrie 2011 Consiliul local Focşani a aprobat Hotărârea nr. 349 - privind aprobarea acordului de înfrăţire între Municipiul Focşani, Judeţul Vrancea din România şi oraşul Tivoli, din Republica Italiană.
  Răspunzând invitaţiei adresate de domnul primar Decebal Bacinschi, în numele Municipiului Focşani, în perioada 23-26 Ianuarie 2012 a fost prezentă la Focşani o delegaţie reprezentativă a oraşului Tivoli, condusă de primarul acestui oraş, Domnul Sandro Gallotti. Totodată, alături de această delegaţie, Focşani a mai avut ca oaspeţi reprezentanţii oraşului Saint Amand Les Eaux, din Franţa.
  Semnarea Acordului de Infrăţire dintre Focşani, România şi Tivoli, Republica Italiană a avut loc în ziua de 25 Februarie 2012, în Sala "Florentin Delmar" a Ateneului Popular "Mr. Gh. Pastia" Focşani. In cuvintele adresate de cei doi primari participanţilor la acest moment festiv, s-a distins cu claritate bucuria reuşitei unui act prea mult amânat, din condiţii obiective şi dorinţa comună de identificare de noi oportunităţi de colaborare.

  Alături de aceştia, reprezentanţii oraşului Saint Amand Les Eaux, din Franţa s-au declarat încântaţi de iniţiativă şi au ţinut să precizeze că se simt aproape atât de prietenii din Tivoli, oraş cu care sunt înfrăţiţi de 10 ani, cât şi de noii prieteni din Focşani, pe care i-au cunoscut mai întâi tot la Tivoli. Oaspeţii francezi au transmis invitaţia oraşului lor pentru participarea in 2013 la o "Saptămână a fraternităţii", la care vor invita toate oraşele infrăţite dar şi oraşele cu care acestea au relaţii de înfrăţire.

 

 

Relaţia de solidaritate ‘s-Hertogenbosch - Focşani


Între Municipiul Focşani şi ‘s-Hertogenbosch, Olanda, există o relaţie de solidaritate, concretizată printr-un Acord, semnat în 1998. Prin acesta se stabilesc coordonatele programului de cooperare, în domeniile: Sănătate, Învaţamânt, Salubritate, Alimentare cu apă, Administraţie Publică Locală.

 

Din septembrie 2000 Fundaţia 's-Hertogenbosch - Focşani se ocupă de coordonarea proiectelor de colaborare, din partea olandeză, între organizaţii din 's-Hertogenbosch şi Focşani.

Fundaţia este finanţata de catre Primaria ‘s-Hertogenbosch. Scopul fundaţiei este stimularea, coordonarea şi susţinerea activitaţilor şi proiectelor care au loc în cadrul relaţiei de solidaritate. În acelaşi timp se urmareşte promovarea reciprocă a înţelegerii şi implicarii între locuitorii celor doua municipii, prin organizarea de activitaţi de informare şi de programe de schimb. Proiectele au în principiu ca scop transmiterea de cunoştinţe şi specializari de la o organizaţie la alta.

 

În domeniul administraţiei publice locale a fost propusă o nouă abordare a relaţiei administraţiei locale cu cetăţenii. În acest sens au fost realizate proiecte prin care oraşul a fost delimitat în 6 zone, fiecarei zone fiindu-i arondat un numar de 3-4 consilieri locali. Aceştia, împreuna cu grupurile de dialog constituite din reprezentanţi ai cetaţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor din zonă, au identificat problemele prioritare ale comunitaţii precum şi căi şi soluţii comune pentru rezolvarea acestora. Contactul direct cu cetăţenii şi implicarea acestora în procesul decizional s-a extins, în acest an aflându-ne în plin proces de elaborare a bugetului local prin proces participativ. Audierea publică ce are ca temă proiectul bugetului local, este finalizarea unui întreg proces de culegere a datelor şi propunerilor cetăţeneşti, precum şi de dezbatere ale variantelor de buget, în fiecare zonă în parte.

 

În acelaşi scop, al îmbunataţirii relaţiei administraţie-cetaţean, cu sprijinul partenerilor olandezi, a fost derulat un proiect ce are ca finalitate Centrul de Comunicare al Primăriei Focşani. Rezultatele sunt mai mult decât evidente. Centrul a devenit un punct de referinţă, funcţionalitatea sa fiind pusă în valoare înca din prima zi. Un mediu de lucru placut, în care cetaţeanul este tratat ca partener egal, fara bariera „ghişeului" cu care eram deja neplacut obişnuiţi, un sistem de evidenţa computerizata, eficient şi funcţional, personal pregatit şi cu abilitaţi de comunicare, sunt doar câteva din caracteristicile pe care ni le-am propus ca definitorii pentru noua abordare a relaţiei cu cetaţenii. Daca am reuşit sau nu, va las pe dumneavoastra sa decideţi.

 

În derulare se află două mari proiecte ce se referă, unul la amenajarea unui parc din Municipiul Focşani, în comun de catre şcoli din Focşani (Grupul Scolar Agricol) şi ‘s-Hertogenbosch (Groen School), cu sprijinul administraţiei locale.

Actualul Parc „Vlahuţă" va fi complet reamenajat în primavara anului 2004 iar celalalt la construirea în comun, împreuna cu o firma de construcţii din Olanda, a unui bloc de garsoniere, cu destinaţia de locuinţe sociale. Și acest proiect va fi încheiat în vara anului 2004.

 

„Curricullum Greening Europe" - Proiectul este finanţat prin intermediul Programului „Leonardo da Vinci" şi are, ca obiectiv major, armonizarea programei şcolare în domeniul introducerii educaţiei ecologice în învaţamântul vocaţional. Un proiect important, având parteneri din Olanda, Marea Britanie, Finlanda, Spania, Grecia şi Germania. Singura ţara din Europa de Est reprezentată a fost România, prin intermediul Grupului Școlar de Construcţii Montaj din Focşani. Experienţa câştigata pe parcursul a aproape 3 ani de cooperare cu aceşti colegi din alte ţari reprezinta unul din principalele rezultate ale proiectului. Întâlnirea finală a proiectului a avut loc la Focşani, în perioada 5-8 Noiembrie 2003. Aceasta demonstrează nu numai că activitatea noastră a fost apreciată dar şi interesul pe care partenerii străini îl manifestă pentru a cunoaşte cu adevarat realităţile locale, ale ţarii noastre.

 

„Potenţialul Energiei Eoliene I" - Proiectul s-a derulat în perioada 1999 - 2002 şi a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Ecos-Ouverture. Alături de parteneri din Spania, Italia, Slovenia şi Slovacia, Focşani-ul a reprezentat România într-un proiect ambiţios, de extindere a utilizarii energiei neconvenţionale. Studiul realizat prin acest proiect a parut poate multora un rezultat nesemnificativ dar este, la ora actuală singurul realizat din ţara.

 

Etapele derularii proiectului :

  • Evaluarea potenţialului de energie eoliana al fiecăreia dintre regiunile participante: 
  • Analizarea restricţiilor referitoare la procesul de exploatare a energiei eoliene în fiecare dintre aceste regiuni. 
  • Elaborarea unui Plan Eolian pentru fiecare regiune în parte
  • Planificarea comunicarii şi a difuzarii publice a Proiectului în fiecare dintre regiunele participante

 

Rezultatele proiectului
Realizarea Proiectului WEP I (1999-2002) de catre cele 5 regiuni europene care au participat în acesta a permis atingerea urmatoarelor rezultate:

1. Fiecare dintre regiunele participante dispune în acest moment de un Plan Eolian în care se definesc:

  • Zonele geografice viabile pentru producerea energiei electrice 
  • Potenţialul energetic care trebuie instalat şi cerinţele de transport şi de distribuţie a energiei electrice care se va produce 
  • Programul de construire de parcuri eoliene, efectele asupra mediului înconjurator care pot deriva şi planul de restaurare a mediului înconjurator care rezulta din acest proiect
  • Costul implementarii Planului Eolian 
  • Procedura şi formalitaţile care trebuie urmate în cadrul proiectului, pâna la executarea sa

2. Munca realizata în cadrul proiectului WEP I a permis cooperarea şi schimbul de experienţa pentru cel puţin 10 experţi din domeniile expuse la punctele 1 şi 2 din fiecare regiune participanta.

3. Toate entităţile participante din fiecare regiune a Proiectului au putut cunoaşte în mod direct, prin vizitele realizate la parcurile eoliene ale EHN, experienţa celor din Navarra, care este regiunea lider din Spania şi din Europa în ceea ce priveşte dezvoltarea energiei eoliene

4. Participarea și experienta participanţilor în acest proces va facilita execuţia viitoare a acestuia

 

Galerie Foto

Înapoi


Servicii Online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar

Concertul simfonic al Orchestrei de Cameră UNIREA