Cariere

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate și inspector clasa I gradul profesional debutant Compartiment cadastru- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.03.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate și inspector clasa I gradul profesional debutant Compartiment cadastru- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.03.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate și inspector clasa I gradul profesional debutant Compartiment cadastru- Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 13.03.2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent și inspector clasa I gradul profesional debutant

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent și inspector clasa I gradul profesional debutant

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment PUG/ PUZ/PUD -Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul nomenclatură stradală - Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul mediu din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de        22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte ”UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia management

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte ”UMP – Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a”- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia management

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 22 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani și inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment PUG/ PUZ/PUD –Serviciul strategie ș

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment PUG/ PUZ/PUD –Serviciul strategie ș

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment PUG/ PUZ/PUD -Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul nomenclatură stradală - Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul mediu la Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani din data de 06.03.2018 proba scrisă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat, și inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru, la Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat, și inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru, la Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 13 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat, și inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru, la Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba de selecție a dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment mediu- Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 martie 2018

Anunț privind organizarea de concurs în vederea ocupării unor posturi vacante în cadrul Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

Anunț privind organizarea de concurs în vederea ocupării unor posturi vacante în cadrul Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

Anunț privind organizarea de concurs în vederea ocupării unor posturi vacante în cadrul Direcția de Dezvoltare Servicii Publice

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant în cadrul Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant în cadrul Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant în cadrul Ateneului Popular "Mr. Gh. Pastia" Focșani

Centralizator nominal al rezultatelor

Centralizator nominal al rezultatelor

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 20 februarie 2018- proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică - Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 po

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 po

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 6 martie 2018 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de : inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartiment certificate / autorizații construcții -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment recepții lucrări și avize -Serviciul autorizări construcții, inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Compartiment PUG/ PUZ/PUD -Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul nomenclatură stradală - Serviciul strategie și dezvoltare urbană, inspector clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul mediu la Direcţia arhitectului șef din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiei depuse la proba scrisă din data de      20 februarie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică – Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiei depuse la proba scrisă din data de 20 februarie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică – Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul soluţionării contestaţiei depuse la proba scrisă din data de 20 februarie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică - Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 20.02.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 20.02.2018 proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul relații cu publicul, informare publică - Direcția relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Focșani din data de 20.02.2018 proba scrisă.

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 06 februarie 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment constatare, impunere și inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Birou ur

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 06 februarie 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment constatare, impunere și inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Birou ur

Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 06 februarie 2018 ora 10,00 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la Compartiment constatare, impunere, inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Compartiment constatare, impunere și inspector clasa I gradul profesional debutant (2 posturi) la Birou urmărire, încasare şi executare silită la Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 februarie 2018- proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administratie publică – Serviciul administratie publica locala agricultura din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 februarie 2018- proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administratie publică – Serviciul administratie publica locala agricultura din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 13 februarie 2018- proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacantă de inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment administratie publică - Serviciul administratie publica locala agricultura din cadrul Primăriei Municipiului Focșani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar